Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Μαρ 17, 2023 06:53

Προπτυχιακές Σπουδές

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής και πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023, έχουν τη δυνατότητα να τους χορηγηθεί βεβαίωση περάτωσης σπουδών στις  21.03.2023.

Η βεβαίωση περάτωσης σπουδών θα χορηγηθεί δια ζώσης στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής την Τρίτη 21.03.2023 και ώρα 09.00 π.μ.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στο χώρο της Γραμματείας, υπάρχει δυνατότητα αποστολής της βεβαίωσης περάτωσης σπουδών στις 21.03.2023 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου/ης που θα σταλεί από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας στο email της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής (secretary@med.upatras.gr) από σήμερα 17.03.2023.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν γίνει πτυχιούχοι και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ορκωμοσία της 4ης Απριλίου 2023, ώρα 14.00 μ.μ στο Αμφιθέατρο Ι-1 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, να υποβάλουν δια ζώσης στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής από 21.03.2023 έως και 24.03.2023, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (επισυνάπτεται)
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (επισυνάπτεται), στην οποία θα δηλώνετε ότι:
 • Δεν έχω εκκρεμότητες με το Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Δεν έχω εκκρεμότητες με τη Φοιτητική Εστία
 • Δεν έχω φοιτητικό βιβλιάριο υγείας
 • Δεν έχω λάβει ή έχω απωλέσει την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα (πάσο) (εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη για να επιστραφεί στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής)
 • Επιβεβαιώνω την ορθότητα όλων των στοιχείων που τηρούνται στη μερίδα μου (στο ηλεκτρονικό σύστημα) συμπεριλαμβανομένης της βαθμολογίας
 • Δεν έχω οικονομικές εκκρεμότητες προς το Πρόγραμμα Erasmus+
 • Αίτηση (επισυνάπτεται) εγγραφής στο κοινωνικό δίκτυο απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών (https: //alumni.upatras.gr/)

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στο χώρο της Γραμματείας, υπάρχει δυνατότητα αποστολής της αίτησης ορκωμοσίας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας στο email της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής (secretary@med.upatras.gr) από 21.03.2023 έως και 24.03.2023 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Το πτυχίο ή το δίπλωμα απονέμεται σε δημόσια τελετή ορκωμοσίας και απονομής πτυχίων/διπλωμάτων, ενώπιον των  Πανεπιστημιακών Αρχών (Πρυτανικών Αρχών, Κοσμητόρων Σχολών, Προέδρων Τμημάτων ή εκπροσώπων τους), οι οποίοι συμμετέχουν στην τελετή με την τήβεννο του Ιδρύματος.
 • Ο χώρος διεξαγωγής των τελετών των Τμημάτων που εδρεύουν στην Πάτρα είναι τα  Αμφιθέατρα Ι1 & Ι4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών http://www.confer.upatras.gr/index.php
 • Πληροφορίες για πρόσβαση στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο Πατρών, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/prosvasi-stin-panepistimioupoli-patras/ 
 • Το κείμενο του όρκου των προπτυχιακών αποφοίτων, χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος και διαβάζεται από τον πρωτεύσαντα ή την πρωτεύσασα σε βαθμό Πτυχίου ή Διπλώματος του Τμήματος. Όσοι/-ες εκ των αποφοίτων δεν επιθυμούν να δώσουν θρησκευτικό όρκο επιτρέπεται η επίκληση της τιμής και της συνειδήσεώς των.
 • Η επίδοση των πτυχίων/διπλωμάτων γίνεται κατ’ αλφαβητική σειρά.
 • Επειδή η τελετή ορκωμοσίας αποτελεί μια σημαντική στιγμή τόσο για τους αποφοίτους όσο και για τις οικογένειές τους, μεριμνάται ώστε να πραγματοποιηθεί σε ατμόσφαιρα πολιτισμού και ευπρέπειας, όπως αρμόζει σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η κατανάλωση ποτού και φαγητού, καθώς και η χρήση ειδών πάρτι (σερπαντίνων, κομφετί, καραμουζών κλπ.) στο χώρο διεξαγωγής των τελετών, στους κοινόχρηστους χώρους και στον περιβάλλοντα χώρο της Πανεπιστημιούπολης.
 • Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679, σας ενημερώνουμε ότι, οι τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων – διπλωματούχων του Πανεπιστημίου Πατρών, βιντεοσκοπούνται, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των τελετών λαμβάνονται φωτογραφίες των ορκιζόμενων και των παρευρισκόμενων επισκεπτών από διαπιστευμένους φωτογράφους, εικονολήπτες. Η τελετή μεταδίδεται διαδικτυακά. Με τη συμμετοχή σας στις τελετές δηλώνετε ότι γνωρίζετε τη συλλογή και χρήση των δεδομένων εικόνας/ήχου και συναινείτε σε αυτήν. Όποιος ή όποια δεν αποδέχεται την πιθανότητα να φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί, παρακαλούμε να το δηλώσει στο (panen@upatras.gr), προκειμένου να κατευθυνθεί σε θέσεις εκτός εμβέλειας της φωτογράφησης ή της βιντεοσκόπησης. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας. Πληροφορίες σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/privacy-policy/ ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@upatras.gr).
 • Οι τελετές αποφοίτησης θα πραγματοποιηθούν με την υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ κατά της πανδημίας covid 19.
 • Σύσταση για τη χρήση της προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους διεξαγωγής των τελετών, όπου παρατηρείται συνωστισμός.
 • Οι υπό ορκωμοσία απόφοιτοι/ες συμμετέχουν στην τελετή με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται τουλάχιστον μία (1) ώρα  πριν από την έναρξη  της τελετής, προκειμένου να περιενδυθούν την τήβεννο. Μετά το πέρας της τελετής, επιστρέφουν υποχρεωτικά & ενυπογράφως την τήβεννο.
 • Στις τελετές θα συμμετάσχουν οι ορκιζόμενοι/-ες, συνοδευόμενοι, από πέντε (5) το πολύ άτομα/ορκιζόμενο-η. Οι ορκιζόμενοι με τους συνοδούς τους προσέρχονται στο χώρο διεξαγωγής της τελετής μία ώρα πριν την έναρξη της τελετής και αποχωρούν σταδιακά, χωρίς να παραμένουν στους κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός μεταξύ των τελετών ορκωμοσίας.
 • Αναλυτικές οδηγίες ορκωμοσίας και περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των Τμημάτων.
 • Το πρόγραμμα των τελετών ενδέχεται να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν κατά την χρονική περίοδο διεξαγωγής των τελετών ορκωμοσίας.

 

 

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή