Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ - ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

Εξάμηνο ΣΤ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 25 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες , Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Η παρουσίαση των παθήσεων του ερειστικού συστήματος και η κατανόηση των υποκείμενων πιθανών παθογενετικών μηχανισμών, δίνοντας ξεχωριστή έμφαση στην συζήτηση των ανοσολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται στα περισσότερα από αυτά. 

Ύλη

Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται στην ανάλυση 8 πρότυπων περιπτώσεων ασθενών.  Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσονται διεξοδικά: η διαγνωστική προσπέλαση, επικεντρωμένη λήψη ιστορικού, διαφορική διάγνωση, οι κατά συστήματα εκδηλώσεις και η θεραπευτική αντιμετώπιση των παρακάτω:
  1. Γυναίκα 58 ετών, με πρωϊνή δυσκαμψία και πολυαρθρίτιδα.  Νεαρή γυναίκα 25 ετών, με πυρετό, εξάνθημα και πολυ-ορογονίτιδα. 
  2. Γυναίκα 46 ετών με δυσκαταποσία και σκληροδακτυλία. 
  3. Άνδρας 52 ετών με πυρετό, τριψήφια ΤΚΕ και πτώση του άκρου ποδός.  
  4. Άνδρας 45 ετών με οξεία μονοαρθρίτιδα και πυρετό.  
  5. Νεαρός άνδρας 31 ετών με χαμηλή οσφυαλγία και πρωϊνή δυσκαμψία.  
  6. Παιδί 5 ετών με πυρετό, χωλότητα στη βάδιση και ολιγοαρθρίτιδα.
  7. Γυναίκα 70 ετών με διόγκωση και πόνο στο γόνατο που επιδεινώνεται στην κίνηση.