Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Κλινική Νευροχειρουργικής

Νόμος Ίδρυσης Π.Δ. 292/26-7-93 ΦΕΚ ΦΕΚ 130/3-8-93

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος όροφος

2610 999752, 991521 2610 991521

Προσωπικό

Διευθυντής Κωνσταντογιάννης Κωνσταντίνος

  • ΜΠΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ (ΕΤΕΠ)