Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο Η (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 25 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

 Σκοπός του μαθήματος είναι η διεξοδική ανάπτυξη και συσχέτιση του ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος. Η μεγάλη πρόοδος στις μεταμοσχεύσεις του νεφρού, στην Ουροδυναμική, στην ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία και υπογονιμότητα, στις ουρολοιμώξεις, στην ογκολογία, στην παιδοουρολογία και στην επεμβατική ενδοσκοπική χειρουργική, μετέβαλε το πεδίο της ειδικότητας σε πολύ εκτεταμένο και είναι απαραίτητο οι φοιτητές να διδάσκονται στοιχεία από τις νέες αυτές υποειδικότητες της Ουρολογίας.

Σκοπός μας είναι να μεταδώσουμε στους διδασκομένους όχι ξερές γνώσεις, αλλά έννοιες (όπως πχ. τι σημαίνει απόφραξη οργανική ή λειτουργική, ποιες είναι οι επιπτώσεις της, και γιατί πρέπει και πότε ακριβώς να χειρουργείται ο ασθενής).

Στοιχεία ανατομικής ουροποιογεννητικού συστήματος, φυσιολογία του νεφρού, στοιχεία Ουροδυναμικής, φυσιολογία της ουρήσεως, ακράτεια ούρων, νευρογενής κύστη, ανωμαλίες του ουρητήρα και της πυελοουρητηρικής συμβολής, οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση, διαγνωστική απεικόνιση ουροποιογεννητικού συστήματος, επεμβατικές μέθοδοι στην Ουρολογία, κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση, νεφρογενής υπέρταση, ουρολιθίαση, μεταμόσχευση νεφρών, όγκοι ουροποιογεννητικού, προστατίτιδες, φυματίωση ουροποιογεννητικού, ανδρική υπογονιμότητα και στυτική δυσλειτουργία, νεφρικές κακώσεις.