Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Εξάμηνο Ε (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 2 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
 
Η συμβολή της  γνώσης  της Νευροανατομίας  στην διάγνωση και κατανόηση  νευρολογικών και νευροψυχιατρικών νόσων.
 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
 
Το μάθημα της Μοριακής Ανατομικής  έχει ως στόχο:
  1. Την μελέτη του  φυσιολογικού μοριακού προφίλ των κυττάρων, ιστών και οργάνων του σώματος του ανθρώπου, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, και την συσχέτιση της μοριακής, μικροσκοπικής και υπερμικροσκοπικής τους δομής με την φυσιολογική τους  λειτουργία.
  2. Την μελέτη των  δομικών (σε μοριακό, μικροσκοπικό και υπερμικροσκοπικό επίπεδο) και λειτουργικών διαταραχών  των κυττάρων, ιστών και των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος  που αποτελούν θεμελιώδεις απαντήσεις  σε παθολογικά ερεθίσματα και εκδηλώνονται ως νόσοι.
  3. Η μορφολογία των ιστών αντανακλά στις περισσότερες περιπτώσεις πολλές διαταραχές σε μοριακό επίπεδο, για την ταυτοποίηση των οποίων είναι απαραίτητη η θεωρητική κατάρτηση μοριακών τεχνικών,  η οποία πρέπει να συνοδεύεται  απαραιτήτως και από την ικανότητα πρακτικής εφαρμογής αυτών (πχ. τεχνικές ανάλυσης  DNA, RNA & ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ).

Ύλη

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

 
Ύλη Ενδεικτικά: Νευροανατομικό Υπόστρωμα Ενδοκρανιακής Υπέρτασης και εγκεφαλικού οιδήματος, Νευροανατομικό Υπόστρωμα νευροεκφυλιστικων παθήσεων, Νευροανατομικό Υπόστρωμα φλεγμονωδών και αυτοάνοσων παθήσεων, Νευροανατομικό Υπόστρωμα κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και αγγειακών εγκεφαλικών παθήσεων, Νευροανατομικό υπόστρωμα όγκων εγκεφάλου και διαταραχών λόγου, Νευροανατομικό υπόστρωμα του στρες, του φόβου και του άγχους, Νευροανατομικό υπόστρωμα της κατάθλιψης και των ψυχώσεων, Νευροανατομικό υπόστρωμα της συναισθηματικής ταύτισης και του αυτισμού, Νευροανατομικό υπόστρωμα εθισμού
 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
 
Ύλη Ενδεικτικά: Μοριακή Αναπτυξιακή Ανατομική πχ (Επικοινωνία κυττάρου με κύτταρο κατά την ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού:  επιθηλιακή - μεσεγχυματική  διαντίδραση και παρακρινείς παράγοντες), Μοριακή Ανατομική των  κυττάρων του σώματος του Ανθρώπου πχ (Ενδοθηλιακού κυττάρου, ποδοκυττάρου , καλυκοειδούς κυττάρου), Μοριακή Ανατομική  των Βασικών Ιστών του σώματος του Ανθρώπου Π.Χ. (Μοριακή Ανατομική Επιθηλιακού ιστού), Μοριακή Ανατομική Οργάνων του σώματος του Ανθρώπου πχ (Μοριακή Ανατομική νεφρών και  σπειραματική νεφρική νόσος). Μοριακή Ανατομική Γήρανσης Ιστών και Οργάνων του σώματος του Ανθρώπου πχ ( Γήρανση και εγκέφαλος).
Οι φοιτητές βαθμολογούνται με βάση την ενεργό  συμμετοχή τους στις παρουσιάσεις των ομιλητών και με βάση σύντομες δικές τους παρουσιάσεις.