Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

Παράταση χρόνου για ηλεκτρονική εγγραφή των υπό μετεγγραφή φοιτητών

Νοε 28, 2023 06:52

Γενικά Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση χρόνου για ηλεκτρονική εγγραφή των υπό μετεγγραφή φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση χρόνου για την ηλεκτρονική εγγραφή των φοιτητών από μετεγγραφή μέχρι και την Τετάρτη
29/11/2023 στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, επιπλέον των κατατιθέμενων δικαιολογητικών, στην πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr (είσοδος μέσω της συμπλήρωσης του κωδικού υποψηφίου καθώς και στο πεδίο πατρώνυμο το λεκτικό ΤΕΣΤ, ελληνικοί  χαρακτήρες Κεφαλαία),  πρέπει οι αιτούντες να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται και να αναρτήσουν  αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

 - Ευκρινή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 - Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).
 - Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR )
 - Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου

Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία θα ενημερωθούν οι επιτυχόντες τη μετεγγραφή, προκειμένου να προβούν στη διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης.

Τα πιστοποιητικά διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων της μετεγγραφής.

H αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των κωδικών πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας τηλεματικής του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.


ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Επιστροφή