Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Κλινική Ψυχιατρικής

Νόμος Ίδρυσης Π.Δ. 789/19-8-80 ΦΕΚ ΦΕΚ 194/26-8-80

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Iσόγειο

psychdpt@upatras.gr 2610 994534, 992996, 999245 2610 994534

Προσωπικό

Διευθυντής Γουρζής Φίλιππος

 • ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΕΔΙΠ)

Ερευνητική Δραστηριότητα

 • Συσχέτιση χορηγούμενων αντιψυχωτικών φαρμάκων και θεραπευτικές ανταποκρίσεις με το γονιδιακό προφίλ των DRD2, DRD3, HTR1A και HTR2C σε ασθενείς με σχιζοφρένεια
 • Ύφεση των φαρμακοεπαγόμενων όψιμων δυσκινησιών και δυστονιών με κουετιαπίνη
 • Φαρμακοεπαγόμενες από άτυπα αντιψυχωτικά ιδεοληψίες και καταναγκασμοί
 • Παράγοντες που επιδρούν στην προσαρμογή στη στρατιωτική ζωή
 • Συγκριτική μελέτη παρανοϊκής μορφής σχιζοφρένειας, πρώϊμης και όψιμης έναρξης
 • Αναγνώριση και περιγραφή γενετικών πολυμορφισμών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων που επάγουν συμπτωματολογία υποτύπων επιλόχειας κατάθλιψης
 • Μελέτη των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην συννοσηρότητα επιληψίας και καταθλιπτικών διαταραχών
 • Παθογενετικοί μηχανισμοί προκαλούμενης, από άτυπα αντιψυχωτικά, δυσλιπιδαιμίας
 • Θεραπευτική έκβαση εξαρτημένων ατόμων σε προγράμματα χορήγησης υποκατάστατων σε σχέση με την ψυχοπαθολογία και την εμφανιζόμενη κατά την διάρκεια του προγράμματος συννοσηρότητα
 • Μελέτη γενετικής αιτιολογίας ανθεκτικής σχιζοφρένειας
 • Ποιότητα ζωής, ψυχολογική επιβάρυνση και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες σε ογκολογικούς ασθενείς
 • Ψυχολογικοί παράγοντες, ποιότητα ζωής, σεξουαλικότητα, σε ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία που αντιμετωπίζονται χειρουργικά
 • Άγχος, κατάθλιψη, ποιότητα ζωής και σεξουαλικότητα ασθενών με ορθοπαιδικά, αναπνευστικά και νεφρολογικά προβλήματα
 • Νευρο-ψυχολογική λειτουργία, ποιότητα ζωής και σεξουαλικότητα ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C
 • Κατάθλιψη, άγχος, ποιότητα ζωής, πνευματικότητα-θρησκευτικότητα και σεξουαλικότητα ασθενών με HIV λοίμωξη
 • Κατάθλιψη και απάντηση της προλακτίνης (PRL) στη διέγερση με θυρεοτρόπο ορμόνη (TRH) σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
 • Αρχικά πρόδρομα συμπτώματα και ανταπόκριση στη θεραπεία των αρχικών επεισοδίων στη σχιζοφρένεια
 • Απόπειρες αυτοκτονίας σε εφήβους
 • Μελέτη ψυχοπαθολογίας μελών οικογενειών παιδιών με διαταραχές με διαταραχές πρόσληψης τροφής
 • Σχέση ψυχοπαθολογίας και χαρακτηριστικών προσωπικότητας, κατά τη διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με την επιλόχεια κατάθλιψη
 • Μελέτη σχολικών δεξιοτήτων σε εφήβους με συμπτωματολογία διαταραχής πρόσληψης τροφής