Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 35 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Οι ΣΤ΄ ετείς φοιτητές παρακολουθούν την Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική επί 2 εβδομάδες (υποχρεωτικά). Η άσκηση των φοιτητών γίνεται με ευθύνη των μελών ΔΕΠ της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής και έχει ως σκοπό την απόκτηση εμπειρίας τόσο σε πρακτικά όσο και σε θεωρητικά ζητήματα της ειδικότητας.

Γίνονται μαθήματα για τα επείγοντα της Ωτορινολαρυγγολογίας, την ογκολογία Κεφαλής και Τραχήλου και τη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών. Οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά την επίσκεψη που κάνουν καθημερινά οι ιατροί της ΩΡΛ Κλινικής και μετέχουν σε όλη τη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία. Παρακολουθούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, παίρνουν μέρος στα χειρουργεία, εκπαιδεύονται στις Μονάδες και τα Εργαστήρια  της Κλινικής (Νευροωτολογίας – Νυσταγμογραφίας, Ακοογράφος – Τυμπανογράφος, Λογοθεραπείας, Ενδοσκοπικό ΩΡΛ). Επιτρέπεται  1 απουσία στη διάρκεια της κλινικής άσκησης.

Σκοπός

Ύλη

Εξοικείωση των φοιτητών στις τεχνικές εξέτασης και διάγνωσης στην ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας.

  • Ωτοσκόπηση
  • Λαρυγγοσκόπηση
  • Ρινοσκόπηση
  • Ενδοσκόπηση δι΄ευκάμπτου
  • Ακοομετρία
  • Τυμπανομετρία
  • Νυσταγμογραφία
  • Προκλητά Δυναμικά