Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Δανιηλίδης Β.

Δανιηλίδης Βασίλειος, Καθηγητής

Δανιηλίδης Βασίλειος

Τομέας: Χειρουργικός

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Ωτορινολαρυγγολογία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

Πανεπιστήμιο Πατρών - Ιατρική Σχολή 26504 Ρίο Πατρών ΩΡΛ Κλινική ΠΓΝΠ - 1ος όροφος

2613 603264 - 2613 603265 2610 993986 vdanielidis@upatras.gr vdanielidis@hotmail.com

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:1959

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Χαρτούμ, Σουδάν

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Έγγαμος, δύο παιδιά

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά, Αραβικά

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1972-1978: Δευτεροβάθμια, εξατάξιο Γυμνάσιο Χαρτούμ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1978-1984: Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 1985-1987: Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική (Παν/κή Χειρουργική Κλινική του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης)
 • 1987-1991: Ειδίκευση στην Ωτορινολαρυγγολογία (Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική Ιωαννίνων)
 • 1/1995-7/1995:Εργάστηκα στην Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική της Γάνδης – Βελγίου και συνεργάστηκα με τους Καθηγητές P. Van Cauwenberge (Καθηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας) και H. Vermeersch (Καθηγητή του Head & Neck Dept.)
 • 2000: Από 1-8-2000 έως 31-8-2000 στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Nijmegen Ολλανδίας)
 • 2000-2001: Για ένα εξάμηνο στην Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική Γάνδης (Ghent) του Βελγίου μετά από πρόσκληση του Καθηγητή P. Van Cauwenberge με σκοπό να εγκαταστήσω μονάδα διερεύνησης των διαταραχών του προσωπικού και του τρίδυμου νεύρου και την συμμετοχή μου στα χειρουργεία τους
 • 1-1 έως 30-3-2001: Συμμετείχα μια φορά την εβδομάδα στις χειρουργικές επεμβάσεις ρινός και παραρρινίων κόλπων της Παν/κής ΩΡΛ κλινικής του Mont-Codin καθηγητής της οποίας είναι o B.Bertrand. Υπεύθυνος του ρινοχειρουργικού τμήματος είναι ο Phillip Elloy

ΙΙΙ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

 • 1984:Πτυχίο Ιατρικής (Λίαν καλώς), Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1990:Διδακτορικό Δίπλωμα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Άριστα)
 • 1991 Τίτλος ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας

IV. ΘΕΣΕΙΣ (ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ / ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ)

 • 1991-1996:Λέκτορας του Παν/μίου Ιωαννίνων στο γνωστικό αντικείμενο Ωτορινολαρυγγολογίας
 • 1996-2000:Επίκουρος Καθηγητής του Παν/μίου Ιωαννίνων στο γνωστικό αντικείμενο Ωτορινολαρυγγολογίας 2000- Επισκέπτης Καθηγητής Παν/κής ΩΡΛ Κλινικής της Γάνδης Βελγίου
 • 2000-2003:Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Παν/μίου Ιωαννίνων στο γνωστικό αντικείμενο Ωτορινολαρυγγολογίας
 • 2004-2008: Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας ΔΠΘ, Διευθυντής Παν/κής ΩΡΛ Κλινικής ΔΠΘ
 • 2008-2014: Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας ΔΠΘ Διευθυντής Παν/κής ΩΡΛ Κλινικής ΔΠΘ
 • 2015- Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 • 1/9/2015- 31/8/2018 & 1/9/2018 – 31/8/2021 Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

V. ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Όλο το φάσμα ωτορινολαρυγγολογικών επεμβάσεων
 • Ειδικό ενδιαφέρον στην ενδοσκοπική χειρουργική ρινός - παραρρινίων
 • Ειδικό ενδιαφέρον στην κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση παθήσεων του προσωπικού νεύρου

VI. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Α. ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 1. Μέλος της Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρείας Βελγίου
 2. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ρινολογικής Εταιρείας

Β. ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 1. Μέλος της Πανελλήνιας Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρείας
 2. Μέλος της Ωτορνινολαρυγγολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας
 3. Μέλος της Πανελλήνιας Ρινολογικής Εταιρείας
 4. Μέλος της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ακουολογίας - Νευροωτολογίας
 5. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φωνιατρικής και Διαταραχών Κατάποσης
 6. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ, Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών

VII. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ή ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια ως εισηγητής >35

Ελληνικά και Διεθνή ως Πρόεδρος ή συντονιστής >40

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ: 13

 VII. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Α. ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (EDITORIAL BOARD)

