Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Κωστόπουλος Γ.

Κωστόπουλος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Φυσιολογίας

Κωστόπουλος Γεώργιος

Θητεία: 1981-2016

Γνωστικό Αντικείμενο: Νευροεπιστήμες

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Νευροεπιστήμες, Νευροφυσιολογία, Πειραματική Επιληπτολογία, Φυσιολογία του Υπνου

Κτίριο προκλινικών λειτουργιών - Πανεπιστημιούπολη Β7 - 2ος όροφος

2610-969157, 6934805192 gkkostop@upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 • Ο Γιώργος Κωστόπουλος γεννήθηκε το 1949, έλαβε Πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1972 και Ph.D. (Physiology) από το Πανεπιστήμιο Saskatchewan, Canada το 1977.
 • Στο Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά δίδαξε στην Ιατρική Σχολή και στο Κολλέγιο Μεταπτυχιακών Σπουδών ως επίκουρος καθηγητής Φυσιολογίας, Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής (1978-1982) και με δύο οκτάμηνες άδειες 1987-1988 και 2012-2013).
 • Στο Πανεπιστήμιο Πατρών έγινε εντεταλμένος Υφηγητής Φυσιολογίας το 1981 και έκτοτε εργάζεται μέχρι σήμερα, - από το 1991 στη βαθμίδα του καθηγητή και από το 2005-2016 ως διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Ιατρικού Τμήματος. Από 1/9/2016 είναι Ομότιμος Καθηγητής
 • Διδάσκει διάφορα μαθήματα - ιδίως Νευροφυσιολογίας -αλλά και γενικής Φυσιολογίας, Βιοηθικής ιδιαίτερα σε μεταπτυχιακό επίπεδο και έχει επιβλέψει 12 διδακτορικές διατριβές και τώρα επιβλέπει δύο. Συμμετείχε στην ίδρυση και διεύθυνε το ΠΜΣ "Πληροφορική Επιστημών Ζωής" και συντόνιζε μέχρι τώρα την κατεύθυνση "Νευροπληροφορική"..
 • Εκπαιδεύτηκε στην βασική κυτταρική νευροφυσιολογία, την ηλεκτροεγκεφαλογραφία και τη πειραματική επιληπτολογία. Χρησιμοποίησε ερευνητικές μεθόδους in vivo  και in vitro ηλεκτροφυσιολογίας και μαθηματικών μοντέλλων.
 • Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εξελίχθηκαν σταδιακά από το επίπεδο της διεγερσιμότητας και των συναπτικών σχέσεων μοναδιαίων νευρώνων σε αυτό της συναπτικής πλαστικότητας / μνήμης, των  θαλαμοφλοιϊκών και ιπποκαμπίων κυκλωμάτων και σήμερα επικεντρώνονται στην μελέτη του ύπνου και της επιληψίας εστιάζοντας ιδιαίτερα στους ΗΕΓ ρυθμούς. Για τις μελέτες του στην επιληπτολογία έλαβε το Michael Price 1983.
 • Υπηρέτησε ως πρώτος πρόεδρος της "Ελληνικής Εταιρείας Νευροεπιστημών" και μέλος του ΔΣ της International Brain Research Organization.  Συντονίζει  το «Δίκτυο Νευροεπιστημών» του Παν. Πατρών
 • H τρέχουσα έρευνά του χρηματοδοτείται μέχρι 31/12/2019 από το πρόγραμμα FP7-ICT-2011-7, 2011-2015.Με προηγούμενα εθνικά και Ευρωπαικά προγράμματα έχει εξοπλίσει τη "Μονάδα Νευροφυσιολογίας" με 3 setup για ηλεκτροφυσιολογία in vitroin vivo και ΗΕΓ σε ανθρώπους
 • Εχει ενεργό και μακρά ερευνητική συνεργασία με το εργαστήριο του Α. Ιωαννίδη στη Κύπρο και την κλινική του Μ. Κουτρουμανίδη στο Λονδίνο
 • Εργάστηκε ως αξιολογητής σε ΔΔ Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και ως μέλος σε επιτροπές ευρωπαικών ερευνητικών προγραμμάτων, κ.α. Associate Editor of "Journal of Epileptology" 2010 – today - MemberEditorial Board of: “Brain Research Bulletin”, 1999-2012, κ.α.
 • Εχει οργανώσει διεθνή συνέδρια όπως το IBRO satellite on Brain Plasticity,1992,  the  9th European Congress of EpileptologyRhodes June 2010. κ.α.
 • Εχει συγγράψει : "Φυσιολογία του Νευρικού Κυττάρου", Σημειώσεις Παραδόσεων.-1983, "Generalized EpilepsyNeurobiological Approaches"-1990, 3 μεταφράσεις συγγραμμάτων,  95 πλήρεις ερευνητικές δημοσιεύσεις, 27 κεφάλαια σε βιβλία, 175 σε πρακτικά σνεδρίων και αρκετά κείμενα λαικής ενημέρωσης για τις νευροεπιστήμες (>4.500 αναφορές με H-index = 37).  see https://scholar.google.com/citations?user=KFxgz5EAAAAJ&hl=el   

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 

 

Complete CV

Invited talks

 

PUBLICATIONS

Selected publications

Full list of publications

Publications by their impact factor

Επιλεγμένες Ομιλίες

Θέματα ομιλιών κατόπιν προσκλήσεως

 • "History of Neuroscience in Greece: From Alcmeon to Austerity" at the Federation of European Neuroscience Societies (FENS) Featured Regional Meeting, "Nourishing Neuroscience at the Cradle of Culture",  Thessaloniki 7-10/10/2015
 • "Long term multimodal monitoring of epileptic patients at home:  The experience of FP7-ICT project ARMOR (2011-2014)", MICHAEL FORUM, October 9th-12th, 2014, Bonn, Germany.
 • "EEG and MEG Dynamics of Sound and Safe Sleep" 19th International Conference on Biomagnetism, August 24-28, 2014, Halifax, Canada.
 • «Pierre Gloor: Epilepsy is a network disease”.Special Symposium: The pioneers at the Montreal Neurological Institute: early concepts in today’s practice. 30th International Epilepsy Congress, Montreal, 23-27 June 2013.
 • “Neural correlates of losing consciousness in sleep and epilepsy” Albert Einstein College of Medicine, New York, 25 April 2013“EEG and MEG studies indicating cognitive processes during sleep”, Universite de Montreal, Dep de Psychologie, 11 April 2013l
 • “Glimpses into consciousness from the ways we lose it”. Montreal Neurological Institute, Brain Imaging Center and Cognitive Neuroscience group, McGill University, Canada, 25 March 2013
 • “Understanding sleep mechanisms contributes to a redefinition of the term “generalized” of absence seizures.” Michael Stiftung for Epileptology, 50th Anniversary Berlin October 5-6, 2012
 • "Sleep's macro-, micro- and dynamic structure", "Society for Applied Neuroscience" meeting, Thessaloniki, Greece, May 2011
 • "Recent Advances in Sleep Physiology of Interest to Psychoanalysis", International Fedration of Psychoanalytic Societies, Athens, October, 2010
 • "Frontal lobe and epileptic seizures: Basic mechanisms". Teaching section, 9th European Congress of Epileptology, Rhodes June 2010.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 • Κ. Ψαρροπούλου – 1990, Γ. Αντωνιάδης –1995, Κ. Παπαθεοδωρόπουλος – 1996, Αλεξάντρα Μπαντέα - 2003. Οβίδιος Ζαϊνέα - 2005, Π. Γεωργόπουλος - 2008, Θ. Πετρίδης – 2008, I. Νικήτα - 2009, Β. Κόκκινος 2010 kai 2016, A. Κουππάρης - 2016; Σακελλαρίου 2016)