Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Εξάμηνο Ε (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 2 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν: από τη μελέτη των εμβρυικών βλαστικών κυττάρων, την ταυτοποίηση βλαστικών κυττάρων σε ιστούς και όργανα ενήλικων ατόμων, αλλά και την ανακάλυψη των επαγόμενων βλαστικών κυττάρων, αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο των βλαστικών κυττάρων στην κατανόηση φυσιολογικών και παθολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού. Ταυτόχρονα η πρόοδος στην κατανόηση της λειτουργίας των βλαστικών κυττάρων οδηγεί στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών για τη χρήση τους στη θεραπεία ασθενειών.

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως στόχο να επεκτείνει τις γνώσεις των προπτυχιακών φοιτητών και να ενσωματώσει τη γνώση για τη φυσιολογία και βιολογία των βλαστικών κυττάρων στη διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού, στην παθογένεια ασθενειών στον άνθρωπο και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών που βασίζονται στην κυτταρική υποκατάσταση.

Ύλη

Στο μάθημα αναπτύσσονται τα ακόλουθα θέματα:

  • Πληθυσμοί βλαστικών κυττάρων στον ανθρώπινο οργανισμό
  • Βιολογικά χαρακτηριστικά βλαστικών κυττάρων
  • Μοριακά σηματοδοτικά μονοπάτια που συμβάλλουν στην αυτόανανέωση και διαφοροποίηση των βλαστικών κυττάρων
  • Καρκινικά βλαστικά κύτταρα
  • Επαγόμενα βλαστικά κύτταρα
  • Χρήση βλαστικών κυττάρων στην Αναγεννητική Ιατρική