Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Παπαχρήστου Ε.

Παπαχρήστου Ευάγγελος, ​Επίκουρος Καθηγητής

Παπαχρήστου Ευάγγελος

Τομέας: Παθολογικός Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παθολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Μηχανισμοί ίνωσης σε αυτόλογες και ετερόλογες αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση.

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Νεφρολογικό Κέντρο.Ρίο 26504, Αχαίας. Κτίριο Α, 4ος Όροφος, Νεφρολογική κλινική.

2610.999361, 362 2610994424 epapachr@upatras.gr epapadoct@hotmail.com

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο κ. Ευάγγελος Παπαχρήστου γεννήθηκε το 1967 στο Μόναχο της Γερμανίας. Εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών το 1986 (πανελλήνιες εξετάσεις) από όπου και αποφοίτησε το 1993. Το 1994 και αφού ολοκλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως οπλίτης ιατρός στον Στρατό Ξηράς διορίστηκε αγροτικός ιατρός στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου έως το έτος 1997. Κατά τα έτη 1997 έως και 1999 εκπαιδεύτηκε ως ειδικευόμενος ιατρός στην παθολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (διευθυντής καθηγητής Α. Βαγενάκης), ενώ κατά τα έτη 1999 - 2003 εκπαιδεύθηκε ως ειδικευόμενος ιατρός στο Νεφρολογικό Κέντρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομειου Πατρών (διευθυντής Ι.Γ. Βλαχογιάννης) λαμβάνοντας την ειδικότητα της Νεφρολογίας τον Σεπτέμβριο του 2003. Στη συνέχεια εργάστηκε στο Νεφρολογικό Κέντρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ως επιστημονικός συνεργάτης μέχρι τον Αύγουστο του 2004 όταν και διορίζεται επιμελητής Β' ΕΣΥ (2012 επιμελητής Α') στο ίδιο Κέντρο (διευθυντής: Καθηγητής Δ.Σ. Γούμενος). Το 2009 εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο ‘’ Η επίδραση των μεσολαβητών νεφρικής βλάβης στο σύστημα νιτρικού οξειδίου σε ανθρώπινα μεσεγχυματικά και σωληναριακά νεφρικά κύτταρα ’’ και ανακυρήσσεται διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών (βαθμός: άριστα). Τον Μάρτιο του 2010 έλαβε την υποτροφία της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρίας και μετέβη στο Μόναχο Γερμανίας για μετεκπαίδευση στο Πανεπιστημιακό Νεφρολογικό Κέντρο II. Medizinische Klinik und Poliklinik, Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität, Abteilung für Nephrologie, (Διευθυντής: Univ.-Prof. Uwe Heemann) όπου εκπαιδεύτηκε στην υπερηχοτομογραφία του ουροποιητικού συστήματος, εργάσθηκε ως επιμελτής της Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής Κλινικής και ως ερευνητής στο αντίστοιχο ερευνητικό εργαστήριο του ιδίου Κέντρου. Τον Οκτώβριο του 2010 εκλέγεται Λέκτορας Νεφρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ τον Ιούνιο του 2013 διορίστηκε στην παραπάνω θέση (αριθμ. 108/14-02-2011 Πρυτανική Πράξη, ΦΕΚ τ. Γ΄ 564/03-06-2013).

Προπτυχιακά Μαθήματα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1. Cytomegalovirus polyradiculopathy of late onset in a young renal transplant recipient. Papasotiriou M, Papachristou E, Marangos M, Koukoulaki M, Savvidaki E, Kalliakmani P, Goumenos DS. Clin Nephrol. 2013 Jul;80(1):75-8. 2. Increased Prevalence and Severity of Coronary Artery Calcification in Patients with Chronic Kidney Disease Stage III and IV. Koukoulaki M, Papachristou E, Kalogeropoulou C, Papathanasiou M, Zampakis P, Vardoulaki M, Alexopoulos D, Goumenos DS. Nephron Extra. 2012 Jan;2(1):192-204. 3. Doppler-ultrasound measurements in renal allografts depend on the patient's body position. Steubl D, Papachristou E, Wolf P, Roos M, Lutz J, Heemann U, Stock KF. Vasa. 2012 Mar;41(2):114-9. 4. From basic anatomic configuration to maturation success. Papachristou E, Vazquez-Padron RI. Kidney Int. 2012 Apr;81(8):724-6. 5. Ezetimibe is effective in the treatment of persistent hyperlipidemia of renal allograft recipients. Savvidaki E, Koukoulaki M, Benou A, Roumeliotou M, Fourtounas C, Kalliakmani P, Papachristou E, Vlachojannis JG, Goumenos D. Clin Nephrol. 2011 Feb;75(2):107-12. 6. Predisposing factors to the development of urinary tract infections in renal transplant recipients and the impact on the long-term graft function. Papasotiriou M, Savvidaki E, Kalliakmani P, Papachristou E, Marangos M, Fokaefs E, Maroulis I, Karavias D, Goumenos DS. Ren Fail. 2011;33(4):405-10. 7. The prognostic value of frozen section preimplantation graft biopsy in the outcome of renal transplantation. Goumenos DS, Kalliakmani P, Tsamandas AC, Maroulis I, Savidaki E, Fokaefs E, Papachristou E, Karavias D, Vlachojannis JG. Ren Fail. 2010 May;32(4):434-9 8. Interaction of endothelin-1 and nitric oxide pathways in human tubular epithelial cells under the influence of cyclosporine-A. Papachristou E, Papadimitropoulos A, Kotsantis P, Goumenos DS, Katsoris PG, Vlachojannis JG. Ren Fail. 2010 Jul;32(6):727-32. 9. Macrocirculation meets microcirculation. Papachristou E, Baumann M. Hypertension. 2010 Dec;56(6):e171 10. Growth factors and apoptosis-related protein expression in human crescentic nephritis. Goumenos DS, Kalliakmani P, Tsakas S, Papachristou E, Vlachojannis JG. Med Sci Monit. 2008 Nov;14(11):BR243-8. 11. Microchimerism in peripheral blood and urine in renal transplant recipients: preliminary results. Fourtounas C, Spyridonidis A, Dousdampanis P, Savidaki E, Kalliakmani P, Papachristou E, Goumenos D, Vlachojannis JG. Transplant Proc. 2008 Dec;40(10):3434-6. 12. Cyclosporine induces endothelin-1 mRNA synthesis and nitric oxide production in human proximal tubular epithelial cell cultures. Papachristou E, Papadimitropoulos A, Kotsantis P, Goumenos DS, Katsoris PG, Vlachojannis JG. Ren Fail. 2009;31(5):372-6. 13. Histologic change of peritoneal membrane in relation to adequacy of dialysis in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Savidaki I, Karavias D, Sotsiou F, Alexandri S, Kalliakmani P, Presvelos D, Papachristou E, Goumenos DS, Vlachojannis JG. Perit Dial Int. 2003 Dec;23 Suppl 2:S26-30. 14. Acid-base profile and predictors of metabolic acidosis in patients undergoing peritoneal dialysis with lactate- and bicarbonate-buffered peritoneal dialysis solutions. Fourtounas C, Savidaki E, Roumelioti M, Dousdampanis P, Hardalias A, Kalliakmani P, Papachristou E, Drakopoulos A, Goumenos DS, Vlachojannis JG. Adv Perit Dial. 2006;22:187-91. 15. Peritonitis during the first year after commencement of peritoneal dialysis has an impact on technique survival and patient morbidity. Fourtounas C, Savidaki E, Dousdabanis P, Hardalias A, Kalliakmani P, Papachristou E, Drakopoulos A, Goumenos DS, Vlachojannis JG. Adv Perit Dial. 2006;22:50-4.

Επιλεγμένες Ομιλίες

1. Νεώτερα στη μεταμόσχευση νεφρού: «Ο ρόλος του νεφρολόγου στην επιλογή του κατάλληλου λήπτη», Δώμα Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμού, Νοέμβριος 2006. 2. Αγγειοχειρουργική ημερίδα: «Η σημασία της αγγειακής προσπέλασης για την επάρκεια της αιμοκάθαρσης», Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Απρίλιος 2007. 3. 18ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, «Ο ρόλος του νεφρολόγου στον προγραμματισμό και παρακολούθηση της αγγειακής προσπέλασης», Ιωάννινα, Νοέμβριος 2008. 4. Αγγειοχειρουργική ημερίδα - Αχαϊκές χειρουργικές ημέρες: «Αρτηριοφλεβική επικοινωνία στην τρίτη ηλικία και στη νοσογόνο παχυσαρκία», Συνεδριακό κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Απρίλιος 2009. 5. 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας: «Επιπλοκές και εκτίμηση της λειτουργίας της Α – Φ προσπέλασης», Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2010. 6. 13ο Ετήσιο Συνέδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος: «Μοσχεύματα αιμοδιάλυσης: Δημιουργία, παρακολούθηση και επιπλοκές» Ζάκυνθος, Μάιος 2010. 7. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας: «Ο ρόλος του Νεφρολόγου στον σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας Α-Φ αναστόμωσης», Κως, Ιούνιος 2010. 8. 8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών: «Μεταβολική αλκάλωση», Πάτρα, Νοέμβριος 2010. 9. 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας: «Μεταβολική αλκάλωση» Αθήνα, Ιανουάριος 2011. 10. 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας: «Μεταβολική αλκάλωση», Αθήνα, Ιανουάριος 2013. 11. 16ο Ετήσιο Συνέδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος: «Επιλογή ασθενούς και τύπου πρόσβασης», Πάτρα, Ιούνιος 2013. 12. 10ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία: «Απεικόνιση επιπλοκών της ΧΝΝ στον τεχνητό νεφρό και στην περιτοναϊκή κάθαρση», Ιωάννινα, Αύγουστος 2013. 13. 2ο Σεμινάριο Αιματολογίας: «42 ετών με πυρετό, θρομβοπενία και νεφρική ανεπάρκεια», Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Νοέμβριος 2013.