Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Έρευνα

Κλινική Δερματολογίας

Νόμος Ίδρυσης Π.Δ. 292/26-7-93 ΦΕΚ ΦΕΚ 130/3-8-93

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 4ος όροφος

+30 2610 994670 +30 2610 993951

Προσωπικό

Διευθυντής Γεωργίου Σοφία

Ερευνητική Δραστηριότητα

  1. Βιολογική δράση των συνθετικών ρετινοειδών σε  μοριακό και κυτταρικό επίπεδο.
  2. Δραστηριότητα  ισοενζύμων του κυττοχρώματος  Ρ450 σε επιθηλιακούς  και  μή ιστούς.
  3. Ανάλυση και ποσοτικοποίηση των ιξωδοελαστικών παραμέτρων των ανθρωπίνων τριχών.
  4. Διαφοροποίηση, απόπτωση και μιτωτική δραστηριότητα των φυσιολογικών και  μη επιδερμιδικών  κερατινοκυττάρων.
  5. Φωσφολιπιδιακή σύσταση κυτταροπλασματικών μεμβρανών  και μικροσωμάτων επιθηλιακών και μή κυττάρων.
  6. Συμμετοχή των ΗPV στην παθογένεια νεοπλασιών του δέρματος και των βλεννογόνων.
  7. Υδατανθρακική σύσταση των κυτταροπλασματικών μεμβρανών στα φυσιολογικά και  νεοπλασματικά κύτταρα του ανθρωπίνου δέρματος.
  8. Πειραματική ακτινική ελάστωση του δέρματος.
  9. Βιολογική δράση της ιντερφερόνης-α σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο.
  10. Συστηματική  ανοσοτροποποιητική δράση αγωνιστών των Toll-like 7/8 υποδοχέων.