Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ – ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Εξάμηνο Η (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας 2 (Πέμπτη 15:00-17:00)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Πιστωτικές Μονάδες
5
Τύπος Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
ΑΝΑΤΟΜΙΑ, (ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ)
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων
Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus
Ναι στα Αγγλικά)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (url)
Θα Αναρτηθεί στο E-class

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στην Αθλητιατρική, ανατομία βασικών αρθρώσεων, αρθροσκοπική ανατομική, τύποι αθλητικών κακώσεων, πρώτες βοήθειες στο γήπεδο, βασική εμβιομηχανική ώμου και γόνατος, παθολογοανατομία των οξέων και χρόνιων τραυματισμών, σύνδρομα υπέρχρησης, κλινική εξέταση των βασικών αθλητικών κακώσεων, απεικονιστικός αλγόριθμος, βασικές αρχές πρόληψης τραυματισμών, ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης και βασικές τεχνικές αποκατάστασης, βασικές φυσιοθεραπευτικές τεχνικές αποκατάστασης. 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Πρακτική άσκηση 8
Βιντεοπαρουσιάσεις 4
Άσκηση με προσομοίωση 4
Μελέτη βιβλιογραφίας 4
Αυτοτελής Μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος 80

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Παρουσίαση εργασίας

Συγγραφή άρθρου ανασκόπησης

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Παρουσίαση εργασίας

Συγγραφή άρθρου ανασκόπησης

Σκοπός

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το ΜΑΘΗΜΑ αποτελεί εξειδικευμένο κλάδο της Ορθοπαιδική και Τραυματολογίας που ασχολείται με τις αθλητικές κακώσεις και τη σύγχρονη θεραπεία τους με τις καινοτόμες τεχνικές της αρθροσκοπικής χειρουργικής.

ΣΚΟΠΟΣ: Η ενημέρωση του φοιτητή για την Αθλητιατρική. Η φύση των οξέων (τραυματισμοί) και χρόνιων κακώσεων (σύνδρομα υπέρχρησης) των αθλητών, η συντηρητική και χειρουργική τους αντιμετώπιση και η φυσιοθεραπευτική τους αποκατάσταση. Εισαγωγή στις νέες τεχνικές αρθροσκοπικής χειρουργικής (κακώσεις ώμου-αγκώνα, χιαστών-μηνίσκων, ισχίου, ποδοκνημικής, χόνδρινες βλάβες, τενοντίτιδες, σύνδρομα προστριβής, κατάγματα εκ κοπώσεως, χρόνια σύνδρομα διαμερισμάτων κ.λ.π). Η θέση των νέων βιολογικών θεραπειών (μεταμόσχευση χόνδρου, υαλουρονικό οξύ, PRPs, κα).

ΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ο/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ Ο/Η ΟΠΟΙΟΣ/Α ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ή ΤΗΣ ΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΡΚΩΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Με το πέρας την εκπαίδευσής του/της ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει:

  1. Να γνωρίζει και να αντιμετωπίζει στο μέτρο των δυνατοτήτων του τις βασικές αθλητικές κακώσεις που θα αντιμετωπίσει ως αγροτικός ή ειδικευόμενος/η ιατρός (βαριά διαστρέμματα, αίμαρθρο, εξάρθρημα επιγονατίδας, εξάρθρημα ώμου κ.λπ)
  2. Να αναγνωρίζει και να κατέχει στο μέτρο των δυνατοτήτων του χώρου τη βασική ακτινολογική απεικόνιση των κακώσεων αυτών (α/α, MRI) και να μπορεί να συνταγογραφεί την κατάλληλη εξέταση ώστε να παραπέμπει κατάλληλα.
  3. Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τα βασικά κλινικά τεστ για τη διάγνωση των αθλητικών κακώσεων
  4. Να αναγνωρίζει και να κατέχει τη βασική ανατομία και αρθροσκοπική απεικόνιση των κύριων αρθρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αρχών εμβιομηχανικής αυτών.
  5. Να κατέχει στο μέτρο των δυνατοτήτων του τις βασικές τεχνικές αρθροσκοπικής χειρουργικής για την αποκατάσταση των αθλητικών κακώσεων (κυρίως στο γόνατο, τον ώμο και την ποδοκνημική)
  6. Να γνωρίζει τις πιθανές επιπλοκές που οι διάφορες ιατρικές του/της πράξεις μπορεί να προκαλέσουν και να είναι σε θέση να τις αντιμετωπίζει.
  7. Να γνωρίσει νέους ερευνητικούς δρόμους μέσω της κατανόησης των μηχανισμών ανακατασκευής του χόνδρου, τη χρήση βιολογικών θεραπειών στη θεραπεία των χόνδρινων βλαβών, της πρώιμης οστεοαρθρίτιδας κα
  8. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης των αθλητών.

Γενικές Ικανότητες

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ύλη

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Δ.Σ. ΚΟΡΡΕΣ, Γ.Π. ΛΥΡΙΤΗΣ, Π.Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ

ΑΤΛΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ, MARK D. MILLER, RICHARD F. HOWARD, KEVIN D. PLANCHER