Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Μοσχονάς Ν.

Μοσχονάς Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής Γενικής Βιολογίας - Ιατρικής Μοριακής Γενετικής

Μοσχονάς  Νικόλαος

Θητεία: 2005-2020