Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Εξάμηνο Η (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 25 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Σκοπός διδασκαλίας του μαθήματος:
Οι φοιτητές διδάσκονται τις βασικές αρχές της υπερηχογραφίας και εξοικειώνονται με τη χρήση των μηχανημάτων υπερήχων. Παρατηρούν το έμβρυο και το περιβάλλον του. Εκτιμούν την ηλικία κύησης, το βάρος και την κατάσταση υγείας του. Μελετούν την ακεραιότητα των ιστών και οργάνων του και συνάγουν συμπεράσματα για γενετικές ανωμαλίες και συγγενείς διαμαρτίες. Ελέγχουν την εικόνα και λειτουργία του πλακούντα και του ομφαλίου λώρου και μετρούν την αιμάτωση και οξυγόνωση του εμβρύου τόσο κατά τη διάρκεια της κύησης όσο και κατά τη διάρκεια του τοκετού.
Διδάσκονται τα γενετικά νοσήματα του εμβρύου (χρωμοσωμικά, μεταβολικά, πολυπαραγοντικά), οι μέθοδοι ατομικού (testing) και πληθυσμιακού (screening) ελέγχου και προγεννητικής διάγνωσης καθώς και οι προγεννητικές διαγνωστικές επεμβάσεις. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να δώσουν απλές γενετικές συμβουλές και οδηγίες.
Διδάσκεται η επίδραση διαφόρων παραγόντων που μπορούν να δράσουν βλαπτικά στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όπως τα φάρμακα, οι οροί και τα εμβόλια, οι ακτινοβολίες, οι εθιστικές ουσίες και διάφοροι άλλοι βλαπτικοί παράγοντες. Οι φοιτητές μαθαίνουν τη χρήση τους και τους τρόπους προφύλαξης του εμβρύου από αυτούς.
Διδάσκεται η παθολογία κύησης. Αναλύονται λεπτομερώς τα συνηθέστερα και βαρύτερα νοσήματα της μητέρας που έχουν και άμεση επίπτωση στην υγεία του εμβρύου. Οι φοιτητές μαθαίνουν να παρακολουθούν και να αντιμετωπίζουν συγχρόνως τη μητέρα και το έμβρυο, να προάγουν την υγεία τους και να διαφυλάττουν τη ζωή τους.
Τέλος, οι φοιτητές ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στις δυνατότητες θεραπευτικής επέμβασης στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και γνωρίζουν τις πλέον εξειδικευμένες μεθόδους και τεχνικές ενδομήτριας θεραπείας του εμβρύου.

Ύλη

A. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ (10 ώρες)
 1. Απεικονιστική Υπερηχογραφία στη Μαιευτική
  • Φυσική των υπερήχων - Μηχανήματα - Τομές
  • Βιομετρία του εμβρύου
  • Απεικονιστικό υπερηχογράφημα κατά συστήματα
 2. Βασικές αρχές Doppler
 3. Επιτήρηση του εμβρύου στον τοκετό
  • Οξεοβασική ισορροπία, FHR (NST, OCT), Βιοφυσικό Προφίλ
B. ΚΥΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΗΣΗΣ (8 ώρες)
 1. Δίδυμη - Πολύδυμη κύηση
 2. Υπερτασική Νόσος της κύησης
 3. Υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη
 4. Σακχαρώδης Διαβήτης
 5. Ευαισθητοποίηση Rhesus
 6. Πρόωρη Ρήξη Εμβρυϊκών Υμένων - Πρόωρος Τοκετός
 7. Λοιμώξεις στην κύηση
C. ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (3 ώρες)
 1. Επιδημιολογία
 2. Πληθυσμιακός έλεγχος για γενετικά νοσήματα
  • Κυστική ίνωση, Δρεπανοκυτταρική αναιμία, νόσος Tay-Sachs, Θαλασσαιμία
 3. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
  • Τρισωμία 21 (σύνδρ. Down’s), Τρισωμία 18 (σύνδρ.Edward’s), Τρισωμία 13 (σύνδρ.Patau’s), Ανωμαλίες του Φυλετικού χρωμοσώματος (Turner’s, Klinefelter’s)
 4. Συγγενείς ανωμαλίες του εμβρύου
  • Ελλείμματα του νευρικού σωλήνα, Καρδιακά ελλείμματα, Σύνδρ.Potter’s
 5. Προγεννητικές Διαγνωστικές Επεμβάσεις
  • Αμνιοπαρακέντηση
  • Βιοψία Τροφοβλάστης
  • Ομφαλιδοπαρακέντηση
  • Μαιευτικό Υπερηχοράφημα
 6. Πληθυσμιακός έλεγχος (screening) α΄ και β΄ τριμήνου
  • Αυχενική Διαφάνεια
  • Α-test
  • Integrated A-Test
  • Βιοχημικοί δείκτες
  • Υπερηχογραφικοί δείκτες
D. ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (2 ώρες)
 1. Τερατολογία
 2. Φάρμακα
 3. Οροί και Εμβόλια
 4. Εθιστικές ουσίες
 5. Ακτινοβολίες
 6. Βλαπτικοί παράγοντες στο οικιακό και επαγγελματικό περιβάλλον
E. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ (2 ώρες)
 1. Φάρμακα χορηγούμενα στη μητέρα με στόχο το έμβρυο
 2. Επεμβάσεις στο έμβρυο (Μεταγγίσεις, Εγχύσεις, Θεραπευτική έκτρωση, Εκλεκτική μείωση, Shunts, Χειρουργική του εμβρύου
 3. Μεταμοσχεύσεις: Εμβρυϊκών Κυττάρων, Ιστών και Οργάνων
 4. Κλωνοποίηση
 5. Ευγονική: Αρνητική (μειωτική) Ευγονική, Θετική (προσθετική) Ευγονική - Γονιδιοθεραπεία