Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Τσοπάνογλου Ν.

Τσοπάνογλου Νικόλαος, Καθηγητής

Τσοπάνογλου Νικόλαος

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Γενικής Φαρμακολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Η θρομβίνη και ο υποδοχέας της PAR1 ως φαρμακολογικοί στόχοι για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων στην θεραπεία ασθενειών του καρδιαγγειακού συστήματος

Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής,Κτήριο Προκλινικών Λειτουργιών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Ρίο-Πάτρα Τρίτος Όροφος, Ανατολική Πτέρυγα

+30-2610-996171 +30-2610-994720 ntsopan@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο Νίκος Ε. Τσοπάνογλου, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακολογίας με μεγάλη εμπειρία (περισσότερα από 20 χρόνια) στην έρευνα στο πεδίο της αγγειογένεσης και ειδικά στη μελέτη του ρόλου της θρομβίνης και του υποδοχέα της PAR1 στην αγγειογένεση. Ήταν ο πρώτος που πρότεινε την θρομβίνη ως έναν ισχυρό και πλειοτροπικό αγγειογενετικό παράγοντα με πιθανή εφαρμογή στην θεραπευτική αγγειογένεση. Επιπλέον, ποιο πρόσφατα ανέδειξε τις σημαντικές βιολογικές και φαρμακολογικές ιδιότητες της παρστατίνης, ενός πεπτιδίου που ελευθερώνεται μετά από ενεργοποίηση του PAR1 από την θρομβίνη. Έδειξε ότι η παρστατίνη ασκεί ισχυρές αντιαγγειογενετικές δράσεις , ενώ είναι ικανή να προστατεύει το μυοκάρδιο και τα νεφρά από καταστάσεις ισχαιμίας. Ο κ. Τσοπάνογλου έχει συνεργαστεί με διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητικές ομάδες της Αμερικής, της Ευρώπης και της Ελλάδος. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες ως ανεξάρτητου ερευνητή έχουν υποστηριχθεί από Εθνικά ερευνητικά προγράμματα και χορηγίες φαρμακευτικών και βιοτεχνολογικών εταιρειών της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Έχει δημοσιεύσει 31 πρωτότυπες εργασίες σε διεθνείς περιοδικά με κριτές ( mean I.F: 3. 718; citations: >1000; h-index: 18), 10 κεφάλαια σε βιβλία, 33 περιλήψεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, ενώ έχει επιμεληθεί την έκδοση 2 βιβλίων. Επίσης, έχει καταθέσει 7 αιτήσεις (patents) για την κατοχύρωση των ερευνητικών του αποτελεσμάτων. Ο κ. Τσοπάνογλου έχει επιβλέψει 5 διδακτορικές διατριβές και 16 διπλωματικές εργασίες (master) και έχει αξιολογήσει δεκάδες άρθρα για δημοσίευση σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (Blood, Oncogene, British Journal of Pharmacology κ.ά) και 3 ερευνητικά προγράμματα για χρηματοδότηση από φορείς της Γαλλίας, Πορτογαλίας και Ελλάδος. Πρόσφατα, κ. Τσοπάνογλου  είναι συν-ιδρυτής της εταιρεία ένταση-γνώσης (spin-off) AngioLogic LLC.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Ερευνητικά Σεμινάρια (ΠΜΣ - Βασικών Ιατρικών Επιστημών) - Συντονιστής μαθήματος
 • Μεθοδολογία της έρευνας στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες II (ΠΜΣ - Βασικών Ιατρικών Επιστημών)
 • Παρουσίαση αποτελέσματων (ΠΜΣ - Βασικών Ιατρικών Επιστημών)-Συντονιστής μαθήματος

