Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Πρακτική 25 ώρες ανά έβδομάδα (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

  1. Εκμάθηση λήψεως δερματολογικού ιστορικού και φυσικής εξετάσεως του δέρματος και των εξαρτημάτων του.
  2. Αναγνώριση στοιχειωδών βλαβών του δέρματος και κατανόηση των παθογενετικών τους μηχανισμών.
  3. Εξοικείωση με την κλινική εικόνα δερματολογικών και σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων και την θεραπεία τους.
  4. Ενημέρωση σχετικά  με τις βασικές αρχές των συγχρόνων διαγνωστικών τεχνικών στον τομέα της ανοσοϊστοπαθολογίας, μοριακής βιολογίας, ανοσολογίας, εμβιομηχανικής, φωτοβιολογίας και αλλεργιολογίας του δέρματος.

Την τελευταία ημέρα της ασκήσεως θα γίνεται εξέταση φοιτητών η οποία θα περιλαμβάνει πρακτικό (στη κλίνη του ασθενούς) και θεωρητικό μέρος.