Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Αθανασιάδου Α.

Αθανασιάδου Αγλαΐα, Ομότιμη Καθηγήτρια Γενικής Βιολογιας - Μοριακής Γενετικής

Θητεία: 1978-1910

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Βιολογια-Μοριακή Γενετική