Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Δεκαβάλας Γ.

Δεκαβάλας Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Εμβρυομητρικής Ιατρικής

Θητεία: 1982-2019