Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Δημητρίου Γ.

Δημητρίου Γαβριήλ, Καθηγητής

Δημητρίου Γαβριήλ

Τομέας: Υγείας Παιδιού

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παιδιατρικής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Μηχανικός αερισμός- Λειτουργικότητα των πνευμόνων και των αναπνευστικών μυών- Νεογνικές λοιμώξεις- Όψιμα πρόωρα νεογνά- Ενδομήτρια καθυστέρηση αύξησης (IUGR)- Περιγεννητικοί παράγοντες που συσχετίζονται με την εμφάνιση αλλεργικών νοσημάτων στην παιδική ηλικία- Νοσηρότητα νεογνών υπέρβαρων μητέρων- Κυστική ϊνωση- RSV.

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Παιδιατρική Κλινική 3ος¨'οροφος

2610999856 / 2610999466 2610994683 gdimitriou@med.upatras.gr gdim@upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

 1. ΟΝΟΜΑ: Γαβριήλ Γ. Δημητρίου
 2. HMEΡ. / ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 17-01-1959 / Αθήνα
ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καθηγητής Παιδιατρικής και Νεογνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής, ΜΕΝ Νεογνών και ΜΕΘ Παίδων.
TITΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
 1. 1983: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. 1990: Τίτλος Ειδικότητας Παιδιατρικής
 3. 1996: Τίτλος υποειδικότητας Νεογνολογίας
 4. 1996: Τίτλος Ειδικότητας Παιδιατρικής Μ. Βρεττανίας
 5. 2003: PhD (University of London)
 6. 2004: Τίτλος υποειδικότητας Νεογνολογίας Μ. Βρεττανίας
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
 1. 1984-1985: Εσωτερικός βοηθός Παθολογίας,τμήμα Αιματολογίας-Ογκολογίας,"401"Γ.Σ.Ν Αθηνών
 2. 1985- 1986: Εσωτερικός βοηθός Παιδιατρικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης
 3. 1987- 1990: Ειδικευόμενος Παιδιατρικής, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
 4. 1990-1993/1995-1996: Επιμελητής ΜΕNΝ, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
 5. 1993-1995/1996-2005: Κλινικός Ερευνητής και Επιμελητής, Επιμελητής Νεογνολογίας, Λέκτορας Νεογνολογίας και L. Consultant (Διευθυντής), ΜΕNΝ, King's College Hospital και Guy’s, King’s College & St Thomas’ Medical and Dental School, London, UK
 6. 2005-2011: Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής- Νεογνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.
 7. 2011- 2013: Καθηγητής Παιδιατρικής και Νεογνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
Καθημερινή ασχόληση με την διαγνωστική προσέγγιση και κλινική παρακολούθηση των νοσηλευομένων νεογνών/παιδιών καθώς και με την επίβλεψη της συγγραφής των κλινικών πρωτοκόλλων της ΜΕΝ Νεογνών και της Παιδιατρικής Κλινικής.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Τακτικά μαθήματα στο Ιατρικό προσωπικό και τους φοιτητές του King’s College Hospital, στα σεμινάρια για το Ιατρικό προσωπικό των Μ.Ε.N Νεογνών των Guy’s, King’s College, St Thomas’ and St George’s Hospitals, London, UK και στις συγκεντρώσεις των Παιδοπνευμονιολόγων του Λονδίνου (London Paediatric Respiratory Group meetings). Τακτικά μαθήματα σε φοιτητές, ειδικευόμενους Παιδιατρικής και εξειδικευόμενους Νεογνολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών. Διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής σε 41 Ελληνικά και 20 Διεθνή Συνέδρια/Σεμινάρια.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Έρευνα με έμφαση: Μηχανικός αερισμός- Λειτουργικότητα των πνευμόνων και των αναπνευστικών μυών- Νεογνικές λοιμώξεις- Όψιμα πρόωρα νεογνά- Ενδομήτρια καθυστέρηση αύξησης (IUGR)- Περιγεννητικοί παράγοντες που συσχετίζονται με την εμφάνιση αλλεργικών νοσημάτων στην παιδική ηλικία- Νοσηρότητα νεογνών υπέρβαρων μητέρων- Κυστική ϊνωση- RSV.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ /ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Οργάνωση μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Νεογνολογίας σε ειδικευόμενους της Μ.Ε.Ν Νεογνών του King’s College Hospital και σε φοιτητές και ειδικευόμενους Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών. Ανάπτυξη και οργάνωση του εργαστηρίου αξιολόγησης της λειτουργίας των αναπνευστικών μυών στο King’s College Hospital και στην ΜΕΝΝ/Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών.
 1. Μέλος Συντακτικής Επιτροπής σε 4 Διεθνή και Editor σε 1 Ελληνικό περιοδικό.
 2. Κριτής (Reviewer) σε 26 Διεθνή και 2 Ελληνικά Ιατρικά Περιοδικά.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
 1. 1995 και 1996-2000: Επιχορήγηση ερευνών από South Thames Regional Health Authority και Children Nationwide Medical Research Fund.
 2. 2008: « Κ. Καραθεοδωρής»
 3. 2010: «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» (Κωδ. Πρότασης 74) και (Κωδ. Πρότασης 76).
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ: 109
 2. Συνολικός Impact Factor (101 δημοσιεύσεις): 297,88
 3. h- index: 18
 4. Βιβλιογραφικές αναφορές (Scopus): 1067 - Αυτοαναφορές: 109- Βιβλιογραφικές αναφορές σε διεθνείς επιστημονικές εκδόσεις (textbooks): 212
  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 1279
 5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ EΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 7
 6. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ: 2
 7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ IMPACT FACTOR: 76
 8. AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 103
 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 67
 10. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 3
 11. ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 1
 12. REVIEWER ΤΗΣ “THE COCHRANE COLLABORATION- THE COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS”: 1
 13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: 8 (7 εξωτερικού)
 14. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 11
 15. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 2

