Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑΘΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΟΣΤΙΤΗ ΙΣΤΟΥ

Εξάμηνο Ε (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 2 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Σκοπός
 
Το μάθημα στοχεύει: α) στην παρουσίαση των σύγχρονων βασικών μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών που διέπουν την φυσιολογική λειτουργία του οστίτη ιστού και του χόνδρου, β) στην εμπέδωση των μηχανισμών που ενέχονται στην παθογένεια συγκεκριμένων μεταβολικών, τραυματικών, εκφυλιστικών, φλεγμονωδών και νεοπλασματικών σκελετικών νοσημάτων, γ) στην κατανόηση του τρόπου εφαρμογής των ανωτέρω πληροφοριών στη σύγχρονη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων οστού και χόνδρου.
 
Μεθοδολογία
 
Η διδασκαλία του μαθήματος προϋποθέτει τη γνώση της δομικής / μορφολογικής και λειτουργικής οργάνωσης του οστού, του χόνδρου και των άλλων ιστών του ανθρωπίνου σώματος που αποτελούν το αντικείμενο των βασικών μαθημάτων «Ανατομία Ι&ΙΙ», «Ιστολογία-Εμβρυολογία Ι&ΙΙ».

Σκοπός

 

Ύλη

Στο μάθημα αυτό θα παρουσιαστούν / αναλυθούν οι εξής θεματικές ενότητες:

 1. Βασικές αρχές ιστολογίας, εμβρυολογίας και μοριακής βιολογίας οστίτη ιστού και χόνδρου
 2. Μοριακοί μηχανισμοί ρύθμισης της ενδοχόνδριας και ενδομεμβρανώδους οστεοποίησης
 3. Ιστολογικές, ιστοχημικές και μοριακές μέθοδοι μελέτης των οστικών νοσημάτων
 4. Μονοπάτια μεταγωγής σήματος και μεταγραφικοί παράγοντες που ρυθμίζουν τη μηχανοεπαγωγή στα οστά
 5. Ο ρόλος των microRNAs στη ρύθμιση της λειτουργίας οστού και χόνδρου σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις
 6. Μοριακή ανατομική της πώρωσης των καταγμάτων
 7. Οστεοπώρωση: από τη μοριακή διάγνωση στην εξατομικευμένη θεραπεία
 8. Αιμοποιητικά stem cells και οστά: φίλοι ή εχθροί;
 9. Οστικές μεταστάσεις: Από τα κυτταρικά και μοριακά μονοπάτια στη βιολογική θεραπεία
 10. Μοριακοί μηχανισμοί που ενέχονται  στην παθογένεια των σαρκωμάτων: νέα «μονοπάτια» προς σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις
 11. Οστεοαρθίτιδα: Σηματοδοτικά μονοπάτια, μοριακή διάγνωση, στοχευμένη θεραπεία  
 12. Φαρμακογονιδιωματική των νοσημάτων του οστίτη ιστού και του χόνδρου
 13. Παχυσαρκία και νοσήματα του οστίτη ιστού και χόνδρου: ποια ακριβώς είναι η σχέση τους; - σύγχρονες αντιλήψεις