Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο Ε (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας 2

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Πιστωτικές Μονάδες
4
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Φαρμακολογία Ι & ΙΙ
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων
Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus
ΝΑΙ (σε Ελληνόφωνους)

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Η Τοξικολογία στην καθημερινή πράξη. Δικανική τοξικολογία. Μεταθανάτια Φαρμακοκινητική, κατανομή και επίπεδα φαρμάκων.
 2. Therapeutic Drug Monitoring (TDM). Μέθοδοι και κλινικές εφαρμογές.
 3. Κλινικές μελέτες. Οργάνωση, δεοντολογία και ερμηνεία
 4. Γενόσημα ή πρωτότυπα. Βιοισοδυναμία και εξοικονόμηση πόρων
 5. Βασικές αρχές συνταγογράφησης φαρμάκων. Συνήθη λάθη στη συνταγογράφηση . Over the counter φάρμακα. Η συνεργασία ιατρού-φαρμακοποιού.
 6. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων με κλινική σημασία : Συμπεράσματα από την υπόθεση Libby Zion
 7. Βιολογικοί παράγοντες. Μια νέα φαρμακολογία
 8. Η αξία της φαρμακοεπαγρύπνησης στην ασφάλεια φαρμάκων . Ο ρόλος του ιατρού.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις  
Αυτοτελής Μελέτη 46
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)  

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 1. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με σύντομη επεξήγηση.
 2.  Εργασία

 

Σκοπός

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η σπουδή της συσχέτισης μεταξύ γονότυπου και επιθυμητής απόκρισης και τοξικότητας των φαρμάκων. Βασικές αρχές αξιοποίησής της γενετικής στην εξατομίκευση της φαρμακευτικής θεραπείας, στην πρόληψη της Τοξικότητας και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Eιδικότερα θέματα είναι:

 • Φαινότυπος, γονότυπος, απλότυπος
 • Γενετικοί πολυμορφισμοί
 • Γενετικοί πολυμορφισμοί και φαρμακολογική απόκριση
 • Mελέτες συσχέτισης γονοτύπου/φαινοτύπου
 • Στρατηγικές ολικού γονιδιώματος
 • Προσεγγίσεις υποψηφίων γονιδίων
 • Xαρτογράφηση SNPs ως βάση μελετών συσχέτισης και ως εργαλείο εξατομίκευσης της θεραπείας
 • Tοξικογονιδιωματική
 • Συμβολή της γονιδιωματικής στην Ιατροδικαστική τοξικολογία

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης , δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ύλη

Εργασίες στη διεθνή βιβλιογραφία