Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - PERSONALIZED MEDICINE» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2024-2025

Ιουλ 9, 2024 11:29

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Εξατομικευμένη Ιατρική - Personalized Medicine"

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - PERSONALIZED MEDICINE» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Εξατομικευμένη Ιατρική - Personalized Medicine"

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - PERSONALIZED MEDICINE» των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2024-2025.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και τη 19η Σεπτεμβρίου 2024:

  • ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) σε φάκελο με την ένδειξη: Αίτηση Υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ- PERSONALIZED MEDICINE»στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών,

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,

T.K. 26504, Ρίο, Πάτρα

ή

  • ηλεκτρονικά σε ένα ΕΝΙΑΙΟ έγγραφο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

secretary@med.upatras.gr

Επιπρόσθετα, η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#Η δικτυακή πύλη θα είναι ανοικτή έως και 19.9.2024.
 

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή