Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ "ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Ιουν 6, 2023 10:19

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Βιοϊατρικές Επιστήμες"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ "ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Επισυνάπτεται ανακοίνωση με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιοϊατρικές Επιστήμες» για το ακαδ. έτος 2023-2024, καθώς και αίτηση συμμετοχής.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2023 ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών,

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,

T.K. 26500, Ρίο, Πάτρα,

υπόψη: κ. Κατερίνας Μιχαλοπούλου,

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@med.upatras.gr

 Επισημαίνεται, ότι η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ "Βιοϊατρικές Επιστήμες" θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#  

Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2023.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή