Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Χρύσης Δ.

Χρύσης Διονύσιος, Καθηγητής

Χρύσης Διονύσιος

Τομέας: Υγείας Παιδιού

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παιδιατρικής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: 1) Μελέτη μηχανισμών κατά μήκος ανάπτυξης με έμφαση στην απόπτωση2) Διερεύνηση του ρόλου του FGF23 στην ομοιόσταση του φωσφόρου στα παιδιά σε φυσιολογικές και μη καταστάσεις3) Μελέτη του συστήματος OPG/RANKL ως καρδιαγγειακού παράγοντα κινδύνου και ρυθμιστή του μεταβολισμού των οστών στον υποκλινικό υποθυρεοειδισμό, σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, και IUGR νεογνά.4) Διερεύνηση, μελέτη και περαιτέρω περιγραφή του φαινότυπου σπάνιων ασθενειών στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία (υποαλδοστερονισμός, ψευδουποαλδοστερονισμός, αντίσταση στην Αυξητική Ορμόνη, αντίσταση στις θυρεοειδικές ορμόνες λόγω μεταλλάξεων του υποδοχέα TRα).

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1ος

2610999546 2610994711 dchrysis@upatras.gr dchrysis@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο κ. Δ Χρύσης απεφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και απέκτησε την ειδικότητα της Παιδιατρικής το 1993 από την Παιδιατρική Κλινική του Παν/ίου Πατρών από όπου και αναγορεύθηκε διδάκτορας. Στην συνέχεια εξειδικεύτηκε στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία στις ΗΠΑ (clinical fellow, UNC at Chapel Hill, NC), ερευνητής στο Karolinska Institutet της Σουηδίας, και ως Παιδοενδοκρινολόγος στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Astrid Lindgren του Karolinska Institutet της Σουηδίας. Το 2003 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής του Ιατρικού τμήματος του Παν/ίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο Παιδιατρική – Παιδιατρική Ενδοκρινολογία και το 2008 Αναπληρωτής καθηγητής. Έλαβε το PhD του στον ρόλο της απόπτωσης στην επιφυσιακή πλάκα από το Karolinska Institutet της Στοχόλμης. Ως μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής σχολής διδάσκει τους προπτυχιακούς φοιτητές και συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπ/ίου Πατρών που αφορά την κλινική άσκηση των φοιτητών αλλά και την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών στην Παιδιατρική. Επιπλέον συμμετέχει ενεργά στις επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό που αφορούν την Παιδιατρική Ενδοκρινολογία με διαλέξεις και επιστημονικές παρουσιάσεις. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχουν εστιαστεί σε μηχανισμούς της κατά μήκος ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στην απόπτωση. Επιπλέον, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κλινική έρευνα στον τομέα της Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας όπως ο FGF23 και το σύστημα OPG/RANKL. Συνεργάζεται με άλλους ερευνητές από Ελλάδα, Ολλανδία, ΗΠΑ, Σουηδία και Βρετανία και είναι επιβλέπων καθηγητής για 6 διατριβές. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 30 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με περισσότερες από 850 βιβλιογραφικές αναφορές στο ερευνητικό του έργο.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • 1. Συμμετοχή με διαλέξεις στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Παιδιατρικής κλινικής του Πανεπ/ίου Πατρών για τους ειδικευόμενους Ιατρούς στην Παιδιατρική.
 • 2. Συμμετοχή ως προσκεκλημένος ομιλητής στα μετεκπαιδευτικά προγράμματα άλλων κλινικών του Πανεπ/ίου Πατρών καθώς και Παιδιατρικών Κλινικών άλλων Πανεπ/ίων στην Ελλάδα.
 • 3. Συμμετοχή ως προσκεκλημένος ομιλητής σε σεμινάρια του εξωτερικού.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • 1. Chrysis D, Calikogu AS, Ying P, D’Ercole AJ 2001 Insulin-like Growth Factor-I (IGF-I) overexpression attenuates cerebellar apoptosis by altering the expression of Bcl family proteins in a developmentally-specific manner. J. Neurosci. 21: 1481-1489.
 • 2. Chrysis D, Nilsson O, Ritzen M, Savendahl L 2002 Apoptosis is developmentally regulated in rat growth plate. Endocrine; 18:271-8.
 • 3. Chrysis D, Ritzen M, Savendahl L 2003 Growth retardation induced by dexamethasone is associated with increased apoptosis of the growth plate chondrocytes. J of Endocrinol ; 176:331-337.
 • 4. Mårtensson K, Chrysis D, Sävendahl L. 2004 Interleukin-1 and TNF- act in synergy to inhibit longitudinal growth in fetal rat metatarsal bones. J Bone Miner Res 19:1805-1812.
 • 5. Chrysis D, Zaman F, Chagin A, Takigawa M, Savendahl L 2005 Dexamethasone induces apoptosis in proliferative chondrocytes through activation of caspases and suppression of the Akt-(PI3K) signaling pathway.Endocrinology 146:1391-1397.
 • 6. Chrysis D, Spiliotis BE, Stene M, Cacciari E, Davenport ML. 2006 Gonadotropin secretion in girls with turner syndrome measured by an ultrasensitive immunochemiluminometric assay. Horm Res. 65:261-266.
 • 7. Chagin A, Karimian E, Zaman F, Chrysis D, Savendahl L 2007 Tamoxifen induces permanent growth arrest through selective induction of apoptosis in growth plate chondrocytes in cultured rat metatarsal bones. Bone 40:1415-1424.
 • 8. Zaman F, Menendez-Benito V, Eriksson E, Chagin AS, Takigawa M, Fadeel B, Dantuma NP, Chrysis D, Sävendahl L. Proteasome inhibition up-regulates p53 and apoptosis-inducing factor in chondrocytes causing severe growth retardation in mice. Cancer Res. 2007 67:10078-86.
 • 9. Georgopoulos NA, Koika V, Varnavas P, Efthymiadou A, Marioli DJ, Mantagos S, Chrysis D. Can Kallmann syndrome be occasionally diagnosed during childhood? Genetic diagnosis in a child with associated renal agenesis and mirror movements. Asian J Androl. 2009 11:521-3.
 • 10. Chrysis D, Chagin A, Sävendahl L. Insulin-like growth factor-1 restores dexamethasone-induced heart growth arrest in rats: the role of the ubiquitin pathway. Hormones. 2011 10:46-56.
 • 11. Zaman F, Chrysis D, Huntjens K, Fadeel B, Sävendahl L. Ablation of the pro-apoptotic protein Bax protects mice from glucocorticoid-induced bone growth impairment. PLoS One. 2012;7:e33168.
 • 12. van Mullem A, van Heerebeek R, Chrysis D, Visser E, Medici M, Andrikoula M, Tsatsoulis A, Peeters R, Visser TJ. Clinical phenotype and mutant TRα1. N Engl J Med. 2012 366:1451-3.
 • 13 Eriksson E, Zaman F, Chrysis D, Wehtje H, Heino TJ, Sävendahl L. Bortezomib is cytotoxic to the human growth plate and permanently impairs bone growth in young mice. PLoS One. 2012;7:e50523.
 • 14. Efthymiadou A, Stefanou EG, Chrysis D. 45,X/46,XY mosaicism: a cause of short stature in males. Hormones. 2012 ;11:501-4.
 • 15. van Mullem AA, Chrysis D, Eythimiadou A, Chroni E, Tsatsoulis A, de Rijke YB, Visser WE, Visser TJ, Peeters RP. Clinical phenotype of a new type of thyroid hormone resistance caused by a mutation of the TRα1 receptor; consequences of LT4 treatment. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98:3029-38.

Επιλεγμένες Ομιλίες

 • 1999 The annual meeting of the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society, San Fransisco, CA, USA.
 • 2001 Biomedicine School, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
 • 2002 Course for the Biology of the growth plate, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
 • 2003 International Advanced Postgraduate course in Growth Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
 • 2003 EUROGROP. Working group of ESPE for the study of bone and cartilage.
 • 2004 Course for the Biology of the growth plate, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
 • 2005 The annual seminar of the Pediatric Department, Medical School, University of Patras, Greece.
 • 2005 International Advanced Postgraduate course in Growth Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
 • 2005 Educational program of the Department of Pediatrics, Medical School, University of Ioannina, Ioannina, Greece.
 • 2006 The annual seminar of the Pediatric Department, Medical School, University of Creta, Herakleion, Greece.
 • 2006 International Seminar for bone age assessment, Pediatric Endocrine Unit, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
 • 2006 Calcium metabolism and related disorders: Seminar for the residency training program of Sweden, organized by the Pediatric Endocrine Unit, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
 • 2006 Annual seminar of the Pediatric Department, Medical School, University of Ioannina, Ioannina, Greece.
 • 2006 International Advanced Postgraduate course in Growth Research, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
 • 2006 20th Postgraduate meeting of the Hellenic Endocrine Society, Portaria, Pelion.
 • 2006 Annual meeting the Hellenic Society for child and adolescent Endocrinology.
 • 2006 Annual meeting of the Hellenic Pediatric Society. Aldemar, Skafidia.
 • 2007 34th Annual meeting of the Hellenic Endocrine Society.
 • 2007 Annual meeting of Hellenic Society for child and adolescent Endocrinology.
 • 2008 Annual Intensive courses of the Hellenic Endocrine Society, Athens.
 • 2009 Annual meeting of the Hellenic Society for child and adolescent Endocrinology.
 • 2010 4th Advanced Seminar organized by the European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE), Stockholm, Sweden.
 • 2011 38th meeting of the Hellenic Endocrine Society, Thessaloniki
 • 2011 Postgraduate courses of the Department of Psychiatry, Medical School, Univesity of Patras, Patra..
 • 2011 Postgraduate courses of the Division of Endocrinology, Internal Medicine, Medical Scool, University of Patras, Greece.
 • 2011 7th meeting of Diabetes, Center for Diabetes, Medical School, Univesity of Patras, Greece.
 • 2012 39th Annual meeting of the Hellenic Endocrine Society, Athens.
 • 2012 Postgraduate courses of the Division of Endocrinology, Internal Medicine, Medical Scool, University of Patras, Greece.
 • 2012 Endorama, Organized by the Hellenic Endocrine Society, Patra
 • 2012 Postgraduate course of the Department of Pediatrics, Medical School, Aristoteleion University, Thessaloniki
 • 2013 Annual meeting of the Hellenic Society for child and adolescent Endocrinology.
 • 2013 Postgraduate courses of the Department of Pediatrics, Medical Scool, Univesity of Ioannina, Ioannina.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 • Μέλος 7μελούς Επιτροπής:
 • 1) Κανελλόπουλος Θεόδωρος: Αύξηση παιδιών καπνιστριών μητέρων έως την ηλικία των έξι χρόνων. 2007 (li>2) Παπαδημητρίου Δημήτριος: Απάντηση της Αυξητικής Ορµόνης µετά από προκλητή εξέταση µε GHRH και GHRP-6 σε παιδιά µε Κλασσική Ανεπάρκεια και µε Νευροεκκριτική ∆υσλειτουργία της Αυξητικής Ορµόνης 2008
 • 3) Λιατσής Σπυρίδων: Συγκέντρωση πλακουντιακών ορμονών στο αίμα ομφάλιου λώρου νεογνών καπνιστριών μητέρων. 2010
 • 4) Νικολακοπούλου Νικολέττα: Μελέτη της σχέσης λεπτίνης και αυξητικής ορμόνης κατά την διάρκεια του εικοσιτετραώρου και μετά φαρμακολογική πρόκληση σε παχύσαρκα παιδιά 2011.
 • 5) Παπακωνσταντίνου Δέσποινα: Πολυμορφισμός του γονιδίου του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και λειτουργία των αναπνευστικών μυών σε νεογνά 2012
 • 6) Ρούπας Νικόλαος: Η ορμονική ομοιοστασία του λιπώδους ιστού στην έντονη φυσική άσκηση σε αθλήτριες γυμναστικής 2012
 • 7) Δάσιος Θεόδωρος: Μυική ισχύς και κόπωση αναπνευστικών μυών σε παιδιά με κυστική ίνωση 2013
 • 8) Μαρκαντές Γεώργιος: Η επίδραση της αντισυλληπτικής αγωγής στους γενετικούς, αγγειακούς, βιοχημικούς και ορμονικούς πρώιμους δείκτες αυξημένου κινδύνου σε νέες γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) 2013
 • 9) Κωστοπούλου Ειρήνη: Αρνητική ρύθμιση της μεταβίβασης του σήματος της αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με ανεπάρκεια αύξησης 2013
 • Μέλος 3μελούς επιτροπής
 • 1) Φούζας Σωτήριος: Προσαρμογή του καρδιαγγειακού συστήματος σε τελιόμηνα και πρόωρα νεογνά με ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης.
 • 2) Χατζηκυπριανού Αθηνά: Ο χαρακτηρισμός του υποκλινικού υποθυρεοειδισμού ως διακριτή νοσολογική οντότητα στα παιδιά και εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας με θυροξίνη στην βελτίωση των βλαπτικ΄βν συνεπειών του.
 • 3) Βερβενιώτη Αγγελική: Βελτιστοποίηση της αναπνευστικής υποστήριξης στη νεογνική περίοδο.
 • 4) Αναγνωστοπούλου Ανδριάνα: Μέτρηση νέων δεικτών νεφρικής λειτουργίας στις ουρολοιμώξεις στα παιδιά.
 • Επιβλέπων Καθηγητής
 • 1) Μέρμηγκα Αλεξάνδρα: Δείκττες καρδιαγγειακού κινδύνου σε παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι.
 • 2) Βασιλάκης Ιωάννης: Μεταβολικός ρόλος της μυοστατίνης σε παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι.
 • 3) Κατσαντώνη Ελένη: Μελέτη του συστήματος OPG/RANKL σε παιδιά με υποκλινικό υποθυρεοειδισμό.
 • 4) Μάλιτς Νίνα: Ρόλος των OPG και RANKL σε παιδιά με ουρολοιμώξεις.
 • 5) Μπογιατζίδου Μαρία: Τα επίπεδα της αντιμυλλέριου ορμόνης σε θήλεα με πρώιμη αδρεναρχή.
 • 6) Γκέντζη Δέσποινα: Ο ρόλος του FGF23 ομοιοστασία του φωσφόρου σε φυσιολογικά παιδιά.
 • Συνεπιβλέπων καθηγητής (25%) για τους PhD σπουδαστές Farasat Zaman (Effects of chemotherapy on on bone growth and chondrocyte cell death signaling, 2010) και Emma Eriksson9Proteasome Inhibitors, new-promising anticancer drugs. Studies of their effect on longitudinal bone growth, 2013) του εργαστηρίου της Παιδοενδοκρινολογικής μονάδας του Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. http://publications.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/40260/Farasat-thesis-2010.pdf?sequence=1 http://publications.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/41493/Thesis.pdf?sequence=4

Άλλες Δραστηριότητες

Είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος για το εργαστήριο Μεταβολικών Νοσημάτων της Παιδιατρικής Κλινικής. http://www.pgnp.gr/?section=2252&language=el_GR