Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Παναγιωτόπουλος Β.

Παναγιωτόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Παναγιωτόπουλος Βασίλειος

Τομέας: Χειρουργικός

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Νευροχειρουργικής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Aγγειακή και ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική-Νευροογκολογία-Νευροψυχολογία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

2610999604 2610991521 baspan@upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

  • Ο Κος Βασίλειος Παναγιωτόπουλος του Ευάγγελου, γεννηθείς στην Πάτρα, είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (1996).
  • Ειδικεύθηκε στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (2001-2005) και έλαβε τον τίτλο της Νευροχειρουργικής ειδικότητας το 2006.
  • Είναι Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (2006). Εξειδικεύθηκε στο Νευροεπεμβατικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Έσσεν Γερμανίας (3.2006-8.2008) στην ενδοαγγειακή θεραπεία (εμβολισμός) παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Υπηρέτησε ως Επιμελητής Β΄ στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (Π.Γ.Ν.Π.) (8.2008-1.2013), από τον Ιανουάριο του 2013 είναι Λέκτορας Νευροχειρουργικής. από τον Οκτώβριο του 2014 είναι Επίκουρος Καθηγητής, ενώ τον Φεβρουάριο του 2020 διορίσθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • Είναι συνυπεύθυνος Ιατρός του Κέντρου Εμβολισμών παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (ΦΕΚ Β΄ 2482/18-12-2009).
  • Είναι κάτοχος της άδειας ασκήσεως της Ιατρικής (Approbation) και της Νευροχειρουργικής (Facharzt) στην Γερμανία καθώς επίσης και μέλος της Γερμανικής Εταιρίας Νευροακτινολογίας.
  • Εκτελεί ευρύ φάσμα νευροχειρουργικών επεμβάσεων (όπως τραύμα, υδροκέφαλος, μικροχειρουργική όγκων με νευροπλοήγηση, επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης όπως πεταλεκτομή, δισκεκτομή, σπονδυλοδεσίες, κυφοπλαστική) με ιδιαίτερο αντικείμενο την αγγειακή και ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική (ανευρύσματα πρόσθιας και οπίσθιας κυκλοφορίας, αγγειοδυσπλασίες εγκεφάλου & σπονδυλικής στήλης, μηχανική θρομβεκτομή ισχαιμικών ΑΕΕ).
  • Η επιστημονική του δραστηριότητα περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετοχή σε εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών, διαλέξεις, συμμετοχή αλλά και οργάνωση ερευνητικών πρωτόκολλων, παρουσίαση εργασιών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, κρίση εργασιών υποψηφίων προς δημοσίευση καθώς και δημοσίευση εργασιών σε αναγνωρισμένα ελληνικά και διεθνή περιοδικά

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα


1. Εκπαιδευτής  προνοσοκομειακής αντιμετώπισης πολυτραυματία Provider PHTLS (Δεκ 2002)
2. Εκπαιδευτής στην Ενέργεια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ¨ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ¨ στα πλαίσια του  Γ΄ Κοινοτικού πλαισίου στήριξης, Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006», Μέτρο 4.1, από το ΚΕΚ του ΠΓΝΠ  [Υ02-Υ.024-Υ Ε308]  ( Μαρτ 2003)
3. Εκπαιδευτής  στο Ι.Ε.Κ. του Ε.Κ.Α.Β. Πατρών στην ειδικότητα : «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ» ( 2002-2003 )
4. Εκπαιδευτής  σε τρία (3) εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού Φ.Α.Ο.Σ. σε καθηγητές μέσης εκπαίδευσης νομού Αχαίας, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Βασικές Ενέργειες  Πρώτων Βοηθειών»   (3/2003, 5/2003, 2/2004)
5. Εκπαιδευτής  προνοσοκομειακής αντιμετώπισης πολυτραυματία Student PHTLS ( Μαρτ 2004)
6. Εκπαιδευτής στην Ενέργεια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» [Υ03 -Υ24 - Ε336] στα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού πλαισίου στήριξης, Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006», Μέτρο 4.1,από το ΚΕΚ του ΠΓΝΠ  (Μάιος 2004)
7. Συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων της Νευρολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ (ακαδ. έτος 2008-2009): διάλεξη με θέμα ‘Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών του εγκεφάλου’ (12/2008)
8. Συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων της Νευρολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ (ακαδ. έτος 2009-2010): διάλεξη με θέμα ‘Διάγνωση και αντιμετώπιση οφθαλμοπληγικών ανευρυσμάτων’ (1/2010)
9. Συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την κλινική τους άσκηση στη Νευροχειρουργική Κλινική (Ακαδ. Έτη 2008-2013)
10. Διδάσκων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας
11. Διδάσκων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: Πληροφορική Επιστημών Ζωής

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΝΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ (ΒΑΣΕΙΣ    ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  PUBMED, SCOPUS, EMBASE): 33

1.    Messinis L, Apostolopoulos D, Spiridonidis T, Nasios G, Giazkoulidou A, Tsolaki M, Panagiotopoulos V. Robust regional cerebral blood flow perfusion deficits in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis patients with executive function impairment Hell J Nucl Med (Supplement) accepted for publication 10.1.2019 (indexed for MEDLINE).

2.    Ploumis A, Liampas A, Angelidis M, Theodorou A, Xydis V, Gelalis I, Zampakis P, Panagiotopoulos V. Multiple Exostoses Syndrome and Basilar Artery Aneurysm: a Case Report. Journal of Vascular and Interventional Neurology; Nov.2018:10(2) (indexed for MEDLINE) 

3.    Panagiotopoulos V, Zampakis P, Karnabatidis D, Messinis L, Gatzounis G. Retrieval of a distally migrated coil with direct aspiration technique during a temporary bridging device embolization of a wide neck supraophthalmic aneurysm. World Neurosurg. 2018 Nov 7. pii: S1878-8750(18)32517-8. doi: 10.1016/j.wneu.2018.10.210. [Epub ahead of print]  (indexed for MEDLINE)

4.    Solomou A, Panagiotopoulos V, Kraniotis P, Apostolopoulou K, Tzortzidis F. Massive bilocular spinal cord intramedullary lipoma of the thoracic spine. BJR Case Rep. 2017 Jun 14;3(4):20170009 (indexed for MEDLINE)

5.     Panagiotopoulos V, Papathanasopoulos P, Bonanos G, Messinis L,       Fotakopoulos  G, Klironomos G, Geropoulou E, Partheni M, Konstantinou D.  Ataxic gait due to posterior thoracic spinal cord compression by a Tarlov cyst. J   Neurosurg Sci.   2016 Sep;60(3):408-10 (indexed for MEDLINE)

6.       Faropoulos K, Panagiotopoulos V, Partheni M, Tzortzidis F, Konstantinou D.
Therapeutic management of intraventricular cavernoma: case series and review of the literature. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2015 May;76(3):233-9 Review (indexed for MEDLINE)

7.    Zampakis P, Panagiotopoulos V, Petsas T, Kalogeropoulou C. Common and uncommon intracranial arterial anatomic variations in multi-detector computed tomography angiography (MDCTA). What radiologists should be aware of. Insights Imaging. 2015 Feb;6(1):33-42 (indexed for MEDLINE)

8.    MM Zolota V, Sirinian C, Kefalopoulou Z, Panagiotopoulos V, Spinos S, Argyriou AA, Kalofonos HP. Mitogen-activated protein kinases in gliomas and correlation with patients’ prognosis. Acta Neurologica Scandinavica 2014;129 (4):223-226 (Manuscript indexed for SCOPUS/Journal currently indexed for MEDLINE)

9.    Argyriou AA, Panagiotopoulos V, Masmanidis A, Tzortzidis F, Konstantinou D. Destructive cervical spine osteoblastoma at C5 in a young patient initially presenting with quadriparesis: case report and review of the literature. J Emerg Med. 2013;44(1):e1-4. Review (indexed for MEDLINE)

