Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Βελισσάρης Δ.

Βελισσάρης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Βελισσάρης Δημήτριος

Τομέας: Παθολογικός Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παθολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία-Επείγουσα Ιατρική

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Γενικη Παθολογία. Εντατικολογία. Λοιμώξεις - Σηπτικός Ασθενής.

Παθολογική Κλινική. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρώv. 5ος Όροφος.

εργασία 00302610999585. κινητό 00306974909988. dimitrisvelissaris@yahoo.com dvelissaris@upatras.gr

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Graduate 1986-1992. Patras University School of Medicine.

Postgraduate.

1992-1994. Compulsory military service, serving as army physician.

1994-1995. Obligatory Primary Care Service assignment in Ithaki, a small Ionian sea island, Greece.

1995-1996. Internal Medicine Residency training in the Department of Internal Medicine at the General Hospital of Samos island, Greece.

1996-2001. Internal Medicine Residency training in the Department of Internal Medicine at the Patras University Hospital, Greece.

02/2001-01/2002.Clinical research fellow at the Liver and Hepatobilliary Unit at Queen Elizabeth’s Hospital in Birnbingham, United Kingdom.

01/2002-09//2003. Fellowship training in Critical Care at the Patras University Hospital ICU, Greece.

09/2003-09/2011. Consultant in the ITU Department of the University Hospital of Patras, Greece.

01/2006. Thesis : Assessment of abnormal circadian rhythm patterns of pituitary hormones in cirrhosis patients with subclinical hepatic encephalopathy.

12/2009-05/2010. Clinical research fellow at the ICU Department of Erasmus Hospital, Free University of Brussels, Brussels, Belgium.

02/2012-today Lecturer of Internal Medicine, University of Patras. Internal Medicine Department, University Hospital of Patras, Greece.

07/2013 elected as Assisstant Professor in Internal Medicine

 

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Formal didactic small-group teaching of medical students, from September through May, each academic year on the following topics: Sepsis, Basic Life Support, Advanced Cardiac Life Support, clinical skills examining patients. Teaching activities in Internal Medicine Trainee Doctors.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1. Transcranial doppler assessment of cerebral perfusion in critically ill septic patients: a pilot study. Pierrakos C, Antoine A, Velissaris D, Michaux I, Bulpa P, Evrard P, Ossemann M, Dive A. Ann Intensive Care. 2013 Aug 22;3(1):28

2. Administration of tetrahydrobiopterin improves the microcirculation and outcome in an ovine model of septic shock. He X, Su F, Velissaris D, Salgado DR, de Souza Barros D, Lorent S, Taccone FS, Vincent JL, De Backer D. Crit Care Med. 2012 Oct;40(10):2833-40.

3. Commonly used severity scores are not good predictors of mortality in sepsis from severe leptospirosis: a series of ten patients. Velissaris D, Karanikolas M, Flaris N, Fligou F, Marangos M, Filos KS. Crit Care Res Pract. 2012;2012:532376. doi: 10.1155/2012/532376. Epub 2012 May 21.

4. Acute respiratory distress syndrome: pathophysiology and therapeutic options. Pierrakos C, Karanikolas M, Scolletta S, Karamouzos V, Velissaris D. J Clin Med Res. 2012 Feb;4(1):7-16

5. Can changes in arterial pressure be used to detect changes in cardiac index during fluid challenge in patients with septic shock? Pierrakos C, Velissaris D, Scolletta S, Heenen S, De Backer D, Vincent JL. Intensive Care Med. 2012 Mar;38(3):422-8. doi: 10.1007/s00134-011-2457-0. Epub 2012 Jan 26.

6. High mixed venous oxygen saturation levels do not exclude fluid responsiveness in critically ill septic patients. Velissaris D, Pierrakos C, Scolletta S, De Backer D, Vincent JL. Crit Care. 2011 Jul 26;15(4):R177

7. Fever with multiple organ failure: not always sepsis. Davlouros PA, Velissaris D, Tsiola A, Filos KS, Alexopoulos D. Anaesth Intensive Care. 2010 Nov;38(6):1090-3.

8. Surgical or interventional revascularization in diabetic patients with coronary artery disease? Apostolakis E, Koniari I, Velissaris D, Koletsis EN. Curr Diabetes Rev. 2010 Nov;6(6):359-66. Review.

9. Non-cirrhotic intrahepatic portal hypertension: associated gut diseases and prognostic factors. Eapen CE, Nightingale P, Hubscher SG, Lane PJ, Plant T, Velissaris D, Elias E. Dig Dis Sci. 2011 Jan;56(1):227-35. doi: 10.1007/s10620-010-1278-2. Epub 2010 May 25.

10.Peak body temperature predicts mortality in critically ill patients without cerebral damage. Kiekkas P, Velissaris D, Karanikolas M, Aretha D, Samios A, Skartsani C, Baltopoulos GI, Filos KS. Heart Lung. 2010 May-Jun;39(3):208-16. doi: 10.1016/j.hrtlng.2009.06.019. Epub 2009 Oct 17.

11. Prolonged high-dose intravenous magnesium therapy for severe tetanus in the intensive care unit: a case series. Karanikolas M, Velissaris D, Marangos M, Karamouzos V, Fligou F, Filos KS. J Med Case Rep. 2010 Mar 31;4:100. doi: 10.1186/1752-1947-4-100.

12. Thyroid storm presenting as intra-abdominal sepsis with multi-organ failure requiring intensive care. Karanikolas M, Velissaris D, Karamouzos V, Filos KS. Anaesth Intensive Care. 2009 Nov;37(6):1005-7.

13. Sepsis requiring intensive care following intramuscular injections: two case reports. Velissaris D, Matzaroglou C, Kalogeropoulou C, Karamouzos V, Filos K, Karanikolas M. Cases J. 2009 Aug 18;2:7365. doi: 10.4076/1757-1626-2-7365.

14. Spinal Subdural Staphylococcus Aureus Abscess: case report and review of the literature. Velissaris D, Aretha D, Fligou F, Filos KS. World J Emerg Surg. 2009 Aug 6;4:31. doi: 10.1186/1749-7922-4-31.

15. Chronotypology and melatonin alterations in minimal hepatic encephalopathy. Velissaris D, Karamouzos V, Polychronopoulos P, Karanikolas M. J Circadian Rhythms. 2009 May 29;7:6. doi: 10.1186/1740-3391-7-6

 

Επιλεγμένες Ομιλίες

1. Αγγειοχειρουργική Διημερίδα-Αχαικές Χειρουργικές Ημέρες. 24-26 Απριλίου 2009. Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών. Θέμα Νοσοκομειακή Πνευμονία σχετιζόμενη με τον Μηχανικό Αερισμό. Ventilatory Associated Pneumonia (VAP).

2. Ημερίδα της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης. «Σήψη 2013». Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας. Λουτράκι, 8 Ιουνίου 2013. Θέμα Η σημασία της Εντερικής Διατροφής.

 

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Member of the Supervisor Committee for the Thesis of trainee doctor V Karamouzos titled : Comparison of cytocines secretion, toxicity and outcome in sepsis patients from multi-resistance and multi-sensitive microorganisms.

Άλλες Δραστηριότητες

Authorship activities 1. Greek Textbook Chapter Velissaris D, Filos K.S., Acute Renal Failure in Perioperative Medicine: Anesthesiology, Emergency and Intensive Care Medicine, “EFYRA” Press, Ioannina, Greece, 2005 (in Greek)

2. Textbook for sepsis management (under press)