Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Πρακτική 25 ώρες ανά έβδομάδα (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Οι φοιτητές κατά την παραμονή τους για 2 εβδομάδες στην Γαστρεντερολογική Κλινική εκπαιδεύονται ως εξής: 
  • Λήψη ιστορικού
  • Κλινική εξέταση των νοσηλευομένων ασθενών
  • Διδασκαλία επί κλίνης και εκτός, στα κυριότερα προβλήματα που αφορούν την Γαστρεντερολογία
  • Παρακολούθηση εκ περιτροπής των τακτικών ιατρείων του Γαστρεντερολογικού Τμήματος
  • Παρακολούθηση εκ περιτροπής του Ενδοσκοπικού Προγράμματος

Εξέταση από τον Διευθυντή της Κλινικής στο τέλος της άσκησης για την λήψη βαθμού.