10.    Messinis L, Malegiannaki AC, Christodoulou T, Panagiotopoulos V, Papathanasopoulos P. Color Trails Test: normative data and criterion validity for the greek adult population. Arch Clin Neuropsychol. 2011;26(4):322-30 (indexed for MEDLINE)

11.    Panagiotopoulos V, Ladd SC, Gizewski E, Asgari S, Sandalcioglu EI, Forsting M, Wanke I. Recovery of ophthalmoplegia after endovascular treatment of intracranial aneurysms. AJNR Am J Neuroradiol. 2011;32(2):276-82 (indexed for MEDLINE)

12.    Dammann P, Asgari S, Bassiouni H, Gasser T, Panagiotopoulos V, Gizewski ER, Stolke D, Sure U, Sandalcioglu IE. Spontaneous cerebellar hemorrhage--experience with 57 surgically treated patients and review of the literature. Neurosurg Rev. 2011;34(1):77-86 (indexed for MEDLINE)

13.    Kollatos C, Konstantinou D, Raftopoulos S, Klironomos G, Messinis L, Zampakis P, Papathanasopoulos P , Panagiotopoulos V. Cerebellar hemorrhage after supratentorial burr hole drainage of a chronic subdural hematoma Hippokratia 2011; 15 (4): 370-372 (indexed for MEDLINE)

14.    Kulcsár Z, Ernemann U, Wetzel SG, Bock A, Goericke S, Panagiotopoulos V, Forsting M, Ruefenacht DA, Wanke I. High-profile flow diverter (silk) implantation in the basilar artery: efficacy in the treatment of aneurysms and the role of the perforators. Stroke. 2010;41(8):1690-6 (indexed for MEDLINE)

15.    Kotsarini Ch, Panagiotopoulos V, Dimopoulos P, Fratzoglou M. Clinical and Radiological Evaluation of a Spontaneously Occluded Intracranial Arteriovenous Malformation. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2010;27(4):457-460 (indexed for SCOPUS/EMBASE)

16.    Wanke I, Jäckel MC, Goericke S, Panagiotopoulos V, Dietrich U, Forsting M. Percutaneous embolization of carotid paragangliomas using solely onyx. AJNR Am J Neuroradiol. 2009;30(8):1594-7 (indexed for MEDLINE)

17.    Panagiotopoulos V, W. Moeller-Hartmann, Asgari S, Sandalcioglu I.E, Forsting M, Wanke I. Onyx embolization as a first line treatment for intracranial dural arteriovenous fistulas with cortical venous reflux. Rofo. 2009;181(2):129-38 (indexed for MEDLINE)

18.    Panagiotopoulos V, Gizewski E, Regel J, Asgari S, Forsting M, Wanke I. Embolization of intracranial arteriovenous malformations with ethylene-vinyl-alcohol copolymer (Onyx). AJNR Am J Neuroradiol. 2009;30(1):99-106 (indexed for MEDLINE)

19.    Panagiotopoulos V, Kastrup O, Wanke I. Endovascular treatment resolves non-hemorrhagic brainstem dysfunction due to tentorial dural AV fistula. J Clin Neurosci. 2009;16(2):317-20 (indexed for MEDLINE)

20.    Panagiotopoulos KE, Koutsouris M, Panagiotopoulos E, Antonopoulos D, Panagiotopoulos V, Papalois A, Kepenekidis A. The effect of nifedipine on the patency of microvascular anastomosis in rats. Acta Chir Plast. 2008;50(1):33-5 (indexed for MEDLINE)

21.    Panagiotopoulos V, Gizewski E, Wanke I. Intra-aneurysmal navigation technique for stenting of a wide-neck basilar aneurysm with a new self-expandable stent: technical note. Minim Invasive Neurosurg. 2008;51(4):240-3 (indexed for MEDLINE)

22.    Zolota V, Tsamandas AC, Aroukatos P, Panagiotopoulos V, Maraziotis T, Poulos C, Scopa CD. Expression of cell cycle inhibitors p21, p27, p14 and p16 in gliomas. Correlation with classic prognostic factors and patients' outcome. Neuropathology. 2008;28(1):35-42 (indexed for MEDLINE)

23.    Fratzoglou M, Condilis N, Panayiotopoulos V, Bahal D, Patheni M. Cavernous sinus chondroma. Case report and review of the literature. Ann Ital Chir. 2008;79(1):43-5 (indexed for MEDLINE)

24.    Fratzoglou M, Panagiotopoulos V, Leite dos Santos A.R Americo,   Grunert Pete. Endoscopic Neurosurgery and Endoscope-assisted Microneurosurgery for the treatment of space occupying lesions of the septum pellucidum. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2008;25(2):96-104  (indexed for SCOPUS/IndexCopernicus ID: 865622/ IC™ Value: 4.88)

25.    Wanke I, Panagiotopoulos V, Forsting M. Bleeding risk of intracranial vascular malformations. Reofo. 2007;179(4):365-72. Review (indexed for MEDLINE)

26.    V. Panagiotopoulos, M. Forsting, I. Wanke. Delayed rupture after coiling of an extremely small unruptured cerebral aneurysm. Clinical Neuroradiology 2007;17:124-6 (Manuscript indexed for SCOPUS/Journal currently indexed for MEDLINE)

27.    Partheni M, Kalogheropoulou C, Karageorgos N, Panagiotopoulos V, Voulgaris S, Tzortzidis F. Radiculopathy after lumbar discectomy due to intraspinal retained Surgicel: clinical and magnetic resonance imaging evaluation. Spine J. 2006;6(4):455-8 (indexed for MEDLINE)

28.    Ch. Iliadis, D.J. Apostolopoulos, G. Papadopoulos, F. Tzortzidis, G. Wozniak, P. Georgoulias, A. Kunz, V. Panagiotopoulos, Th. Maraziotis, P. J. Vassilakos. Brain perfusion SPECT with 99mTc-ECD and serum neuron-specific enolase in patients with spontaneous subarachnoid haemorrhage and clinical vasospasm. New Medicine 2006; 9(4):90-96 (indexed for SCOPUS/IndexCopernicus ID: 471462 / IC™ Value: 5.68)

29.    Partheni M, Fratzoglou M, Kalogeropoulou Ch, Zabakis P, Panagiotopoulos V, Konstantinou D. Dorsal extradural thoracic disc fragment: a diagnostic challenge. J Spinal Disord Tech. 2005;18(6):544-6 (indexed for MEDLINE)

30.    Maraziotis T, Panagiotopoulos E, Panagiotopoulos V, Panagiotopoulos K. Neurilemoma of the popliteal fossa: report of two cases with long subclinical course and misleading presentation. Acta Orthop Belg. 2005;71(4):496-9 (indexed for MEDLINE)

31.    Panagiotopoulos V, Konstantinou D, Kalogeropoulos A, Maraziotis T. The predictive value of external continuous lumbar drainage, with cerebrospinal fluid outflow controlled by medium pressure valve, in normal pressure hydrocephalus. Acta Neurochir (Wien). 2005;147(9):953-8 (indexed for MEDLINE)

32.    Panagiotopoulos V, Tzortzidis F, Partheni M, Iliadis H, Fratzoglou M. Giant osteoma of the frontoethmoidal sinus associated with two cerebral abscesses. Br J Oral Maxillofac Surg. 2005;43(6):523-5 (indexed for MEDLINE)

33.    Panagiotopoulos V, Konstantinou D, Solomou E, Panagiotopoulos E, Marangos M, Maraziotis T. Extended cervicolumbar spinal epidural abscess associated with paraparesis successfully decompressed using a minimally invasive technique. Spine. 2004;29(14):E300-3 (indexed for MEDLINE)


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ (ΒΑΣΕΙΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Google Scholar,  SCIENCE CITATION INDEX, ADVANCED SCIENCE INDEX, Index Copernicus): 4


1.    Panagiotopoulos V., Zampakis P., Konstantinou D. Selective endovascular occlusion of a high-flow cervical direct vertebrovertebral arteriovenous fistula maintaining vertebral artery patency. EJMINT Technical Note, 2014: 1438000174 (abstracted &/or indexed  in SCIENCE CITATION INDEX & Google Scholar)

2.    Fotakopoulos G,Vagkopoulos K, Kotlia P, Panagiotopoulos V,  Fountas K. The prognostic value of transcranial electrical stimulation in cervical disc herniation surgery with non-myelopathic evidence: A systematic review. Glob. J.  Neurol. Neurosurg. 2015; pp 047-050 (abstracted & indexed  in ADVANCED SCIENCE INDEX & Google Scholar) Impact factor: 0.8

3.    Fotakopoulos G, Tsianaka E, Panagiotopoulos V,  Fountas K. New Developments in Management of Meningioma. J Integr Oncol 2015;Vol4: Issue2 (included in the indexing of Index Copernicus) Impact factor: 1.432

4.    K. Fountas, P. Kotlia, V. Panagiotopoulos, G. Fotakopoulos . The outcome after surgical vs nonsurgical treatment of chronic subdural hematoma with dexamethasone. Interdisciplinary Neurosurgery 16 (2019) 70–74. (indexed for Google Scholar, Embase & Scopus). Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη επί 171 ασθενών με χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα, η οποία ανέδειξε ότι οι ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε χειρουργική παροχέτευση δια κρανιοανάτρησης είχε καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα όταν συγχορηγήθηκε δεξαμεθαζόνη.


 

Επιλεγμένες Ομιλίες

1.    Β. Παναγιωτόπουλος ‘Αντιμετώπιση των ραγέντων ανευρυσμάτων του εγκεφάλου’ (Στρογγυλή τράπεζα-12ο ετήσιο συνέδριο ακτινολόγων νοτιοδυτικής Ελλάδος, Καλαμάτα, 26-27 Ιουνίου 2009)

2.    Β. Παναγιωτόπουλος ‘Νευροχειρουργική αντιμετώπιση ΑΕΕ’ (2η Εκπαιδευτική Ημερίδα, Νευρολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ‘ο Άγιος Ανδρέας’ Μάρτιος 2010)

3.    Β. Παναγιωτόπουλος ‘Διαδερμική θεραπεία αγγειακών δυσπλασιών του εγκεφάλου’ (Στρογγυλή τράπεζα-13ο ετήσιο συνέδριο ακτινολόγων νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζάκυνθος, Μάιος 2010)

4.    Β. Παναγιωτόπουλος ‘Ενδοαρτηριακή θρομβόλυση ΑΕΕ’ (Διημερίδα για το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών Φεβρουάριος 2011) 

5.    Β. Παναγιωτόπουλος ‘Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων πρόσθιας κυκλοφορίας’ (Συμμετοχή ως ομιλητής στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα Οκτώβριος 2011)

6.    Β. Παναγιωτόπουλος ‘Επείγουσα αντιμετώπιση ραγέντων AVM’ Στρογγυλή Τράπεζα (26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Μάιος 2012, Θεσσαλονίκη) 

7.    Β. Παναγιωτόπουλος ‘Αντιμετώπιση αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών του εγκεφάλου’ (Στρογγυλή τράπεζα-15ο ετήσιο συνέδριο ακτινολόγων νοτιοδυτικής Ελλάδος, Πύργος, Ιούνιος 2012) 

8.    V. Panagiotopoulos ‘Acute Μanagement of Ruptured Brain Arteriovenous Malformations’ («Advances in diagnosis and management of intracranial vascular lesions » University of Thessaly, Department of Neurosurgery, Λάρισσα, Απρίλιος 2013)

9.    Β. Παναγιωτόπουλος ‘Κακώσεις αγγείων τραχήλου και εγκεφάλου-Επιδημιολογία και κλινική εικόνα’ (Στρογγυλή τράπεζα-16ο ετήσιο συνέδριο ακτινολόγων νοτιοδυτικής Ελλάδος, Πάτρα, Ιούνιος 2013)

10.    Β. Παναγιωτόπουλος ‘Υπαραχνοειδής αιμορραγία’ Στρογγυλή Τράπεζα (27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Αθήνα,  Ιούνιος 2013)


11.    Β. Παναγιωτόπουλος ‘Αντιμετώπιση αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών του εγκεφάλου’. «Διημερίδα για τις Νεώτερες Εξελίξεις στη Θεραπεία Νευρολογικών Νοσημάτων» (Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών & Ιατρική Εταιρία Δυτικής Ελλάδας και Πελλοπονήσου 7 - 8 Φεβρουαρίου 2015)

12.    Β. Παναγιωτόπουλος. Στρογγυλή Τράπεζα: ‘Αντιμετώπιση αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών του εγκεφάλου. «Αχαϊκές Ιατρικές Ημέρες 2015. Η Συνάντηση του Παθολόγου με τον Χειρουργό» Διημερίδα Ιατρικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδας και Πελλοπονήσου (Πάτρα, 03.2015)

13.    Β. Παναγιωτόπουλος. Διάλεξη: ‘Βασικές αρχές ενδαγγειακής αντιμετώπισης ενδοκρανιακών ανευρυσμάτων’. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λάρισσα, 03 2015)

14.    Β. Παναγιωτόπουλος. Διάλεξη: ‘Σύγχρονες απόψεις ενδαγγειακής θεραπείας ανευρυσμάτων’. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ε.Ν.Χ.Ε. (Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρία, Αθήνα 04.2015) 

15.    Β. Παναγιωτόπουλος. Στρογγυλή Τράπεζα: Τραυματικές κακώσεις αγγείων εγκεφάλου και ΑΜΣΣ. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Αθήνα 05.2015)

16.    Β. Παναγιωτόπουλος. Στρογγυλή Τράπεζα: Κακώσεις εγκεφάλου. 18ο Συνέδριο Ακτινολόγων Ν.Δ. Ελλάδος (Πάτρα, 10.2015)


17.    Β. Παναγιωτόπουλος. Στρογγυλή Τράπεζα: ‘Αυχενικό Σύνδρομο: Διερεύνηση, Διάγνωση, Συντηρητική αντιμετώπιση’. Ημερίδα. Ελληνική Εταιρία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας (05.2016)


18.    Β. Παναγιωτόπουλος. Στρογγυλή Τράπεζα: Μηνιγγικές Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Βόλος, 16-18 Ιουνίου 2016)

19.    Β. Παναγιωτόπουλος. Στρογγυλή Τράπεζα: Φίστουλες ΣΣ. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας (Θεσσαλονίκη, 07.2017)

20.    Β. Παναγιωτόπουλος. Τοποθέτηση μόνιμου stent σε υπολειμματική στένωση. 9ο Εκπαιδευτικό-Χειμερινό Σχολείο Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρίας (Αθήνα, 20.01.2018)

21.    Β. Παναγιωτόπουλος. Μηχανική Θρομβεκτομή στο οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: Εμπειρία Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.  9ο Εκπαιδευτικό-Χειμερινό Σχολείο Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρίας (Αθήνα, 20.01.2018)

22.    Β. Παναγιωτόπουλος. Στρογγυλή Τράπεζα: Οξύ Ισχαιμικό ΑΕΕ: Τεχνική με stentretrievers. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας (Πάτρα, 13.05.2018)

23.    Β. Παναγιωτόπουλος. Ομιλία με θέμα:  Η Ιατρική Ειδικότητα στην Γερμανία.  Ημερίδα με θέμα «Ιατρική Ειδικότητα, Ελλάδα & Εξωτερικό», Παράρτημα Πατρών της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) (Πάτρα, 17.05.2018) 

24.    V. Panagiotopoulos: Complications of endovascular treatment. 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρίας & Joint Meeting with the Society of British Neurological Surgeons and Cyprus Neurosurgical Society. (Χανιά, 25.05.2018) 

25.    Β. Παναγιωτόπουλος. Στρογγυλή Τράπεζα: Ελάχιστα παρεμβατική αντιμετώπιση εγκεφαλικής αιμορραγίας. 13ο Παμπελοπονησιακό Ιατρικό Συνέδριο (Πάτρα, 19.10.2018)