 1. Ελληνική Πλαστική Χειρουργική
 2. Associate Editor του Journal of Rhinolaryngo-Otologies [Synergy Publishers]
 3. Associate Editor του Balkan Medical Journal (πρόσφατα)
 4. Member of the International Editorial Board – IBIMA Publishing
 5. Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου

Β. ΚΡΙΤΗΣ (Reviewer) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 1. Laryngoscope
 2. Journal of Clinical Pathology
 3. Journal of Medical Cases Reports
 4. Medical Science Monitor
 5. Histology and histopathology
 6. Saudi medical journal
 7. European Journal of Dermatology

ΙΧ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

 1. Εργασίες σε διεθνή έγκυρα περιοδικά: 106
 2. Εργασίες (ανακοινώσεις-Poster) έχουν παρουσιαστεί και δημοσιευθεί στα πρακτικά περιλήψεων διεθνών συνεδρίων-σεμιναρίων: 54
 3. Εργασίες (ανακοινώσεις-Poster) έχουν παρουσιαστεί και δημοσιευθεί στα πρακτικά περιλήψεων Ελληνικών συνεδρίων-σεμιναρίων : 64
 4. Εργασίες έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια-σεμινάρια υπό μορφή Video: 8
 5. Κεφάλαια σε Ελληνικά Βιβλία: 3
 6. Μονογραφίες : 2
 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
 8. Συνολικός Αριθμός αναφορών (Scopus 2015) : 1692
 9. H index (Scopus 2015) :23

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα: 4
 •  Συμμετοχή σε κλινικά-ερευνητικά μη χρηματοδοτούμενα πρωτόκολλα και προγράμματα - ερευνητικά εργαστήρια: 14

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Ρινολογία-Ρινοχειρουργική, το οποίο από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2017 λειτούργησε ως Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών 
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΔΔΠΜΣ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας», το οποίο από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 θα λειτουργεί ως Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο ‘’Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας’’

