Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Κλινική Αναισθησιολογίας & Εντατικής Παρακολούθησης

Νόμος Ίδρυσης Π.Δ. 292/26-7-93 ΦΕΚ ΦΕΚ 130/3-8-93

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 3ος όροφος

2610 993947 , 999341 2610 993947

Προσωπικό

Διευθυντής Βογιατζής Γρηγόριος