Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ιστότοπος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών

Προκειμένου να επιτευχθεί η συνέχιση της σχέσης των αποφοίτων με το Πανεπιστήμιο,  λειτουργεί ο Ιστότοπος Αποφοίτων του Πανεπιστημίου μας, στη διεύθυνση: https://alumni.upatras.gr/, και σελίδα αποφοίτων του Ιδρύματος στο facebook: https://www.facebook.com/upatrasalumni