Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Βογιατζής Γ.

Βογιατζής Γρηγόριος, Καθηγητής

Τομέας: Χειρουργικός

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Αναισθησιολογίας & Εντατικής Παρακολούθησης

Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

gsvgasman@yahoo.com

Προπτυχιακά Μαθήματα