26.    Β. Παναγιωτόπουλος. Στρογγυλή Τράπεζα: Ενδοαγγειακή τοποθέτηση stent στην δευτερογενή πρόληψη ισχαιμικού ΑΕΕ. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων. (Θεσσαλονίκη, 03.11.2018)

27.    Πρόσκληση Συμμετοχής σε Στρογγυλή Τράπεζα: V. Panagiotopoulos: Spinal AVM/Fs. LINC International Neurovascular Course “Multimodality Management of Intracranial and Spinal AVMs” (Athens, 30.03.2019)
 

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

1.    Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: ‘Μελέτη των παραγόντων που οδηγούν στη μεταβολή του σωματικού βάρους ασθενών με εξωπυραμιδική συνδρομή που υποβάλλονται σε χειρουργική θεραπεία με εμφύτευση ηλεκτροδίων στον εγκέφαλο και εν τω βάθει ηλεκτρικό ερεθισμό’ της Κας Έλλης Μαρκάκη (Πανεπιστήμιο Πατρών, 09.2013)

2.    Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: «Η μελέτη της επίδρασης του οξειδωτικού stress στην οκλουδίνη, βασικού δομικού μορίου των στενών δεσμών (tight junctions) του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, σε επίμυες. Μελέτη της πιθανής προφυλακτικής επίδρασης αντιοξειδωτικών παραγόντων» του κου Α. Μαυράκη (Πανεπιστήμιο Πατρών, 01.2014)

3.    Mέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: “Μελέτη της έκφρασης μορίων που συμμετέχουν στη βιογένεση των micro-RNAs σε γλοιώματα του Κ.Ν.Σ.) της κ. Κεκεμπάνου Κυριακής (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2016)

4.    Επιβλέπων τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: ‘Εκτίμηση νευρογνωστικής λειτουργίας ασθενών με υπαραχνοειδή αιμορραγία εγκεφάλου λόγω ρήξης εγκεφαλικού ανευρύσματος’ του Κου Ιωάννη Τσώνη (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2/12/16)

5.    Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για την παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα: ‘Comparison of the characteristics of ruptured and unruptured aneurysms and their 6-month clinical and angiographic follow up. A case-control study’ του Κου Θεοδοσίου Σταματόπουλου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Πατρών, 04/05/2017).

6.    Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για την παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με θέμα: ‘Δόση ασθενούς στην επεμβατική νευροακτινολογία’ της Κας Άννας-Ανδριαννής Φώτεινα (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2017).
 

Άλλες Δραστηριότητες

ΚΡΙΤΗΣ (REVIEWER) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ  PUBMED)

1.    NEUROSURGICAL REVIEW NREV-D-17-00144R1 Cranialfacial fibrous dysplasia and its spontaneous malignant transformation (4.8.2017)

2.    NEUROSURGERY NEU-D-14-00014  "Safety and Efficacy Using a Detachable Tip Microcatheter in the Embolization of Eloquent Region and Deep Pediatric Arteriovenous Malformations" (26.01.2017)
 
3.    NEUROSURGICAL REVIEW  NRS-06-13-0150 External Lumbar Drain: A Pragmatic Test for Prediction of Shunt Outcomes in Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus (7.2013)

4.    AJNR (American Journal of Neuroradiology) AJNR-11-01239  Endovascular Treatment of Posterior Communicating Artery Aneurysms withOculomotor Nerve Palsy: Clinical Outcomes and Predictors of Nerve Recovery (6.2012)

5.    AJNR (American Journal of Neuroradiology) AJNR-12-00566- Onyx Embolization of Intracranial Arteriovenous Malformations in Pediatric Patients (12.2011) 

6.    HIPPOKRATIA Journal FN 63/09 Spondylosis: a review and reappraisal (4.2009)

7.    HAEMOPHILIA journal HAE-00305-2008 Surgical treatment of arteriovenous malformation in a child with hemophilia (12.2008)