Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ - ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

Εξάμηνο ΣΤ (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_651

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 25 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες , Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Οι φοιτητές διδάσκονται με βαση πρότυπους ασθενείς τα παρακατω νοσήματα

 1. ΡΑ
 2. ΣΕΛ
 3. Σπονδυλοαρθροπαθειες
 4. Οξεία μονοαρθρίτιδα (σηπτική αρθρίτιδα/κρυσυαλλογενής αρθρίτιδα)
 5. Σκληροδερμία και φλεγμονώδεις μυοπάθειες
 6. Αγγείτιδες

Σκοπός

Η διδασκαλία των παθήσεων του ερειστικού συστήματος διαρκεί 7 ημέρες. Πραγματοποιείται στο ΣΤ Εξάμηνο Σπουδών και βασίζεται στην ανάλυση 6 αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων ασθενών. Πιό συγκεκριμένα, αναπτύσσεται διεξοδικά η διαγνωστική προσπέλαση, επικεντρωμένη λήψη ιστορικού, διαφορική διάγνωση, οι κατα συστήματα εκδηλώσεις και η θεραπευτική αντιμετώπιση των παρακάτω:

 1. Γυναίκα 58 ετών, με πρωϊνή δυσκαμψία και πολυαρθρίτιδα. Αναλύεται η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα. Παθογένεια (μηχανισμοί, πειραματικά μοντέλα, ρόλος κυτταροκινών), στοιχειώδης επιδημιολογία, παθολογική ανατομία, κλινική εικόνα, ακτινολογικά και εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση και διαφορική διάγνωση, θεραπεία (παρουσιάζονται διεξοδικά τόσο τα κλασικά όσο και τα νεώτερα βιολογικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται) και πρόγνωση.

 2. Νεαρή γυναίκα 25 ετών, με πυρετό, εξάνθημα και πολυ-ορογονίτιδα. Αναλύονται ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) και το Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο (ΑΦΣ). Παθογένεια, στοιχειώδης επιδημιολογία, παθολογική ανατομία, κλινική εικόνα, ακτινολογικά και εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση και διαφορική διάγνωση, θεραπεία των επιμέρους εκδηλώσεων των παραπάνω νοσημάτων και πρόγνωση.

 3. Γυναίκα 46 ετών με δυσκαταποσία και σκληροδακτυλία. Αναλύεται το σκληρόδερμα (περιορισμένο και διάχυτο). Παθογένεια, στοιχειώδης επιδημιολογία, παθολογική ανατομία, κλινική εικόνα, ακτινολογικά και εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση, διαφορική διάγνωση, θεραπεία και πρόγνωση. Επίσης αναλύονται οι φλεγμονώδεις μυοπάθειες (Πολυμυοσίτιδα-Δερματομυοσίτιδα) ευρήματα, διάγνωση, διαφορική διάγνωση, θεραπεία και πρόγνωση. Δίδεται έμφαση στην συσχέτιση με υποκείμενα νεοπλασματικά νοσήματα

 4. Άνδρας 52 ετών με πυρετό, τριψήφια ΤΚΕ και πτώση του άκρου ποδός. Αναλύεται η ομάδα των νόσων που απαρτίζουν τις αγγειϊτιδες: ι) Οζώδης πολυαρτηρίτιδα, ιι) Αγγειϊτιδες που συσχετίζονται με ANCA (κοκκιωμάτωση με πολυαγγειϊτιδα, μικροσκοπική πολυαγγειϊτιδαChurg-Strauss), ιιι)η κροταφική αρτηρίτιδα ιν)αρτηρίτιδα Takayasu ν) νόσος Αδαμαντιάδη-Behçet νι)αγγειϊτιδα απο κρυοσφαιρίνες και νιι)Τη ομάδα των λευκοκυτταροκλαστικών αγγειϊτίδων

 5. Άνδρας 45 ετών με οξεία μονοαρθρίτιδα και πυρετό. Αναλύεται η διαφορική διάγνωση της οξείας μονοαρθρίτιδας. Ανάγκη διάκρισης μεταξύ λοιμώδους και κρυσταλλογενούς αρθρίτιδας. Λοιμώδης αρθρίτιδα (αιτιολογία, παθογένεια, στοιχειώδης επιδημιολογία, κλινική εικόνα, ακτινολογικά και εργαστηριακά ευρήματα, συνήθεις υπεύθυνοι λοιμώδεις παράγοντες,διάγνωση και διαφορική διάγνωση, θεραπεία, πρόγνωση, θνητότητα και τρόποι «τυφλής» θεραπευτικής προσέγγισης). Απο τις κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες αναλύονται κυρίως η ουρική νόσος (αιτιολογία, παθογένεια, στοιχειώδης επιδημιολογία, μεταβολισμός των πουρινών, κλινική εικόνα, ακτινολογικά και εργαστηριακά ευρήματα, εικόνα απο το μικροσκόπιο πολωμένου φωτός, διάγνωση και διαφορική διάγνωση, θεραπεία, πρόγνωση, εμφάνιση στα πλαίσια μεταβολικού συνδρόμου, φάρμακα που προκαλούν υπερουριχαιμία, ειδικά θεραπευτικά προβλήματα σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, συσχέτιση με λήψη αλκοόλ, διάκριση μεταξύ ασυμπτωματικής υπερουριχαιμίας και ουρικής νόσου)

 6. Νεαρός άνδρας 31 ετών με χαμηλή οσφυαλγία και πρωϊνή δυσκαμψία. Αναφέρεται η διαφορική διάγνωση του παραπάνω προβλήματος και ανάγκη κατάταξής του σε φλεγμονώδες ή μη-φλεγμονώδες σύνδρομο. Χρησιμοποιείται ως πρότυπη σπονδυλαρθρίτιδα η Αγκυλωτική Σπονδυλίτιδα (παθογένεια με έμφαση στον πιθανό ρόλο του αντιγόνου ιστοσυμβατότητος Β27, στοιχειώδης επιδημιολογία, παθολογική ανατομία, κλινική εικόνα, ακτινολογικά και εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση και διαφορική διάγνωση, θεραπεία και πρόγνωση). Επίσης η αντιδραστική αρθρίτιδα (αιτιολογία και συσχέτιση με λοιμώξεις του ουροποιογεννητικού και του γαστρεντερικού, στοιχειώδης επιδημιολογία, κλινική εικόνα, ακτινολογικά και εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση και διαφορική διάγνωση, θεραπεία και πρόγνωση) η ψωριασική αρθρίτιδα (παθογένεια, στοιχειώδης επιδημιολογία, κλινική εικόνα, ακτινολογικά και εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση και διαφορική διάγνωση, θεραπεία και πρόγνωση) και η εντεροπαθητική αρθρίτιδα (παθογένεια, στοιχειώδης επιδημιολογία, κλινική εικόνα, ακτινολογικά και εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση και διαφορική διάγνωση, θεραπεία και πρόγνωση).

Στο τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές θα αναγνωρίζουν τους ασθενείς με τα πιο κοινά ρευματικά νοσήματα και θα έχουν κατανοήσει βασικούς παθογενετικούς μηχανισμούς και τις βασικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.