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 1. Συμμετοχή επί 8ετία στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Guy’s, King’s College & St Thomas’ Medical and Dental School, London, UK καθώς άλλων Ιατρικών σχολών της ευρύτερης περιοχής του Λονδίνου.
 2. Συμμετοχή με διαλέξεις στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
 3. Εκπαίδευση ειδικευομένων στην Παιδιατρική και στη Νεογνολογία.
 4. Εκπαίδευση εξειδικευόμενων στη Νεογνολογία.
 5. Συμμετοχή ως προσκεκλημένος ομιλητής στα μετεκπαιδευτικά προγράμματα άλλων κλινικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και Παιδιατρικών/Νεογνολογικών Κλινικών άλλων Πανεπιστημίων και Νοσοκομείων στην Ελλάδα.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Dimitriou G, Greenough A, Giffin FJ, Kavvadia V. Inhaled versus systemic steroids in chronic oxygen dependency in preterm infants. Eur J Pediatr 1997;156:51-55.
 2. Dimitriou G,Greenough A,Giffin F, Chan V. Synchronous intermittent mandatory ventilation modes compared with patient triggered ventilation during weaning. Arch Dis Child 1995;72:188-190
 3. Greenough A, Milner AD, Dimitriou G. Synchronized mechanical ventilation for respiratory support in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev. 2000; (4).
 4. Dimitriou G, Greenough A, Kavvadia V, Laubscher B, Alexiou C, Pavlou V, Mantagos S. Elective use of nasal continuous positive airway pressure following extubation of preterm infants. Eur J Pediatr 2000; 159: 434-439
 5. Kavvadia V, Greenough A, Dimitriou G, Hooper R. Randomised trial of fluid restriction in ventilated very low birthweight infants. Arch Dis Child 2000; 83: F91-96.
 6. Rafferty G, Greenough A, Dimitriou G, Moxham J. Assessment of neonatal diaphragm function using magnetic stimulation of the phrenic nerves. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 2337-2340.
 7. Greenough A, Dimitriou G. Evidence-based practice (letter). Lancet 2000;356 (9237):1276-1277.
 8. Dimitriou G, Greenough A, Rafferty G, Moxham J. Effect of maturity on maximal transdiaphragmatic pressure in infants during crying. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164:433-436.
 9. Dimitriou G, Greenough A, Kavvadia V , Davenport M, Nicolaides KH, Moxham J, Rafferty G F. Diaphragmatic function in infants with surgically corrected anomalies. Pediatr Res 2003; 54(4):502-508.
 10. Dimitriou G, Papakonstantinou D, Stavrou EF, Tzifas S, Vervenioti A, Onufriou A, Athanassiadou A, Mantagos S. Association of circulating angiotensin converting enzyme activity with respiratory muscle function in infants. Respir Res. 2010 May 12;11:57.
 11. Dimitriou G, Papakonstantinou D, Stavrou EF, Tzifas S, Vervenioti A, Athanassiadou A, Mantagos S. Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism and respiratory muscle function in infants. Pediatr Pulmonol. 2010 Dec;45(12):1233-9.
 12. Dimitriou G, Fouzas S, Georgakis V, Vervenioti A, Papadopoulos VG, Decavalas G, Mantagos S. Determinants of morbidity in late preterm infants. Early Hum Dev. 2010 Sep;86(9):587-91.
 13. Dimitriou G, Fouzas S, Vervenioti A, Tzifas S, Mantagos S. Prediction of extubation outcome in preterm infants by composite extubation indices. Pediatr Crit Care Med. 2011 Nov;12(6):e242-9.
 14. Dimitriou G, Fouzas S, Giormezis N, Giannakopoulos I, Tzifas S, Foka A, Anastassiou D E, Spiliopoulou I, Mantagos S. Clinical and microbiological profile of persistent coagulase-negative staphylococcal bacteremia in neonates Clin Microbiol Infect. 2011 Nov;17(11):1684-90.
 15. Dassios T., Katelari A., Doudounakis S., Mantagos S., Dimitriou G. Respiratory muscle function in patients with cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol. 2013 Sep;48(9):865-73.

