Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Πρακτική 25 ώρες ανά έβδομάδα (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

  • Φυσική εξέταση ασθενών με χειρουργικές παθήσεις κεντρικού – περιφερικού νευρικού συστήματος
  • Απεικονιστικός έλεγχος
  • Συζήτηση περιστατικών