Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Ναξάκης Σ.

Ναξάκης Στέφανος, Καθηγητής

Ναξάκης Στέφανος

Τομέας: Χειρουργικός

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ, 26500, ΡΙΟ, ΠΑΤΡΑ

+30 2613 603285, +30 2613 999265 +20 2610 993986 naste@in.gr naxakiss@gmail.com

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Γεννήθηκε στις 20 Απριλίου 1958 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών το 1985. Ειδικεύτηκε στην Ωτορινολαρυγγολογία στην ΩΡΛ Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών (1990-1994). Εργάστηκε ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών από το 1995-1996. Εργάστηκε ως Επιμελητής Β’ της ανωτέρω Κλινικής από το 1996 – 2001. Εξελέγην Λέκτορας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών τον Απρίλιο 2001. Παρακολούθησε τη λειτουργία του ΕΝΤ Department University of Toronto (Ιαν. 2005 – Απρ. 2005). Από τον Αύγουστο 2005 έως Φεβρουάριο 2013  υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής ΩΡΛ (πλήρους απασχόλησης) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Στις 25 Φεβρουαρίου 2013 διορίσθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Σημειώσεις στους φοιτητές του 4ου έτους ‘’Ογκολογία ρινός και παραρρινίων κοιλοτήτων’’.
35 εργασίες σε Ελληνικά και Διεθνή Περιοδικά.
50 ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.
Εισηγητής σε 40 επιστημονικές συζητήσεις, στρογγυλές τράπεζες και διαλέξεις.
Επιβλέπων ή Μέλος σε 11 Διδακτορικές Διατριβές.
Μέλος 4  Διεθνών και Ελληνικών Επιστημονικών Εταιρειών.
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά

 

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "ΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ" του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Speech audiometry: The development of modern Greek word lists for suprathreshold word recognition testing. Trimmis N, Papadeas E, Papadas T, Naxakis S, Papathanasopoulos P, Goumas P. Mediterr. J. Otol. 2006 Sep;2(3):117-26.
 2. Prevention of 5-fluorouracil-related stomatitis by oral cryotherapy: a randomized controlled study.
  Papadeas E, Naxakis S, Riga M, Kalofonos Ch.
  Eur J Oncol Nurs. 2007 Feb;11(1):60-5.
 3. Sinus fluid penetration of oral clarithromycin and azithromycin in patients with acute rhinosinusitis.
  Margaritis VK, Ismailos GS, Naxakis SS, Mastronikolis NS, Goumas PD. Am J Rhinol. 2007 Sep-Oct;21(5):574-8.
 4. Is mucociliary transport velocity related to symptoms in chronic rhinosinusitis patients? Athanasopoulos I, Naxakis S, Vlastos IM, Mastronikolis NS, Giannakenas C, Vassilakos P, Goumas P. Hell J Nucl Med. 2008 Jan-Apr;11(1):30-2.
 5. Effect of different test signals during the verification stage of digital multi-channel hearing aids on word recognition performance. Trimmis N, Papadas T, Naxakis S, Poumas P. Archives. The International Journal of Medicine. 2008 Jul-Sep;1(3):136-9.
 6. Total nasal reconstruction using a prelaminated free radial forearm flap and porous polyethylene implants. Tsiliboti D, Antonopoulos D, Spyropoulos K, Naxakis S, Goumas P. J Reconstr Microsurg. 2008 Aug;24(6):449-52. Epub 2008 Aug 7.
 7. Voice restoration after total laryngectomy using provox 2 (generation II) prosthesis. Mastronikolis NS, Stathas T, Papadas TA, Spyropoulos K, Naxakis S, Goumas PD. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2008 Sep-Oct;12(5):327-30.
 8. Oculoauriculovertebral complex with an atypical cause of obstructive sleep apnea. Kourelis K, Gouma P, Naxakis S, Kalogeropoulou C, Goumas P. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009 Mar;73(3):481-5. Epub 2008 Dec 27.
 9. Impaired mucociliary clearance in allergic rhinitis patients is related to a predisposition to rhinosinusitis. Vlastos I, Athanasopoulos I, Mastronikolis NS, Panogeorgou T, Margaritis V, Naxakis S, Goumas PD.
  Ear Nose Throat J. 2009 Apr;88(4):E17-9.
 10. Evaluation of nasal mucociliary clearance after medical or surgical treatment of chronic rhinosinusitis.
  Naxakis S, Athanasopoulos I, Vlastos IM, Giannakenas C, Vassilakos P, Goumas P. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009 Sep;266(9):1423-6. Epub 2009 Mar 5.

Επιλεγμένες Ομιλίες

 1. "Identification of protease activity able to degrade the IGFBP-3 in nasal polyps extacts", 22nd Congress of the European Rhinologic Society, 27th International Symposium of Infection and Allergy of the Nose, Crete, Greece, 15 - 19 June 2008
 2. "Ανατομία των παρραρινίων κοιλοτήτων", 9ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας και Εργαστήριο Ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής. Αθήνα, 30 Ιανουαρίου - 01 Φεβρουαρίου 2009.
 3. "Mucoceles of the paranasal sinuses", 3th International Congress of Rhinology - Otology and Skull Base Surgery. Current Concepts. Athens, Greece, 07- 10 May 2009
 4.  "Μυκητιασική ρινοκολπίτιδα.  Διλλήματα στη θεραπευτική αντιμετώπιση", 10 Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας. Λίμνη Πλαστήρα, 3-7 Φεβρουαρίου 2010.
 5. "Χειρουργική Τεχνική Παρωτιδεκτομής", 3ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Ωτορινολαρυγγολογίας.  Αλεξανδρούπολη, 6 - 10 Οκτωβρίου 2010
   

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Διδακτορικές Διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί:

Σταθά Θεόδωρου (2012) με θέμα: « Μελέτη του ρυθμιστικού ρόλου του παράγοντα αναστολής της μετανάστευσης των μακροφάγων (MIF) στην επίδραση των κορτικοειδών στην παραγωγή μεταλλοπρωτεασών και των ενδογενών αναστολέων τους, κυτταροκινών και κολλαγόνου στο ρινικό πολύποδα» (επιβλέπων)

Διδακτορικές Διατριβές που είναι υπό εξέλιξη:

 • Επιβλέπων του υποψήφιου διδάκτορα κ. Μουρτζούχου Κωνσταντίνου με θέμα:«Διερεύνηση Ευαισθησίας ή / και Ειδικότητας της ASSR (Ακουστική Απάντηση Σταθερής – Κατάστασης) σε σχέση με παλαιότερες ακοομετρικές μεθόδους».
 • Επιβλέπων του υποψήφιου διδάκτορα κ. Ξενουδάκη Δημητρίου με θέμα: « Συσχέτιση ρινολογικών συμπτωμάτων με τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας προσωπικού κρανίου»
 • Επιβλέπων της υποψηφίας διδάκτορα κας. Δημάκα Κωνσταντίνα με θέμα: «Σύγκριση των προεγχειρητικών ευρημάτων της βιοψίας δια λεπτής βελόνης (FNA) στους όγκους της παρωτίδας με την παθολογοανατομική  διάγνωση των χειρουργικών παρασκευασμάτων σε δείγμα υλικού της Νοτιοδυτικής Ελλάδας.»
 • Επιβλέπων του υποψηφίου διδάκτορα κ. Αρμενάκη Νικολάου με θέμα: «Η επίδραση της μείωσης της συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου ύστερα από μεταβολή στις ιδιότητες του ρυθμιστικού διαλύματος στη λειτουργία της φυσιολογικής όσφρησης»