Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Σακελλαρόπουλος Γ.

Σακελλαρόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΙΑΤΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Ιατρική Φυσική, Bιοϊατρική Πληροφορική

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Δεύτερος όροφος, Δυτική πτέρυγα

+302610969113 +302610969166 gsak@med.upatras.gr gsak@upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο Δρ. Γεώργιος Χ. Σακελλαρόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής και Ιατρικής Πληροφορικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1971.

Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1993), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (1995) και διδακτορικού διπλώματος (2000) στην Ιατρική Φυσική από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (2006) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διδάσκει Ιατρική Φυσική, Βιοστατιστική και Ιατρική Πληροφορική στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Φυσικής και στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Ιατρικής Φυσικής, Βασικών Ιατρικών Επιστημών και Δημόσιας Υγείας.
 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία της Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικής Πληροφορικής, Στατιστικής Μάθησης και Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε 5 κεφάλαια βιβλίων. Έχει διατελέσει κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει στην οργανωτική επιτροπή/επιτροπή προγράμματος πολλών διεθνών συνεδρίων.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Εφαρμογές Βιοστατιστικής & Βιοπληροφορικής (ΠΜΣ - Βασικών Ιατρικών Επιστημών)
 • Βιοστατιστική (ΔΠΜΣ Ιατρικής Φυσικής)
 • Βάσεις δεδομένων, εξόρυξη γνώσης και Στατιστική μάθηση (ΔΠΜΣ Ιατρικής Φυσικής)
 • Αρχές διαχείρισης Βιοϊατρικής Πληροφορίας (ΔΠΜΣ Ιατρικής Φυσικής)
 • Εισαγωγή στη Βιοστατιστική (ΠΜΣ Δημόσια Υγεία)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Sakellaropoulos G, Nikiforidis G, Development of a Bayesian Network in the prognosis of head injuries using graphical model selection techniques, Methods of Information in Medicine; 1999:38: 37-42.
 2. Sakellaropoulos G, Nikiforidis G, Prognostic performance of two expert systems based on Bayesian belief networks, Decision Support Systems; 2000:27(4):431-442.
 3. Sakellaropoulos GC, Kagadis GC, Karystianos C, Karnabatidis D, Constantoyannis C, Nikiforidis G, An experimental environment for the production, exchange and discussion of fused radiology images, for the management of patients with residual brain tumour disease, Medical Informatics and the Internet in Medicine; 2003:28(2):135-146.
 4. Drakos I, Lakoumentas I, Karakantza M, Zoumbos N, Nikiforidis G, Sakellaropoulos G, A perspective for biomedical data integration: design of databases for flow cytometry, BMC Bioinformatics; 2008:9:99.
 5. Nikiforidis GC, Sakellaropoulos GC, Kagadis G, Molecular imaging and the unification of multi-level data and mechanisms in medical physics, Medical Physics; 2008:35(8):3444-3352.
 6. Lakoumentas J, Drakos J, Karakantza M, Nikiforidis GC, Sakellaropoulos GC, Bayesian clustering of flow cytometry data for the diagnosis of B-Chronic Lymphocytic Leukemia, Journal of Biomedical Informatics; 2009:42(2):251-261.
 7. Argyropoulos C, Daskalakis A, Nikiforidis G, Sakellaropoulos G, Background Adjustment of cDNA Microarray Images by Maximum Entropy Distributions, Journal of Biomedical Informatics; 2010:43(4):496-509.​