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Tsopanoglou NE, Pipilli-Synetos E, and Maragoudakis ME. Thrombin promotes angiogenesis by a mechanism independent of fibrin formation. American Journal of Physiology-Cell Physiology, 1993; 264: C1302-C1307.
 2. Tsopanoglou NE, and Maragoudakis ME. On the mechanism of thrombin-induced angiogenesis: Potentiation of vascular endothelial growth factor activity on endothelial cells by upregulation of its receptors. Journal of Biological Chemistry, 1999; 274: 23969-23976.
 3. Tsopanoglou NE, Andriopoulou P, and Maragoudakis, NE. On the mechanism of thrombin-induced angiogenesis: Involvement of ανβ3 integrin. American Journal of Physiology-Cell Physiology, 2002; 283: C1501-C1510.
 4. Tsopanoglou NE, and Maragoudakis ME. Role of thrombin and its receptors in angiogenesis and tumor progression. Seminars in Thrombosis and Haemostasis, 2004; 30: 63-69.
 5. Papaconstantinou M, Carrell CJ, Pineda AO, Bobofchak KE, Mathews FS, Flordellis SC, Maragoudakis ME, Tsopanoglou NE*, and Di Cera E. Thrombin functions through its RGD sequence in a non-canonical conformation. Journal Biological Chemistry (Accelerated Publication), 2005; 280: 29393-29396.
 6. Zania P, Kritikou S, Flordellis CS, Maragoudakis ME, and Tsopanoglou NE. Blockade of angiogenesis by small molecule antagonists to protease-activated receptor-1 (PAR-1): Association with endothelial cell growth suppression and induction of apoptosis. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 2006, 318: 246-254.
 7. 21. Zania P, Gourni D, Aplin AC, Nicosia RF, Flordellis SC, Maragoudakis ME, and Tsopanoglou NE. Parstatin, the cleaved peptide on proteinase-activated receptor 1 activation, is a potent inhibitor of angiogenesis. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 2009, 328: 378-389.
 8. Katsanos K, Karnabatidis D, Diamantopoulos A, Kagadis GC, Ravazoula P, Nikiforidis GC, Siablis D, and Tsopanoglou NE. Thrombin promotes arteriogenesis and hemodynamic recovery in a rabbit hindlimb ischemia model. Journal of Vascular Surgery, 2009, 49: 1000-1012.
 9. Routhu KV, Tsopanoglou NE, and Strande JL. Parstatin (1-26): The putative signal peptide of PAR1 confers potent protection from myocardial ischemia-reperfusion injury. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 2010, 332: 898-905.
 10. 26. Huang H, Vasilakis P, Zhong X, Shen J-K, Geronatsiou K, Papadaki H, Maragoudakis ME, Gartaganis SP, Vinores SA and Tsopanoglou NE. Parstatin suppresses ocular neovascularization and inflammation. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2010, 51: 5825-5832.
 11. Zampatis ED, Rutz C, Furkert J, Schmidt A, Wüstenhagen D, Kubick S, Tsopanoglou NE and Schülein R. The protease-activated receptor 1 possesses a functional and cleavable signal peptide which is necessary for receptor expression. FEBS Letters, 2012, 586: 2351-2359.
 12. Diamantopoulos A, Kyriazis I, Geronatsiou K, Papadaki H, Loudos G, Kagadis G, Katsanos K, Liatsikos E, Karnabatidis D, Siamblis D, and Tsopanoglou NE. Parstatin prevents renal injury following ischemia/reperfusion and radiocontrast administration. American Journal of Nephrology, 2012, 36: 278-286
 13. Ventosa-Andres P, Valdivielso AM, Pappos I, Garcia-Lopez MT, Tsopanoglou NE, and Herranz R. Design, synthesis and biological evaluation of new peptide-based ureas and thioureas as potential antagonists of the thrombin receptor PAR1. European Journal of  Medicinal Chemistry, 2012, 58: 98-111.
 14. Karatzas A, Katsanos K, Lilis I, Papadaki H, Panagiotis Kitrou P, Lecht S, Marcinkiewicz C, Siablis D, Lelkes PI, Lazarovici P, and Tsopanoglou NE. NGF promotes hemodynamic recovery in a rabbit hindlimb ischemic model through trkA- and VEGFR2-dependent pathways. Journal of Cardiovascular Pharmacology , 2013. (in press)

Επιλεγμένες Ομιλίες

• 6η Ετήσια Πανελλήνια Ημερίδα Ομάδας Έρευνας Συνδετικού Ιστού και Εξωκυττάριου Χώρου. Θεσσαλονίκη, Μαΐος 2004. Τίτλος παρουσίασης: «Ο ρόλος των ιντεγκρινών στην αγγειογένεση και στο καρκίνο».
• Ολομέλεια Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Νοέμβριος 2005. Τίτλος παρουσίασης: «Υποδοχείς που ενεργοποιούνται από πρωτεϊνάσες (protease-activated receptors, PARs): Ο ρόλος τους στη φυσιολογία και στη νόσο».
• 8th International Conference on Angiogenesis: Basic Science and Clinical Applications, Chandris Hotel, Corfu, Greece, June 29th-July 3rd, 2006. Τίτλος παρουσίασης: «Thrombin receptor, PAR-1, as a target for developing antiangiogenic agents».
• 5th General Meeting of the International Proteolysis Society, Conference and Cultural Center, University of Patras, 20-24 October, 2007. Τίτλος παρουσίασης: «Parstatin the cleaved peptide of protease-activated receptor-1, as a negative regulator of angiogenesis».
• 9th International Conference on Angiogenesis: Basic Science and Clinical Applications, Conference and Cultural Center, University of Patras, 22-26 June, 2008. Τίτλος παρουσίασης: «Parstatin: a new cryptic anti-angiogenic peptide».
• Leibniz-Institut fur Molekulare Pharmakologie (FMP), Berlin, Germany, 26 February, 2009. Tίτλος σεμιναρίου: «Thrombin and its receptor PAR1 as novel pharmacological targets for the treatment of angiogenesis-related diseases».
• 14ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, 9-11 Μαΐου 2009. Τίτλος ομιλίας: «Σύγχρονες εξελίξεις στην αντιθρομβωτική αγωγή».
• Biotechnology colloquium organized by the University of Patras and Fontation Sante, “How a scientific hypothesis can be translated to drug discovery and development”, Conference and Cultural Center, University of Patras, June 10, 2009. Τίτλος παρουσίασης: «PAR1, the thrombin receptor, as a target for developing new antiangiogenic agents».
• 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας Ηράκλειο, 4-6 Ιουνίου 2010. Τίτλος παρουσίασης: «Parstatin: a novel anti-angiogenic peptide with potential therapeutic applications.»
• ISER 2012, XX Biennial Meeting of the International Society for Eye Research, Berlin, Germany, July 21-25, 2012. Τίτλος παρουσίασης: «Parstatin, a novel endogenous anti-angiogenic peptide with potential therapeutic application in neovascular ocular diseases»

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 1. Παπακωνσταντίνου Ματθαίος. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων», Πανεπιστήμιο Πατρών. Θέμα: «Λειτουργικός και βιολογικός ρόλος της αλληλουχίας RGD στο μόριο της θρομβίνης». Ολοκλήρωσε με «Άριστα» τον Οκτώβριο 2005.
 2. Ζανιά Παναγιώτα. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων», Πανεπιστήμιο Πατρών. Θέμα: «Η θρομβίνη και ο υποδοχέας της PAR1, ως στόχοι για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων στην αντιμετώπιση ασθενειών που σχετίζονται με την αγγειογένεση». Ολοκλήρωσε με «Άριστα» τον Μάρτιο του 2007.
 3. Κατσάνος Κωνσταντίνος. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Εφαρμογές Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Θέμα: «Μελέτη των αγγειογενετικών και αρτηριογενετικών ιδιοτήτων της θρομβίνης σε πειραματικό μοντέλο ισχαιμίας κάτω άκρων». Ολοκλήρωσε με «Άριστα» τον Ιούνιο του 2009.
 4. Σωτηρία Κεφάλα. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Εφαρμογές Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Θέμα: «Μελέτη του μηχανισμού δράσης της παρστατίνης 1-26». Έναρξη Φεβρουάριος 2012.

Άλλες Δραστηριότητες

Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συμβούλια και Επιτροπές
Μέλος του Α’ Τμήματος του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων (Α’ΕΣΕ) του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων  (2002-2004).
Μέλος Εταιρειών
• Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (ΠΕΦ)
• Ελληνική Εταιρεία Φαρμακολογίας (ΕΕΦ)
• Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ)
• European Pharmacological Society
• International Association of Pharmacology
Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
- Archives of Medical Research
- Archives in Pharmacology
- Apoptosis
- Blood
- British Journal of Pharmacology
- Current Medicinal Chemistry
- Experimental Neurology
- In Vitro Cellular & Developmental Biology – Animal
- Investigative Ophthalmology & Visual Science
- Journal of Cellular and Molecular Medicine
- Journal of the Neurological Sciences
- Journal of Thrombosis and Hemostasis
- Molecular and Cellular Biochemistry
- Molecular Pharmacology
- Oncogene
- Vascular Pharmacology
Κριτής σε ερευνητικά προγράμματα
• External reviewer for research proposal submitted to Portuguese Science and Technology Foundation (FCT)-Biological Sciences Evaluation/2006
• External expert reviewer for research proposal submitted to French National Research Agency (ANR) – Pathophysiology Section – Exploratory and Emerging Research Department – Μάρτιος 2013
• Εξωτερικός κριτής ερευνητικών προτάσεων της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας, Διμερείς - Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες " Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας 2013-2015", της ΓΓΕΤ – Ιούλιος 2013
Συμμετοχή στη Διοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων ως μέλος οργανωτικής επιτροπής
• 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας. Συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 19-20 Μαϊου 2006.
• 8th International Conference Angiogenesis: Basic Science and Clinical Applications. Chandris Hotel, Corfu, Greece, June 29th-July 3rd, 2006.
• 58ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας. Συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 9-11 Νοεμβρίου 2006.
• 9th International Angiogenesis Conference: Angiogenesis: Basic Science and Clinical Applications. Συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 22-26 Ιουνίου, 2008.