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 
 1. CANCER STEM CELL PHENOTYPE RELATES TO RADIO-CHEMOTHERAPY OUTCOME IN LOCALLY ADVANCED SQUAMOUS CELL HEAD-NECK CANCER.. Koukourakis MI, Giatromanolaki A, Tsakmaki V, Danielidis V, Sivridis E. Br J Cancer. 2012 Feb 28;106(5):846-53. doi: 10.1038/bjc.2012.33. Epub 2012 Feb 14 (I F – 5.042)
 2. INVOLUTION OF A LARGE PAROTID HEMANGIOMA WITH ORAL PROPRANOLOL: AN ILLUSTRATIVE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE. Mantadakis E, Tsouvala E, Deftereos S, Danielides V, Chatzimichael A. Case Rep Pediatr. 2012;2012:353812. doi: 10.1155/2012/353812. Epub 2012 Nov 25
 3. THE ROLE OF DIABETES MELLITUS IN THE CLINICAL PRESENTATION AND PROGNOSIS OF BELL PALSY. Riga M, Kefalidis G, Danielides V. J Am Board Fam Med. 2012 Nov;25(6):819-26 (I F – 2.053)
 4. APOGEOTROPIC VARIANT OF LATERAL SEMICIRCULAR CANAL BENIGN PAROXYSMAL POSITIONAL VERTIGO: IS THERE A CORRELATION BETWEEN CLINICAL FINDINGS, UNDERLYING PATHOPHYSIOLOGIC MECHANISMS AND THE EFFECTIVENESS OF REPOSITIONING MANEUVERS? M. Riga, S. Korres, G. Korres, and V. Danielides. Otol Neurotol. 2013 Mar 18. [Epub ahead of print] (I F – 1.904)
 5. OLFACTORY DYSFUNCTION AND ASTHMA AS RISK FACTORS FOR POOR QUALITY OF LIFE IN UPPER AIRWAY DISEASES. M Katotomichelakis1, E. Simopoulos2, N. Zhang3, G. Tripsianis4, G. Danielides1, M. Livaditis2, C. Bachert3, V. Danielides1. Am J Rhinol Allergy. 2013 Jul-Aug;27(4):293-8. (I F – 2.302)
 6. IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDIES OF WOUND HEALING AFTER MONOPOLAR ELECTROCAUTERY AND ULTRASOUND SUBMUCOSAL INFERIOR NASAL TURBINATE REDUCTION IN SHEEP . Nousia CS , Gouveris H , Giatromanolaki A , Katotomichelakis M , Ypsilantis P , Riga M , Sivridis E , Watelet JB , Van Cauwenberge P, Danielides V. Rhinology. 2013 Jun;51(2):154-61.
 7. IMPROVEMENT OF OLFACTORY FUNCTION FOR QUALITY OF LIFE RECOVERY. M. Katotomichelakis, E. Simopoulos, G. Tripsianis, E. Prokopakis4, G. Danielides, S. Velegrakis4, M. Livaditis2, V. Danielides. Laryngoscope. 2013 Nov;123(11):E10-6.
 8. INFLAMMATORY PATTERNS IN UPPER AIRWAY DISEASE IN THE SAME GEOGRAPHICAL AREA MAY CHANGE OVER TIME. M. Katotomichelakis1,2, P. Tantilipikorn3, G. Holtappels1, N. De Ruyck1, L. Feng1, T. Van Zele1, S. Muangsomboon3, P. Jareonchasri3, Ch. Bunnag3, V. Danielides2, Claude A Cuvelier4, MD, PhD, P. W. Hellings5, C. Bachert1,6, N. Zhang1, MD, PhD. Am J Rhinol Allergy. 2013 Sep-Oct;27(5):354-60. (I F – 2.302)
 9. THE POTENTIAL ROLE OF THE MEDIAL OLIVOCOCHLEAR BUNDLE IN THE GENERATION OF TINNITUS; CONTROVERSIES AND WEAKNESSES IN THE EXISTING CLINICAL STUDIES. M. Riga, M. Katotomichelakis, V. Danielides. Otology & Neurotology
 10. OLFACTORY DYSFUNCTION IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS: AN ADDITIONAL MANIFESTATION OF MICROVASCULAR DISEASE? E. Gouveri, M. Katotomichelakis, H. Gouveris, V. Danielides, E. Maltezos, and N. Papanas. Angiology
 11. PREDICTORS OF QUALITY OF LIFE OUTCOMES IN CHRONIC RHINOSINUSITIS AFTER SINUS SURGERY. Katotomichelakis M, Simopoulos E, Tripsianis G, Balatsouras D, Danielides G, Kourousis C, Livaditis M, Danielides V. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 Jul 11. [Epub ahead of print]
 12. Demographic correlates of anxiety and depression symptoms in chronic sinonasal diseases. Michael Katotomichelakis, Efthimios Simopoulos, Anthimos Tzikos, Dimitrios Balatsouras, Gregory Tripsianis, Gerasimos Danielides, Kiriakos Xenitidis, Miltos Livaditis, Vassilios Danielides. (Int J Psychiatry Med. 2014;48(2):83-94, IF: 1,1)
 13. The effects of smoking on quality of life recovery in chronic rhinosinusitis. Michael Katotomichelakis, Efthimios Simopoulos, Gregory Tripsianis, Nan Zhang, Gerasimos Danielides, Miltos Livaditis, Claus Bachert, Vassilios Danielides. (Rhinology. 2014 Dec;52(4):341-7)
 14. Hyposmia: an underestimated and frequent adverse effect of chemotherapy. Riga M, Chelis L, Papazi T, Danielides V, Katotomichelakis M, Kakolyris S. Support Care Cancer. 2015 Mar 5. [Epub ahead of print]
 15. Predictors of quality of life improvement in allergic rhinitis patients after sublingual immunotherapy. Katotomichelakis M, Riga M, Tripsianis G, Balatsouras D, Kourousis C, Danielides G, Giotakis E,Danielides V. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2015 Jun;124(6):430-6.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 

Διατριβές (που ολοκληρώθηκαν)

 • Ως Επιβλέπων: Έντεκα (11)
 • Μέλος Τριμελών Επιτροπών: Τέσσερις (4)
 • Μέλος επταμελών επιτροπών: Τέσσερις (4)

Άλλες Δραστηριότητες

 

Θέσεις Ευθύνης 

 • Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης: 2004-2008 ως Αναπληρωτής Καθηγητής και από τον Οκτώβριο του 2008 έως τον Μάρτιο 2015 ως πρωτοβάθμιος Καθηγητής.
 • Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Ρινoλογία-Ρινοχειρουργική.
 • Διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 2009-2010.
 • Μέλος της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από 1/9/2010 έως 31/8/2011.
 • Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (27-3-2012 έως 19-3-2014).
 • Πρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου 2011-2013.
 • Μέλος της επιτροπής εμφυτευμάτων αποκατάστασης της ακοής και αναγνώρισης κέντρων του ΚεΣΥ.
 • Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών: 2015-2018 και 2018-2021.
 • Μέλος της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διδακτορικών Διατριβών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Διδακτορικών διατριβών του Χειρουργικού Τομέα του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Μέλος της επιτροπής για την προετοιμασία του “Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών”
 • Διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα του Πανεπιστημίου Πατρών: 2020-21
 • Μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών: 2020-21