Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Πρακτική 25 ώρες ανά έβδομάδα (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Σκοπός  του μαθήματος είναι η εξοικείωση  του φοιτητή  με την θεραπευτική  προσέγγιση  βαρέως πασχόντων ασθενών στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο φοιτητής συμμετέχει ενεργά στην πρωινή ιατρική ενημέρωση, στις επισκέψεις και στις θεραπευτικές πράξεις μικρών ομάδων ιατρών, προσεγγίζοντας συστηματικά τον ασθενή που κατά κανόνα εμφανίζει ανεπάρκεια πέραν του ενός ζωτικού οργάνου.

Ειδική έμφαση δίδεται στην κατανόηση από τον φοιτητή των εξής παθοφυσιολογικών διαταραχών και προβλημάτων, που καλείται μία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας να αντιμετωπίσει όπως:

  • Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια
  • Χρόνια αναπνευστική  ανεπάρκεια
  • Κυκλοφορική καταπληξία (shock)
  • Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης και σήψη
  • Σύνδρομο πολυοργανικής ανεπάρκειας
  • Αντιμετώπιση πολυτραυματία
  • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
  • Διαγνωστική προσέγγιση του εμπύρετου ασθενή στην Μονάδα  Εντατικής Θεραπείας

Σκοπός

 

Ύλη