Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Καγκάδης Γ.

Καγκάδης Γεώργιος, Καθηγητής

Καγκάδης Γεώργιος

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Ιατρική Φυσική - Ιατρική Πληροφορική

Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Τμήμα Ιατρικής Τ.Θ.: 132 73, Ρίο 265 04 Ελλάδα 2ος όροφος κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών

+30 2610 962345 n/a gkagad@gmail.com kagadis@upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο Δρ. Γεώργιος Χ. Καγκάδης γεννήθηκε το 1973 στα Χανιά. Είναι Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής – Ιατρικής Πληροφορικής στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Απέκτησε το Πτυχίο Φυσικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1996 και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και το Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιατρική Φυσική από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1998 και το 2002 αντίστοιχα. Έχει την άδεια άσκηση επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής από το 2001. Έχει διατελέσει υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Ιδρύματος Fulbright. Κατά το χρονικό διάστημα 8/1/2014 έως και 14/7/2014 διετέλεσε επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο UT MD Anderson Cancer Center, όπου διατηρεί θέση Adjunct Associate Professor. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή περίπου 120 πλήρων άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει περισσότερες από 50 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα ενώ είναι επιστημονικά υπεύθυνος σε 6 ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα δοσιμετρίας, προσομοιώσεων, στο IHE, σε εφαρμογές CAD, επεξεργασία και ανάλυση εικόνας, καθώς επίσης και σε εφαρμογές μοριακής απεικόνισης. Είναι πλήρες μέλος της AAPM, Deputy Editor στο Medical Physics, AAPM Website editor, chair του AAPM Website editorial board, chair του European Affairs Subcommittee, chair του Electronic Medica Coordinating Committee, μέλος των AAPM Molecular Imaging in Radiation Oncology Work Group, Electronic Media Coordinating, Equipment Donation Subcommittee, History, International Affairs, International Scientific Exchange Subcommittee, Newsletter Editorial Board, Online Learing Services Subcommittee, Placement Service Subcommittee, Advertising Revenue and Policy, και του Work Group on Information Technology.

 

