Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

Χορήγηση Υποτροφίας - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιοϊατρικές Επιστήμες" 

Μαρ 20, 2023 09:48

Γενικά Νέα
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Βιοϊατρικές Επιστήμες"

Επισυνάπτεται ανακοίνωση που αφορά στη χορήγηση υποτροφίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιοϊατρικές Επιστήμες", για ενημέρωσή σας.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή