Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας

Νόμος Ίδρυσης Π.Δ. 292/26-7-93 ΦΕΚ ΦΕΚ 130/3-8-93

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 1ος όροφος

2610 999264, 999265 2610 993986

Προσωπικό

Διευθυντής Δανιηλίδης Βασίλειος