Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Νοε 28, 2023 10:35

Προπτυχιακές Σπουδές

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν κάρτα σίτισης παρατείνεται έως την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023.

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας

Επιστροφή