Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Πρακτική 25 ώρες ανά έβδομάδα (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Κατά την άσκηση των φοιτητών με ευθύνη του ΔΕΠ και όλων των μελών της Ουρολογικής Κλινικής, διεκπεραιώνεται συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο τόσο σε πρακτικά όσο και σε θεωρητικά ζητήματα της ειδικότητας.

Γίνονται θεωρητικά μαθήματα για τα επείγοντα της Ουρολογίας, την ογκολογία του συστήματος, τη διαγνωστική προσέγγιση του ουρολογικού αρρώστου, τις απεικονιστικές μεθόδους.

Πρακτικά εκπαιδεύονται και εξοικειώνονται με τους ενδοουρολογικούς χειρισμούς (καθετηριασμός, κυστεοσκόπηση, ενδοσκοπική χειρουργική) και τη μετεγχειρητική παρακολούθηση και εκτίμηση των αρρώστων.

Οι ασκούμενοι φοιτητές χρεώνονται υπεύθυνα τους αρρώστους της κλινικής, μετέχουν σε όλη τη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία και παρουσιάζουν τα περιστατικά στις καθημερινές επισκέψεις. Παρακολουθούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, παίρνουν μέρος στα χειρουργεία, εκπαιδεύονται στις ειδικές μονάδες και εργαστήρια, μπορούν να μετάσχουν σε ερευνητικά πρωτόκολλα.

Κατά τη διάρκεια των (2) εβδομάδων εκτελούνται δύο γενικές εφημερίες για τον κάθε ασκούμενο για τις ώρες 2:00  8:00 μμ.