Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Πρακτική 25 ώρες ανά έβδομάδα (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Το κατ’επιλογήν μάθημα της Ρευματολογίας διδάσκεται σε μικρές ομάδες φοιτητών (1-5 μέλη) στη διάρκεια του Ε' έτους σπουδών και διαρκεί 2 εβδομάδες.

Στόχος του είναι η εξοικείωση των διδασκομένων στην κλινική εικόνα και την αντιμετώπιση των ασθενών με νοσήματα του ερειστικού συστήματος.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην λήψη του ιστορικού και στην φυσική εξέταση του ερειστικού, όπως αυτή ενσωματώνεται στην κατά συστήματα πλήρη φυσική εξέταση του ασθενούς.  Οι φοιτητές συμμετέχουν στη συζήτηση για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

Το μάθημα πραγματοποιείται στο Τακτικό Εξωτερικό Ρευματολογικό Ιατρείο (ΠΓΝΠ) και αφορά σε προγραμματισμένα ραντεβού ασθενών (Δευτέρα – Πέμπτη) και συμμετοχή στα εκπαιδευτικά μαθήματα του Τμήματος (Παρασκευή).  Μετά το πέρας του καθημερινού Εξωτερικού Ιατρείου, ακολουθεί σε καθημερινή βάση εκπαιδευτική επίσκεψη σε εσωτερικούς ασθενείς του ΠΓΝΠ για τους οποίους έχει ζητηθεί Ρευματολογική εκτίμηση από τους θεράποντες.