Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Εξάμηνο Η (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 25 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Η Αγγειοχειρουργική ασχολείται με την αντιμετώπιση των παθήσεων των αρτηριών (πλην των ενδοκρανιακών και των στεφανιαίων), των φλεβών και των λεμφαγγείων
 
Αναγκαιότητα μαθήματος:
 • Η συχνότητα των αγγειακών παθήσεων έχει ιδιαίτερα αυξηθεί στη χώρα μας λόγω της αύξησης της μέσης επιβίωσης του πληθυσμού και του αυξημένου επιπολασμού των παραγόντων κινδύνου.  Αντίστοιχα η ανάγκη περίθαλψης ασθενών με αγγειακό πρόβλημα έχει αυξηθεί.
 • Λόγω του γεγονότος ότι οι αγγειακές παθήσεις απασχολούν πολλές άλλες ιατρικές ειδικότητες, η γνώση που θα αποκτηθεί θα είναι χρήσιμη για την πλειονότητα των ιατρικών ειδικοτήτων που θα επιλέξουν στο μέλλον οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα.

Διδασκαλία:

 • Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας είναι εννέα για τις αρτηριακές παθήσεις, δύο ώρες για τις φλεβικές παθήσεις και μία ώρα για τις λεμφικές παθήσεις.
 • Η διδασκαλία περιλαμβάνει μαθήματα από έδρας με διαφάνειες, επίσκεψη στην κλινική και τα εξωτερικά ιατρεία και μετά από προγραμματισμό παρακολούθηση Αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων.

Στόχοι μαθήματος:

 • Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να έχει κατανοήσει την παθοφυσιολογία των διαφόρων αγγειοχειρουργικών παθήσεων, τη διαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπισή τους.
 • Υπάρχει δυνατότητα για συμμετοχή σε κλινικές ή ερευνητικές εργασίες για όσους φοιτητές το επιθυμούν.

Σκοπός

 

Ύλη

Αναλυτικό πρόγραμμα (δίωρες διαλέξεις στα κάτωθι θέματα):
 1. Περιφερική αποφρακτική νόσος
 2. Αθηρωματική νόσος εξωκράνιας μοίρας καρωτίδων
 3. Ανευρύσματα κοιλιακής αορτής, περιφερικών και σπλαγχνικών αγγείων
 4. Οξεία ισχαιμία κάτω άκρων. Αγγειακό τραύμα
 5. Παθήσεις φλεβών (επιπολής και εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, χρόνιες φλεβικές παθήσεις)
 6. Διαβητικό πόδι. Παθήσεις λεμφαγγείων.