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Μοριακή Απεικόνιση (ΔΠΜΣ Ιατρικής Φυσικής)
 • Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής (ΔΠΜΣ Ιατρικής Φυσικής)
 • Ιατρική Πληροφορική (ΔΠΜΣ Ιατρικής Φυσικής)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Chatzipapas KP, Plachouris D, Papadimitroulas P, Mountris KA, Bert J, Visvikis D, Mihailidis D, Kagadis GC. Standardization and Validation of Brachytherapy Seeds' Modelling Using GATE and GGEMS Monte Carlo Toolkits. Cancers (Basel). 2021 Oct 22;13(21):5315. doi: 10.3390/cancers13215315. PMID: 34771479; PMCID: PMC8582469.
 2. Papadopoulos C, Kolokithas-Ntoukas A, Moreno R, Fuentes D, Loudos G, Loukopoulos VC, Kagadis GC. Using kinetic Monte Carlo simulations to design efficient magnetic nanoparticles for clinical hyperthermia. Med Phys. 2022 Jan;49(1):547-567. doi: 10.1002/mp.15317. Epub 2021 Nov 22. PMID: 34724215.
 3. Plachouris D, Tzolas I, Gatos I, Papadimitroulas P, Spyridonidis T, Apostolopoulos D, Papathanasiou N, Visvikis D, Plachouri KM, Hazle JD, Kagadis GC. A deep-learning-based prediction model for the biodistribution of 90 Y microspheres in liver radioembolization. Med Phys. 2021 Nov;48(11):7427-7438. doi: 10.1002/mp.15270. Epub 2021 Oct 21. PMID: 34628667.
 4. Papadimitroulas P, Brocki L, Christopher Chung N, Marchadour W, Vermet F, Gaubert L, Eleftheriadis V, Plachouris D, Visvikis D, Kagadis GC, Hatt M. Artificial intelligence: Deep learning in oncological radiomics and challenges of interpretability and data harmonization. Phys Med. 2021 Mar;83:108-121. doi: 10.1016/j.ejmp.2021.03.009. Epub 2021 Mar 22. PMID: 33765601.
 5. Chatzipapas KP, Papadimitroulas P, Loudos G, Papanikolaou N, Kagadis GC. IDDRRA: A novel platform, based on Geant4-DNA to quantify DNA damage by ionizing radiation. Med Phys. 2021 May;48(5):2624-2636. doi: 10.1002/mp.14817. Epub 2021 Mar 30. PMID: 33657650.
 6. Dimitris Plachouris, Konstantinos Mountris, Panagiotis Papadimitroulas, Trifon Spyridonidis, Konstantinos Katsanos, Dimitris Apostolopoulos, Nikolaos Papathanasiou, John Hazle, Dimitris Visvikis, George C. Kagadis. Clinical Evaluation of a Three-Dimensional Internal Dosimetry Technique for Liver Radioembolization with 90Y Microspheres Using Dose Voxel Kernels. Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 2021;36(10):809-819.
 7. M. Rouchota, A. Adamiano, M. Iafisco, E. Fragogeorgi, I. Pilatis, G. Doumont, S. Boutry, D. Catalucci, A. Zacharioudaki, G.C. Kagadis. Optimization of in vivo studies by combining planar dynamic and tomographic imaging: workflow evaluation on a superparamagnetic nanoparticles system. Molecular Imaging 2021; 6677847. https://doi.org/10.1155/2021/6677847.
 8. G.C. Kagadis; P. Drazinos; I. Gatos; S. Tsantis; P. Papadimitroulas; S. Spiliopoulos; D. Karnabatidis; I. Theotokas; P. Zoumpoulis; J.D. Hazle. Deep Learning Networks on Chronic Liver Disease Assessment with Fine-Tuning of Shear Wave Elastography Image Sequences. Phys Med Biol 2020 Nov 5;65(21):215027. doi: 10.1088/1361-6560/abae06.
 9. Konstantinos P. Chatzipapas, Panagiotis Papadimitroulas, Dimitris Emfietzoglou, Spyridon A. Kalospyros, Megumi Hada, Alexandros G. Georgakilas, and George C. Kagadis. Ionizing Radiation and Complex DNA Damage: Quantifying the Radiobiological Damage Using Monte Carlo Simulations. Cancers 2020; 12(4):799.
 10. Kostou T, Papadimitroulas P, Papaconstadopoulos P, Devic S, Seuntjens J, Kagadis GC. Size-specific dose estimations for pediatric chest, abdomen/pelvis and head CT scans with the use of GATE. Phys Med. 2019;65:181–190. doi:10.1016/j.ejmp.2019.08.020
 11. Gatos I, Tsantis S, Spiliopoulos S, Karnabatidis D, Theotokas I, Zoumpoulis P, Loupas T, Hazle JD, Kagadis GC. Temporal stability assessment in shear wave elasticity images validated by deep learning neural network for chronic liver disease fibrosis stage assessment. Med Phys. 2019 May;46(5):2298-2309. doi: 10.1002/mp.13521.
 12. Chatzipapas KP, Papadimitroulas P, Obeidat M, McConnell KA, Kirby N, Loudos G, Papanikolaou N, Kagadis GC. Quantification of DNA double-strand breaks using Geant4-DNA. Med Phys. 2019 Jan;46(1):405-413. doi: 10.1002/mp.13290. 
 13. Papadimitroulas P, Erwin WD, Iliadou V, Kostou T, Loudos G, Kagadis GC. A personalized, Monte Carlo-based method for internal dosimetric evaluation of radiopharmaceuticals in children. Med Phys. 2018 Jun 19. doi: 10.1002/mp.13055. 
 14. Gatos I, Tsantis S, Spiliopoulos S, Karnabatidis D, Theotokas I, Zoumpoulis P, Loupas T, Hazle JD, Kagadis GC. 'A Machine-Learning Algorithm Toward Color Analysis for Chronic Liver Disease Classification, Employing Ultrasound Shear Wave Elastography.' Ultrasound Med Biol. 2017 Sep;43(9):1797-1810. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2017.05.002.
 15. Gatos I, Tsantis S, Karamesini M, Spiliopoulos S, Karnabatidis D, Hazle JD, Kagadis GC. 'Focal liver lesions segmentation and classification in nonenhanced T2-weighted MRI.' Med Phys. 2017 Jul;44(7):3695-3705. doi: 10.1002/mp.12291.
 16. Gatos I, Tsantis S, Spiliopoulos S, Karnabatidis D, Theotokas I, Zoumpoulis P, Loupas T, Hazle JD, Kagadis GC. ‘A new computer aided diagnosis system for evaluation of chronic liver disease with ultrasound shear wave elastography imaging’ Med Phys 2016;43(3):1428-36. doi: 10.1118/1.4942383.
 17. Kostou T, Papadimitroulas P, Loudos G, Kagadis GC. ‘A preclinical simulated dataset of S-values and investigation of the impact of rescaled organ masses using the MOBY phantom’ Phys Med Biol 2016;61(6):2333-55. doi: 10.1088/0031-9155/61/6/2333.
 18. Gatos I, Tsantis S, Spiliopoulos S, Skouroliakou A, Theotokas I, Zoumpoulis P, Hazle JD, Kagadis GC. ‘A new automated quantification algorithm for the detection and evaluation of focal liver lesions with contrast-enhanced ultrasound’ Med Phys 2015;42(7): 3948-59.
 19. Tsiapa I, Efthimiadou EK, Fragogeorgi E, Loudos G, Varvarigou AD, Bouziotis P, Kordas GC, Mihailidis D, Nikiforidis GC, Xanthopoulos S, Psimadas D, Paravatou-Petsotas M, Palamaris L, Hazle JD, Kagadis GC. ‘(99m)Tc-labeled aminosilane-coated iron oxide nanoparticles for molecular imaging of ανβ3-mediated tumor expression and feasibility for hyperthermia treatment.’ J Colloid Interface Sci. 2014 Nov 1;433:163-75. doi: 10.1016/j.jcis.2014.07.032.
 20. Tsiapa I, Loudos G, Fragogeorgi EA, Bouziotis P, Psimadas D, Xanthopoulos S, Paravatou-Petsotas M, Palamaris L, Varvarigou AD, Karnabatidis D, Kagadis GC. ‘Evaluation of ανβ3-mediated tumor expression with a 99mTc-labeled ornithine-modified RGD derivative during glioblastoma growth in vivo.’ Cancer Biother Radiopharm. 2014 Dec;29(10):444-50. doi: 10.1089/cbr.2014.1672.
 21. Stavros Tsantis, Stavros Spiliopoulos, Aikaterini Skouroliakou, Dimitris Karnabatidis, John D. Hazle, George C. Kagadis ‘Multiresolution Edge Detection Using Enhanced Fuzzy C-Means Clustering for Ultrasound Image Speckle Reduction’ Med Phys 2014;41(7): 072903 (11pp).
 22. George Bourantas, Mehdi Ghommem, George C. Kagadis, Kontsantinos Katsanos, Vassilis C. Loukopoulos, Vasilis N. Burganos, George C. Nikiforidis ‘Real-time tumor ablation simulation based on the dynamic mode decomposition method’ Med Phys 2014;41(5): 053301 (11pp).
 23. Irene Tsiapa, Eleni K. Efthimiadou, Eirini Fragogeorgi, George Loudos, Alexandra D. Varvarigou, Penelope Bouziotis, George C. Kordas, Dimitris Mihailidis, George C. Nikiforidis, Stavros Xanthopoulos, Dimitrios Psimadas, Maria Paravatou-Petsotas, Lazaros Palamaris, John D. Hazle, George C. Kagadis. '99mTc-Labeled aminosilane-coated iron oxide nanoparticles for molecular imaging of ανβ3 tumor depending and feasibility for hyperthermia treatment’. Journal of Colloid and Interface Science 2014;433:163-175.
 24. Eirini Tsiapa, George Loudos, Eirini Fragogeorgi, Penelope Bouziotis, Dimitrios Psimadas, Stavros Xanthopoulos, Maria Paravatou-Petsotas, Lazaros Palamaris, Alexandra D. Varvarigou, Dimitris Karnabatidis, George C. Kagadis. 'Evaluation of ανβ3 –mediated tumor expression with a 99mTc–labeled ornithine-modified RGD derivative during glioblastoma growth in vivo’. Accepted for publication in Cancer Biotherapy & Radiopharmaceuticals.
 25. Panagiotis Papadimitroulas, George Loudos, Amandine Le Maitre, Mathieu Hatt, Florent Tixier, Nikos Efthimiou, George C. Nikiforidis, Dimitris Visvikis, George C. Kagadis ‘Investigation of realistic PET simulations incorporating tumor patient’s specificity using anthropomorphic models: Creation of an oncology database. Med Phys 2013;40(11):112506.
 26. Kevin Moore, George C. Kagadis, Todd R. McNutt, Vitali Moiseenko, Sasa Mutic ‘Automation and advanced computing in clinical radiation oncology’ Med Phys 2014;41(1):010901 (13pp).
 27. Michael T. Munley, George C. Kagadis, Kiaran P. McGee, Assen S. Kirov, Sunyoung Jang, Sasa Mutic, Robert Jeraj, Lei Xing, J. Daniel Daniel Bourland. 'An Introduction to Molecular Imaging in Radiation Oncology: A Report by the AAPM Working Group on Molecular Imaging in Radiation Oncology (WGMIR)'. Med Phys 2013;40(10):101501.
 28. George C. Kagadis, Christos Kloukinas, Kevin Moore, Jim Philbin, Panagiotis Papadimitroulas, Christos Alexakos, Paul G. Nagy, Dimitris Visvikis, and William R. Hendee. 'Cloud Computing in medical imaging.' Med Phys 2013;40(7):070901.
 29. Mandelias K, Tsantis S, Spiliopoulos S, Katsakiori PF, Karnabatidis D, Nikiforidis GC, Kagadis GC. 'Automatic quantitative analysis of in-stent restenosis using FD-OCT in vivo intra-arterial imaging.' Med Phys 2013;40(6):063101.
 30. Kagadis GC, Walz-Flannigan A, Krupinski EA, Nagy PG, Katsanos K, Diamantopoulos A, Langer SG. 'Medical imaging displays and their use in image interpretation.' Radiographics. 2013 Jan-Feb;33(1):275-90.
 31. Tsiapa I, Loudos G, Varvarigou A, Fragogeorgi E, Psimadas D, Tsotakos T, Xanthopoulos S, Mihailidis D, Bouziotis P, Nikiforidis GC, Kagadis GC. 'Biological evaluation of an ornithine-modified (99m)Tc-labeled RGD peptide as an angiogenesis imaging agent.' Nucl Med Biol. 2013;40(2):262-72.
 32. Kagadis GC, Katsanos K, Karnabatidis D, Loudos G, Nikiforidis GC, Hendee WR. 'Emerging technologies for image guidance and device navigation in interventional radiology' Med Phys. 2012;39(9):5768-81.
 33. Walz-Flannigan A, Babcock B, Kagadis GC, Wang J, Langer SG. 'Human contrast-detail performance with declining contrast.' Med Phys. 2012;39(9):5446-56.
 34. Papadimitroulas P, Loudos G, Nikiforidis GC, Kagadis GC. 'A dose point kernel database using GATE Monte Carlo simulation toolkit for nuclear medicine applications: comparison with other Monte Carlo codes.' Med Phys. 2012;39(8):5238-47.
 35. Messaris GA, Abatzis I, Kagadis GC, Samartzis AP, Athanasopoulou P, Christeas N, Katsanos K, Karnabatidis D, Nikiforidis GC. 'Hysterosalpingography using a flat panel unit: evaluation and optimization of ovarian radiation dose' Med Phys. 2012; 39(7):4404-13.
 36. Tsantis S, Kagadis GC, Katsanos K, Karnabatidis D, Bourantas G, Nikiforidis GC. 'Automatic vessel lumen segmentation and stent strut detection in intravascular optical coherence tomography' Med Phys. 2012 Jan;39(1):503-513.
 37. Kagadis GC, Alexakos C, Langer SG, French T. 'Using an Open-Source PACS Virtual Machine for a Digital Angiography Unit: Methods and Initial Impressions' J Digit Imaging 2012 Feb;25(1):81-90.
 38. George C. Kagadis, George Loudos, Konstantinos Katsanos, Steve G. Langer, George C. Nikiforidis ‘In vivo small animal imaging, Med Phys. 2010 Dec;37(12):6421-42.
 39. Loudos G,  Kagadis GC, Psimadas D. ‘Current status and future perspectives of in vivo small animal imaging using radiolabeled nanoparticles’. Eur J Radiol 2011; 78(2):287-95.
 40. George C. Kagadis, Eugene D. Skouras, George C. Bourantas, Christakis Paraskeva, Konstantinos Katsanos, Dimitris Karnabatidis, George C. Nikiforidis. ‘Computational representation and hemodynamic characterization of in vivo acquired severe stenotic renal artery geometries using turbulence modelling’ Medical Engineering & Physics 2008; 30(5) pp. 647-660.