Επιλεγμένες Ομιλίες

 1. “Diaphragmatic function in the newborn” London, Oxford & Cambridge Neonatology Training Programme for Monospecialty Neonatology Trainees, London, UK, 2003.
 2. “Diaphragmatic function in infants with CDH”. London Paediatric Respiratory Group meeting, London, UK, 2003.
 3. “Assessment of respiratory muscle function in infants”. 14th European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care Congress, Athens, Greece, 2003.
 4. “Synchronised mechanical ventilation in infants”. 14th European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care Congress, Athens, Greece, 2003.
 5. “New modes of neonatal mechanical ventilation”. 61o Congress of the Italian Society of Paediatrics, Montecatini, Italy, 2005.
 6. “Persistent coagulase-negative staphylococcal bacteraemia in a neonatal intensive care unit: Clinical and molecular profile”. 18th European Workshop on Neonatology, Bonn, Germany, 2010.
 7. “High Frequency Oscillatory Ventilation in the neonatal period”. 2nd Turkish Hellenic days in Neonatology, Istanbul, Turkey, 2012.
 8. “Validation of a non-invasive Pressure-Time Index of inspiratory muscles in spontaneously breathing infants”. 21st European Workshop on Neonatology, London, UK, 2013.
 9. “Νεώτερες aπόψεις για την αντιμετώπιση της συγγενούς διαφραγματοκήλης στη νεογνική ηλικία”. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Ιωάννινα, 2005.
 10. “Άπνοιες”. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας, Αθήνα, 2006.
 11. “Λοιμώξεις από ιό αναπνευστικού συγκυτίου (RSV) στη βρεφική ηλικία”. Συγχρονες εξελίξεις και προοπτικές στην Παιδιατρική, Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων, Καλαμάτα 2008.
 12. “Γονιδιακοί πολυμορφισμοί και ΣΑΔ προώρων”. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 2009.
 13. “Οι συχνότερες συγγενείς ανωμαλίες αναπνευστικού. Άμεση αντιμετώπιση μετά την γέννηση”. 2ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 2011.
 14. “Μακροχρόνια αναπνευστικά προβλήματα του πρόωρου νεογνού”. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής, Αθήνα, 2012
 15. “Νεογνά κάτω των 28 εβδομάδων: προφυλακτική χορήγηση surfactant και μηχανικός αερισμός ή ρινικό CPAP και ενωρίς χορήγηση surfactant?” 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα, 2013.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 1. Πολυμορφισμός του γονιδίου του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και λειτουργία των αναπνευστικών μυών σε νεογνά (ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε-2010).
 2. Μυϊκή ισχύς και αντοχή των αναπνευστικών μυών σε παιδιά με κυστική ίνωση (ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε-2013).
 3. Γενετικοί προδιαθεσικοί παράγοντες ανάπτυξης συνδρόμου αναπνευστικης δυσχέρειας σε όψιμα πρόωρα νεογνά (έχει ολοκληρωθεί).
 4. Προσαρμογή του καρδιαγγειακού συστήματος σε τελειόμηνα και πρόωρα νεογνά με ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης (έχει ολοκληρωθεί).
 5. Περιγεννητικοί παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση αλλεργικών νοσημάτων στην παιδική ηλικία (έχει ολοκληρωθεί).

Άλλες Δραστηριότητες

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 1. "Παιδιατρική", Ζ εξάμηνο
 2. "Παιδιατρική" (Κλινική Άσκηση), ΙΑ & ΙΒ εξάμηνα
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
 1. Πρόεδρος της Επιτροπής Νεογνολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής για την συγγραφή πρωτοκόλλων (2009-2010).
 2. Συμμετοχή στην 5μελή ομάδα για την κατάρτηση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Νεογνολογίας (Περιγεννητικής Ιατρικής) του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
 3. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στη συγγραφή Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για την υποειδικότητα της Νεογνολογίας “Subspecialty Training in Neonatology EU” της European Society for Neonatology (ESN).
 4. Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας.
 5. Ακαδημαϊκός σύμβουλος του ΔΟΑΤΑΠ.
 6. Διευθυντής σύνταξης του περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής και της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας «Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία».
 7. Mέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ιατρικού Τμήματος κατά τα έτη 2010-2011 και 2012-2013.
 8. Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής, ΜΕΝ Νεογνών και ΜΕΘ Παίδων.
 9. Μέλος της Επιτροπής εξετάσεων χορήγησης τίτλου ειδικότητας Παιδιατρικής (Πάτρα).