Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Πρακτική 25 ώρες ανά έβδομάδα (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Η μεγάλη ανάπτυξη των υποειδικοτήτων της Ουρολογίας και η συσσώρευση νέων γνώσεων από την σύγχρονη επιστημονική πρόοδο οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου της Ανδρολογίας. Η καθημερινή ανάγκη της διδασκαλίας των φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και των ειδικευομένων ή των παρακολουθούντων το πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης της Ουρολογικής  Κλινικής κατέστησε πιο αναγκαία τη συγκρότηση της ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑΣ.

Ύλη

Στο πρώτο μέρος της ανδρικής σεξουαλικής ανεπάρκειας παραθέτονται σε μια λογική σειρά γνώσεις που συστηματικά προσεγγίζουν το πρόβλημα της στυτικής δυσλειτουργίας από την ανατομική δομή της περιοχής στην εμβρυολογία και την νευροφυσιολογία μέχρι την φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία. Σε ιδιαίτερα κεφάλαια παρουσιάζονται το πρόβλημα του πριαπισμού και της νόσου του Peyronie, η ενδοκρινοπάθεια και σε άλλο η λεπτομερής κλινικο-εργαστηριακή διερεύνηση των προβλημάτων της σεξουαλικής ανεπάρκειας.

Στο δεύτερο μέρος της υπογονιμότητας η ύλη αποτελείται από στοιχεία εμβρυολογίας, το φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα, στοιχεία ανοσοβιολογίας, οι ενδοκρινοπάθειες που σχετίζονται με την υπογονιμότητα, η κρυψορχία, η συστροφή όρχεος, οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος, η αποφρακτική αζωοσπερμία, η φυσιολογική βιοψία και οι χαρακτηριστικές βιοψίες σε σύνδρομα υπογονιμότητας αλλά και οι χειρουργικές τεχνικές αποκατάστασης. Τέλος παρουσιάζεται η νεώτερη πρόοδος και οι διάφορες μέθοδοι τεχνητής ή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Δεδομένου ότι η σεξουαλική δυσλειτουργία αποτελεί πρόβλημα του ζευγαριού και όχι μόνο του άνδρα η τελευταία ενότητα του μαθήματος ασχολείται με την γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία.

Ανδρική σεξουαλική ανεπάρκεια:
 1. Ανατομία περιοχής γεννητικών οργάνων
 2. Εμβρυολογία
 3. Ανδρική στυτική δυσλειτουργία-Σεξουαλική δυσλειτουργία
 4. Η φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία
 5. Προΰποθέσεις για φυσιολογική στυτική λειτουργία
 6. Κλινική εξέταση-φάρμακα
 7. Ειδικές διαγνωστικές δοκιμασίες στη σεξουαλική ανεπάρκεια
 8. Κατηγορίες στυτικής δυσλειτουργίας
 9. Νόσος του Peyronie
 10. Πριαπισμός
 11. Θεραπεία σεξουαλική δυσλειτουργίας

Ανδρική υπογονιμότητα:

 1. Στοιχεία εμβρυολογίας
 2. Το φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα
 3. Στοιχεία ανοσοβιολογίας για την κατανόηση πιθανών παραμέτρων της ανδρικής υπογονιμότητας
 4. Αίτια ανδρικής υπογονιμότητας
 5. Κρυψορχία
 6. Συστροφή όρχεος
 7. Λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος
 8. Αποφρακτική αζωοσπερμία
 9. Βιοψία όρχεος
 10. Κιρσοκήλη
 11. Μικροχειρουργική
 12. Ενδοκρινής εκτίμηση στην υπογονιμότητα
 13. Ταξινόμηση της ανδρικής υπογονιμότητας βάσει του σπερμοδιαγράμματος
 14. Απόφραξη των εκφορητικών πόρων του όρχεος
 15. Τοξικά αίτια ή παράγοντες που επιδρούν στη σπερματογένεση
 16. Μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία