Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Κωνσταντογιάννης Κ.

Κωνσταντογιάννης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Κωνσταντογιάννης Κωνσταντίνος

Τομέας: Χειρουργικός

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Νευροχειρουργικής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Νευροχειρουργική

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών,Ρίο 2ος όροφος

2610999495 2610992997 cconst@upatras.gr cconstantoyannis@yahoo.com

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Γεννήθηκε στην Αθήνα και έζησε στην Κορίνθο. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 1984-1990. Ειδικεύθηκε στην Νευροχειρουργική στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών (Διευθυντής Ν. Παπαδάκης). Πήρε τον τίτλο ειδικότητας νευροχειρουργού το 1999 και ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή το 2001. Στην συνέχεια εξειδικεύθηκε στον τομέα της λειτουργικής νευροχειρουργικής στο πανεπιστήμιο Umea, Sweden (2001-2) και στο πανεπιστήμιο British Columbia, Vancouver , Canada (2002-2003). Εργάστηκε σαν επιμελητής στο ΕΣΥ 2003-2007 και στην συνέχεια στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως επίκουρος καθηγητής 2007-2013, και έκτοτε ως αναπληρωτής καθηγητής.
Οι ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις του αφορούν την διαταραχή της κινητικότητας (δυστονίες, πάρκινσον) και το χρόνιο άλγος (νευραλγία τριδύμου). 
Η κλινική του ενασχόληση καλύπτει παθήσεις νευρολογικές και παθήσεις της σπονδυλικής στήλης (ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές).
Είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής σε 5 διεθνή περιοδικά και μέλος της κριτικής επιτροπής αποδοχής άρθρων σε 7 διεθνή περιοδικά.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

1. Μαθήματα Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρίας σε ετήσια βάση.
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Mercado R., Constantoyannis C., Mandat T., Kumar A., Schulzer M., Stoessl A, Honey C. Expectation and the placebo effect in Parkinson ‘s disease patients with subthalamic nucleus deep brain stimulation. Movement Disorders. 21(9): 1457-61, 2006.
 2. Constantoyannis C., Sakellaropoulos G., Kagadis G., Katsakiori P., Maraziotis T., Nikiforidis G., Papadakis N. Transcranial cerebral oximetry and Transcranial Doppler sonography in patients with ruptured cerebral aneurysms and delayed cerebral vasospasm. Medical Science Monitor. 13(10): 35-40, 2007.
 3. Constantoyannis C., Kagadis G., Chroni E. Percutaneous balloon compression for trigeminal neuralgias and autonomic cephalalgia. Headache. 48: 130-34, 2008. 
 4. Constantoyannis C., Kagadis G., Ellul J., Z. Kefalopoulou Z., Chroni E.. Nucleus ventralis oralis deep brain stimulation for postanoxic dystonia. Mov Disord. 24(2): 306-308, 2009.
 5. Kefalopoulou Z., Markaki E., Paschali A., Vassilakos P., Ellul J., Constantoyannis C. A double blind study of a patient with tardive dyskinesia treated by GPi DBS. Acta Neurol Scand. 119: 269-73, 2009. 
 6. Kefalopoulou Z., Markaki E., Constantoyannis C. Avoiding abducens nerve palsy during the percutaneous balloon compression procedure. Stereotact Funct Neurosurg. 87: 101-104, 2009. 
 7. Katsakiori P., Kefalopoulou Z., Markaki E., Paschali A., Ellul J., Kagadis G., Chroni E., Constantoyannis C. DBS for secondary dystonia. Results in 8 cases. Acta Neurochirurgica. 151: 473-78, 2009. 
 8. Paschali A., Messinis L., Lyros E., Constantoyannis C, Kefalopoulou Z., Papathanasopoulos P., Vasilakos P. Cognitive and double tracer SPECT characteristics in Parkinson Disease patient’s candidates for Deep Brain Stimulation of the Subthalamic Nucleus. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 36(11): 1851-8, 2009. 
 9. Constantoyannis C., Papadas T., Konstantinou D. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis as a cause of progressive dysphagia. Cases Journal. 23(1): 416-8,2008. 
 10. Paschali A., Lakiotis V., Messinis L., Markaki E., Constantoyannis C., Ellul J., Vassilakos P. Dopamine Transporter SPECT/CT and Perfusion Brain SPECT Imaging in Idiopathic Basal Ganglia Calcinosis. Clinical Nuclear Medicine. 34(7): 421-423, 2009. 
 11. Trachani E., Constantoyannis C., Sirrou V., Kefalopoulou Z., E. Markaki E., Chroni E. The effect of Deep brain stimulation on sweating function in patients with Parkinson’s disease. Clin Neurology Neurosurgery. 112: 213-17, 2010. 
 12. Markaki E., Kefalopoulou Z., Paschali A., Georgiopoulos M., Constantoyannis C. Meige syndrome: a segmental dystonia treated by bilateral globus pallidus DBS. Clin Neurology Neurosurgery 112:344-6, 2010 
 13. Paschali A., Messinis L., Kargiotis O., Lakiotis V., Kefalopoulou Z., Constantoyannis C., Papathanasopoulos P., Vassilakos P. SPECT neuroimaging and neuropsychological functions in different stages of Parkinson's disease. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 37:1128-40,2010 
 14. Kefalopoulou Z., Paschali A., Ellul J., Chroni E., Vassilakos P., Constantoyannis C. Regional Cerebral Blood Flow changes induced by Deep Brain Stimulation in Secondary Dystonia. Acta Neurochirurgica 152:1007-14,2010 
 15. Georgiopoulos M., Kefalopoulou Z., Ellul J., Chroni E., Constantoyannis C. Vegetative state and minimal conscious state: therapeutic implications. Stereot Funct Neurosurgery 88:199-207,2010

Επιλεγμένες Ομιλίες

 

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 1. “Νοσηρότητα μετά από ελαφρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις” με υποψήφιο διδάκτορα τον κ. Σπίνο Παναγιώτη (απόφαση Γ.Σ. Τμήματος Ιατρικής αρ. 503/25-6-2007).           (έχει ολοκληρωθεί)
 2. “Μελέτη των παραγόντων που οδηγούν σε μεταβολή του σωματικού βάρους ασθενών με εξωπυραμιδική συνδρομή, μετά από εμφύτευση ηλεκτροδίων εγκεφάλου και εν τω βάθει εγκεφαλικό ερεθισμό”, με υποψήφια διδάκτορα την κ. Μαρκάκη Έλλη (απόφαση Γ.Σ. Τμήματος Ιατρικής αρ. 511/4-2-2008).                     (έχει ολοκληρωθεί)

Άλλες Δραστηριότητες

Μέλος τριμελούς επιτροπής σε 3 διδακτορικές διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί.