Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Εργαστήριο Γενικής Φαρμακολογίας

Νόμος Ίδρυσης Π.Δ. 789/19-8-80 ΦΕΚ ΦΕΚ 194/26-8-80

Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 3ος Όροφος- Πανεπιστημιούπολη (Ρίο) Πάτρα

2610 997940, 994720 2610 994720

Προσωπικό

Διευθυντής Κυπραίος Κυριάκος