Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - PERSONALIZED MEDICINE» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024

Ιουν 20, 2023 10:34

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Εξατομικευμένη Ιατρική - Personalized Medicine"

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - PERSONALIZED MEDICINE» των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν/κατατεθούν στη Γραμματεία το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023, ή αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο με την ένδειξη:

Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - PERSONALIZED MEDICINE»

στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα

ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretary@med.upatras.gr  

 Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

 Η δικτυακή πύλη θα είναι ανοικτή έως και 20.9.2023.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή