Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο Δ (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_431

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 3 ώρες, Εργαστήριο 2 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

 

  • Εισαγωγή στην επιστήμη της Φαρμακολογίας
  • Φαρμακοκινητική
  • Φαρμακοδυναμική
  • Αρχές Τοξικολογίας
  • Η ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων φαρμάκων
  • Φαρμακολογία του αυτόνομου νευρικού συστήματος
  • Φαρμακολογία του κεντρικού νευρικού συστήματος
  • Φαρμακολογία της φλεγμονής και του ανοσοποιητικού συστήματος

 

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εισαγωγή στις βασικές αρχές της Φαρμακολογίας (βασικής και κλινικής) και της Τοξικολογίας.

Ύλη

Goodman & Gilman’s, Η Φαρμακολογική Βάση της Θεραπευτικής, Εκδόσεις Πασχαλίδης 2η έκδοση,2014