Επιλεγμένες Ομιλίες

 • 'Cloud Computing in Medical Imaging' George C. Kagadis, presented at the AAPM 2014 annual meeting, Austin, TX, July 20-24, 2014.
 • 'Dosimetry and dosimetric challenges in paediatric radiology and radiotherapy' George C. Kagadis, presented at EU Scientific Seminar 2020 - "Radiosensitivity of children - Health issues after radiation exposure at young age", December 1, 2020.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 1. Επιβλέπων στη διδακτορική διατριβή της κας Ειρήνης Τσιάπα με θέμα: ' Μεθοδολογίες μοριακής απεικόνισης με επισημασμένα νανοσωματίδια για τον ποσοτικό προσδιορισμό της χωροχρονικής κατανομής της αγγειογένεσης σε καρκινικούς όγκους’ (ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 23/09/2013).
 2. Επιβλέπων στη διδακτορική διατριβή της κας Κωνσταντίας Τσιουπινάκη με θέμα: 'Χωροχρονική κατανομή της αγγειογένεσης ίσχαιμου ιστού οπισθίου άκρου σε πειραματικό μοντέλο διαβητικής μικροαγγειοπάθειας με τη χρήση μεθοδολογιών Μοριακής Απεικόνισης' (ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 22/11/2013).
 3. Επιβλέπων στη διδακτορική διατριβή του κ. Παναγιώτη Παπαδημητρούλα με θέμα: 'Βελτιστοποίηση διαγνωστικών, θεραπευτικών και δοσιμετρικών εφαρμογών Πυρηνικής Ιατρικής, με ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων και χρήση προσομοιώσεων Monte Carlo' (ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 25/11/2015).
 4. Επιβλέπων στη διδακτορική διατριβή του κ. Ηλία Γάτου με θέμα: 'Μεθοδολογία ανάπτυξης αλγορίθμων για την επεξεργασία και ανάλυση εικόνων Μαγνητικής Τομογραφίας και Υπερηχοτομογραφίας για την αντιμετώπιση ηπατικών παθήσεων' (ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 21/12/2016).
 5. Επιβλέπων στη διδακτορική διατριβή της κας Θεοδώρας Κωστού με θέμα: 'Ανάπτυξη εφαρμογής για προσωποποιημένη δοσιμετρία σε παιδιατρικές εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής βασισμένη σε προσομοιώσεις Monte Carlo και τη χρήση υπολογιστικών ομοιωμάτων’ (ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 25/07/2019).
 6. Επιβλέπων στη διδακτορική διατριβή της κας Μαριτίνας Ρουχωτά με θέμα: 'Ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός εξειδικευμένου συστήματος PET/SPECT/CT για εφαρμογές Μοριακής Απεικόνισης' (ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 13/04/2022).
 7. Επιβλέπων στη διδακτορική διατριβή του κ. Κωνσταντίνου Χατζηπαπά με θέμα: 'Ανάπτυξη εργαλείων δοσιμετρίας σε κυτταρικό και πρωτεϊνικό επίπεδο και εφαρμογή τους για τη βελτιστοποίηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων με τη χρήση προσομοιώσεων Monte Carlo' (ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 10/11/2021).
 8. Επιβλέπων στη διδακτορική διατριβή του κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου με θέμα: 'Βελτιστοποίηση της εναπόθεσης θερμικής δόσης μέσω επαγώμενης από μαγνητικά νανοσωματίδια υπερθερμίας, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία προσομοίωσης' (ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 23/05/2022).
 9. Επιβλέπων στη διδακτορική διατριβή του κ. Δημητρίου Πλαχούρη με θέμα: 'Ανάπτυξη υψηλής ακρίβειας image-based δοσιμετρίας για τη βελτιστοποίηση του ακτινοεμβολισμού ήπατος με μικροσφαιρίδια 90Υ' (ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 14/01/2022).
 10. Επιβλέπων στη διδακτορική διατριβή του κ. Θωμά Νάνου με θέμα: 'Βελτιστοποίηση προσωποποιημένων διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων 177Lu κάνοντας χρήση εξελιγμένων υπολογιστικών εργαλείων' (σε εξέλιξη)

Άλλες Δραστηριότητες

Ώρες υποδοχής φοιτητών για θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία Δευτέρα 09:00 - 10:30 και Τρίτη 09:00 - 10:00

 • AAPM Website Editor; 06/2013 - 12-2022
 • Adjunct Assistant Professor, UT MD Anderson Cancer Center; 12/2014 - 08/2015
 • Adjunct Associate Professor, UT MD Anderson Cancer Center; 09/2015 - 08/2020
 • Adjunct Professor, UT MD Anderson Cancer Center; 09/2020 - today
Participating in the following active R&D projects:
 1. "Development of realistic computational models for the optimization of diagnostic and therapeutic protocols" under the Joint Research and Technology program between Greece and France; 2009-2011 funded by the Greek Secreteriat of Research and Technology €20,000 (PI); 11/2010-10-2012.
 2. Iraklitos II: "Molecular imaging methodologies with radiolabeled nanoparticles for the quantitative evaluation of angiogenesis spatial distribution in malignant tumors" sponsored by the Greek Ministry of Education €45,000 (PI); 9/2010-8/2013.
 3. Karatheodori 2010: "Angiogenesis spatial distribution in a diabetic model of New Zealand rabbit hindlimb ischemia with the aid of molecular imaging" sponsored by University of Patras €33,000 (PI); 2/2011-1/2014.
 4. H2020-MSCA-RISE-2014 ERROR: A pEdiatRic dosimetRy personalized platfORm based on computational anthropomorphic phantoms; sponsored by HORIZON 2020 €432,000 (PI); 01/2016 - 12/2019.
 5. H2020-MSCA-RISE-2019 AERAS: A CybEr range tRaining platform for medicAl organisations and systems Security; sponsored by HORIZON 2020 €165,600 (co-PI); 12/2019 - 11/2023.
 6. POPEYE: Personalized Optimization of Prognostic and thErapeutic protocols with Lu-177 for MNETs, through the development of advanced computational tools and a portable detection sYstEm; sponsored by ERA PerMed Joint Transnational Call for Proposals (JTC) 2019 on "Personalised Medicine: Multidisciplinary Research Towards Implementation" €131,120 (PI); 01/2020 - 12/2022.
 7. CHILDOSE: Development of a framework for the optimization of pediatric dosimetry, using Monte Carlo techniques and personalized PET/SPECT/CT/MR data; sponsored by ELIDEK €200,000 (PI); 01/2022 - 12/2024.