Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Γεωργίου Σ.

Γεωργίου Σοφία, Καθηγητής

Γεωργίου Σοφία

Τομέας: Παθολογικός ΙΙ

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Δερματολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

Δερματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών Τ.Θ. 1413 26504 Ρίο-Πάτρα 4ος Οροφος, Πτέρυγα Γ!

2610.994670 2610.993951 georgiou@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Απεφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών τον Νοέμβριο του 1985. Την υποχρέωση της υπηρεσίας υπαίθρου εξεπλήρωσα στο αγροτικό ιατρείο Χανίου Πανόπουλου Ηλείας ενώ την υποχρεωτική ετήσια εξειδίκευση στην Παθολογία ολοκλήρωσα στην Παθολογική Κλινική των Γενικών Νοσοκομείων Μεσολογγίου και Αιγίου. Το 1988 άρχισα ειδικότητα Δερματολογίας στην Δερματολογική Κλινική του Πανεπιστημίου  Πατρών και την ολοκλήρωσα το 1991 όπου μετά από εξετάσεις απέκτησα τον τίτλο της ειδικότητας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας το ίδιο έτος. Το 1992 αναγορεύθηκα σε Διδάκτορα Ιατρικής στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών με τον βαθμό "Αριστα". Το 1993 διορίσθηκα μετά από εκλογή στην θέση Λέκτορα Δερματολογίας, το 1998 διορίσθηκα μετά από εκλογή στην θέση Επίκ. Καθηγητού  Δερματολογίας και το 2009 διορίσθηκα μετά από εκλογή στην θέση Αναπλ. Καθηγητού Δερματολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, την οποία κατέχω μέχρι σήμερα..

Προπτυχιακά Μαθήματα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Tsambaos D., Kalofoutis A., Georgiou S., Koulocheris A. (1992) : Oral acitretin induces alterations in mouse liver phospholipid composition. In Vivo 6 : 85-88. 
 2. Nikiforidis G., Tsambaos D., Karamitsos D., Koutsojannis C., Georgiou S. (1993) : Abnormalities of the auditory brainstem response in vitiligo. Scand. Audiol. 22 : 97-100.
 3. Tsambaos D., Bolsen K., Georgiou S., Monastirli A., Goerz G. (1994) : Effects of oral thalidomide on rat liver and skin microsomal P450 isozyme activities and on urinary porphyrin excretion : interaction with oral hexachlorobenzene. Arch. Dermatol. Res. 286 : 347-349.
 4. Goerz G., Tsambaos D., Schuppe H.-C., Bolsen K., Georgiou S., Reinauer S., Zografakis Ch. (1995) : Effects of human recombinant interferon α-2b on P450 dependent isozymes in rat liver and skin. Skin Pharmacol. 8: 162-166.
 5. Tsambaos D., Monastirli A., Kapranos N., Georgiou S., Pasmatzi E., Stratigos A., Koutselini H., Berger H. (1995) : Detection of human papillomavirus DNA in nongenital seborrheic keratoses. Arch. Dermatol Res. 287 : 612-615.
 6. Georgiou S., Monastirli A., Pasmatzi E., Zografakis Ch., Tsambaos D. (1997) : Oral itraconazole therapy for pityriasis versicolor. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 8 : 203-207.
 7. Tsambaos D., Georgiou S., Monastirli A., Sakkis Th., Sagriotis A., Goerz G. (1997) : Treatment of condylomata acuminata with oral isotretinoin. J. Urol. 158 : 1810-1812.
 8. Georgiou S., Tsambaos D., Monastirli A., Pavlidis N., Tourman J., Pasmatzi E., Kapranos N., Krause Ch., Franzen R., Varakis J., Goerz G., Gerharz C-D. (1998) : Epidemic of cutaneous punctate pigmentation in schoolchildren. Dermatosen in Beruf und Umwelt. 46 : 115-119.
 9. Georgiou S., Monastirli A., Pasmatzi E., Gartaganis S., Goerz G., Tsambaos D. (1998): Efficacy and safety of systemic recombinant interferon-alpha in Adamantiades-Behcet's disease. J. Intern. Med. 243 : 367-372.
 10. Georgiou S., Monastirli A., Pasmatzi E., Tsambaos D. (1998) : Cutaneous sarcoidosis : Complete remission after oral isotretinoin therapy. Acta Derm. Venereol. 78 : 457-459.
 11. Papadimou E., Georgiou S., Tsambaos D., Drainas D. (1998) : Inhibition of ribonuclease P activity by retinoids. J. Biol. Chem. 273: 24375-24378.
 12. Georgiou S., Maroulis J., Monastirli A., Pasmatzi E., Pavlidou D., Karavias D., Tsambaos D. (2005) : Anaphylactic shock as the only clinical manifestation of hepatic hydatid disease. Int. J. Dermatol. 44 : 233-235.
 13. Georgiou S., Pasmatzi E., Monastirli A., Sakkis Th., Alachioti S., Tsambaos D. (2005) : Age-related alterations in the carbohydrate residue composition of cell surface in the unexposed normal human epidermis. Gerontol. 51 : 155-160. 
 14. Georgiou S., Monastirli A., Pasmatzi E., Tsambaos D. (2008) : Pyogenic granuloma : Complete remission under occlusive imiquimod 5% cream. Clin. Exp. Dermatol. 33 : 454-456
 15. Pasmatzi E., Chaidaroglou A., Sakkis Th., Monastirli A., Georgiou S., Sagriotis A., Badavanis G., Vryzaki E., Matsouka P., Degiannis D., Tsambaos D. (2009) : Topical application of imiquimod induces alteration in immunophenotype of peripheral blood lymphocytes of healthy individuals. Acta Derm. Venereol. 89 (2) : 134-139.