Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Εξάμηνο ΣΤ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι στη Νεφρολογία στα πλαίσια  της απαρτιωμένης διδασκαλίας για τους φοιτητές, περιλαμβάνονται την διδασκαλία των κάτωθι ενοτήτων:

 1. Ανατομία νεφρού
 2. Φυσιολογία νεφρικής λειτουργίας
 3. Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών
 4. Οξεοβασική ισορροπία
 5. Αρτηριακή υπέρταση
 6. Διαγνωστική προσέγγιση νεφρικών παθήσεων
 7. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
 8. Πρωτοπαθή αίτια προσβολής του σπειράματος (σπειραματονεφρίτιδες)
 9. Σακχαρώδης διαβήτης και νεφρός
 10. Συστηματικά νοσήματα και νεφρός
 11. Κληρονομικές νεφρικές παθήσεις  
 12. Χρόνια νεφρική νόσος
 13. Μέθοδοι υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας
 14. Μεταμόσχευση νεφρού
 15. Νεφρολιθίαση
 16. Ουρολοιμώξεις
 17. Φάρμακα και νεφρός